Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

AFA Wrocławska Szkoła Fotografii

AFA Wrocławska Szkoła Fotografii

Rok założenia: 1994WSF AFA
funkcjonuje jako 2-letnia szkoła w strukturach Centrum Edukacji Artystycznej przy Ministrerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nauka odbywa się w dniach, do wyboru: od poniedziałku do piątku lub sobota-niedziela co 2 tygodnie. Posiada uprawnienia szkoły publicznej.  Absolwent AFY uzyskuje zawód plastyk - SPECJALNOŚCI: FOTOGRAFIA lub PROJEKTOWANIE GRAFICZNE, potwierdzony dyplomem państwowym . AFA uczy od podstaw, przyjmuje kandydatów z całego kraju, bez limitu górnej granicy wieku. Nie są wymagane uzdolnienia plastyczne. Dla zainteresowanych dodatkowo rozwojem w kierunku plastycznym - specjalne zajęcia z rysunku, malarstwa i rzeźby. Nauka rozpoczyna się we wrześniu i kończy się obroną pracy dyplomowej. Zakwalifikowane prace są przedstawiane we wrocławskich galeriach i innych miejscach publicznych we Wrocławiu. Zajęcia w AFIE obejmują praktyczną naukę w kilku pracowniach fotograficznych, projektowania graficznego, nowych mediów i języka filmowego oraz sztuki multimedialnej. Doskonaleniu wiedzy oraz atmosferze twórczej służą warsztaty i plenery.

AFA przygotowuje do pracy w  BRANŻY FOTOGRAFICZNEJ oraz od roku szkolnego 2014/15 - GRAFICZNEJAFA oferuje zajęcia praktyczne z obszaru FOTOGRAFII KOMERCYJNEJ (fotografia produktu, mody, architektury, portret itp), ale także daje możliwość odnalezienia własnej postawy twórczej jako ARTYSTY FOTOGRAFIKA.  Którą z tych dróg w życiu zawodowym (lub obie połączone w jedną atrakcyjną całość) wybierze absolwent, będzie zależeć już tylko od niego...  Absolwent kierunku GRAFIKA będzie umiał posługiwać się zarówno manualnymi jak komputerowymi technikami graficznymi.                                                                          
AFA może być także etapem na drodze KSZTAŁCENIA FOTOGRAFICZNEGO oraz  GRAFICZNEGO - stanowi doskonałe przygotowanie dla osób, które planują studiować w Szkole Filmowej lub  na Uniwersytetach Artystycznych / Akademiach Sztuk Pięknych. Może być także wstępem lub uzupełnieniem do studiów dziennikarskich, komunikacji wizerunkowej itp., lub rodzajem szkoły podyplomowej, poszerzającej potencjał zawodowy, m.in. dla architektów, projektantów, plastyków itp.

AFA realizuje autorski program KSZTAŁCENIA FOTOGRAFICZNEGO i GRAFICZNEGO, bazując na podstawie programowej MKiDN. Zatrudnia wykładowców ze specjalistycznym wykształceniem kierunkowym i przygotowaniem pedagogicznym, którzy jednocześnie zawodowo funkcjonują na rynku FOTOGRAFII KOMERCYJNEJ i ARTYSTYCZNEJ, GRAFIKI oraz innych sztuk plastycznych.

AFA posiada bazę dydaktyczną: trzy pełnowymiarowe w pełni wyposażone ATELIER FOTOGRAFICZNE (po 50 m.kw każde) , CIEMNIĘ FOTOGRAFICZNĄ (12 stanowisk), PRACOWNIĘ WYDRUKÓW CYFROWYCH (komputer Apple MacPRO i monitor Eizo ColorEDGE CG 243 oraz wielkoformatowy ploter EPSON Stylus Pro 9880), PRACOWNIĘ KOMPUTEROWĄ. Atelier i ciemnie czynne są całą dobę. 
Spis kierunków

FOTOGRAFIA 
 • Pracownia podstaw fotografii i filmu
 • Pracownie fotograficzne:
  - Portret, dokument,
  - Reklama, produkt, kreacja,  
  - Animacja, obróbka zdjęć - Adobe
 • Pracownia projektowania graficznego
 • Plenery fotograficzne - wyjazdowe 
 • Historia sztuki - zajęcia w Muzeum Narodowym 
 • Pracownia dyplomowa
 • Pracownia plastyczna 
 • Pracownia formy  


PROJEKTOWANIE GRAFICZNE (nowy kierunek w WSF AFA):
 • Pracownia technik tradycyjnych - rysunek, malarstwo, rzeźba
 • Pracownia technik komputerowych – programy 2D i 3D (Adobe)
 • Pracownia multimediów - fotografia, film
 • Projektowanie – techniki manualne, techniki komputerowe
 • Pracownia dyplomowa
 • Historia sztuki (zajęcia w Muzeum Narodowym)
 • Plenery

Zapraszamy!
Zawody na uczelni:

fotograf
fotografia artystyczna
plastyk
projektowanie graficzne

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane