Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Europejskie Centrum Nauki "Vademecum" - Szkoła Policealna

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

technik weterynarii
technik usług kosmetycznych
technik turystyki na obszarach wiejskich
technik rachunkowości
opiekunka środowiskowa
opiekun w domu pomocy społecznej
opiekun osoby starszej
florysta
asystent osoby niepełnosprawnej

Zawody na uczelni:

asystent osoby niepełnosprawnej
higienistka stomatologiczna
opiekun medyczny
opiekun osoby starszej
opiekun w domu pomocy społecznej
opiekunka środowiskowa
technik administracji
technik bhp
technik masażysta
technik usług kosmetycznych
terapeuta zajęciowy

PASCAL Bezpłatna Szkoła Policealna

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

rejestratorka medyczna ‎
konsultant ds. dietetyki
instruktor terapii uzależnień
biomasażysta
animator zabaw

Zawody na uczelni:

asystent osoby niepełnosprawnej
asystentka stomatologiczna
florysta
higienistka stomatologiczna
opiekun medyczny
opiekun osoby starszej
opiekun w domu pomocy społecznej
opiekunka środowiskowa
technik administracji
technik archiwista
technik bezpieczeństwa i higieny pracy
technik masażysta
technik ochrony fizycznej osób i mienia
technik ortopeda
technik sterylizacji medycznej
technik turystyki wiejskiej
technik usług kosmetycznych
technik usług pocztowych i finansowych
terapeuta zajęciowy

Szkoła Policealna Medyk w Nysie

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

asystent osoby niepełnosprawnej
higienistka stomatologiczna
opiekun medyczny
opiekun osoby starszej
opiekun w domu pomocy społecznej
opiekunka dziecięca
opiekunka środowiskowa
technik elektroniki i informatyki medycznej
technik elektroradiolog
technik farmaceutyczny
technik masażysta
technik sterylizacji medycznej
technik usług kosmetycznych
technik weterynarii
terapeuta zajęciowy

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane