Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

 • Adres:ul. Lisa-Kuli 13, 35-010 Rzeszów
 • Telefon:(017) 853 24 76

New English School

 • Adres:ul. Dąbrowskiego 14 Rzeszów
 • Telefon:(0-17) 852 72 63
pokaż kierunki studiów

Języki na uczelni:

angielski, francuski, niemiecki

Niepubliczna Szkoła Policealna

 • Adres:ul. Hoffmanowej 11, 35-016 Rzeszów
 • Telefon:(017) 852 03 53
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

technik ekonomista

Rzeszowska Szkoła Elektroniki i Informatyki

 • Adres:ul. Hetmańska 120, 35-959 Rzeszów
 • Telefon:(017) 854 99 30
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

technik bhp
technik elektronik
technik informatyk
technik mechatronik

Szkoła Języków Yes

 • Adres:ul. Reformacka 4 Rzeszów
 • Telefon:(0-17) 852 07 20
pokaż kierunki studiów

Języki na uczelni:

angielski

Szkoła Policealna CKU

 • Adres:ul. Sucharskiego 4, 35-225 Rzeszów
 • Telefon:(017) 852 04 95
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

technik ekonomista
technik rachunkowości

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane