Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

STUDIUJESZ - STAŻujesz

wsparcie studentów kierunku Turystyka i Rekreacja Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

Informujemy, że w okresie wakacyjnym (1.07 - 30.09. 2018 roku), WSTiJO planuje organizację 3-miesięcznych staży krajowych oraz zagranicznych w ramach projektu współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej.

Staże przeznaczone są dla studentów drugiego roku studiów licencjackich kierunku Turystyka i Rekreacja. (Dopuszczalny jest warunkowy udział studentów pierwszego roku studiów licencjackich, którzy w momencie rozpoczęcia projektu będą mieli zaliczony 2 semestr studiów.)

W związku z planowanym naborem uczestników do projektu, zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety – deklaracji zainteresowania udziałem w projekcie.

W ramach projektu, w okresie wakacyjnym 2018 roku, zorganizowanych zostanie w sumie 24 staży 3-miesięcznych, w okresie od czerwca do września 2018 – 10 staży krajowych (hotele oraz biura podróży) oraz 14 zagranicznych (hotele i obiekty hotelowo-restauracyjne – m.in. Hiszpania, Francja, Litwa).

Staże krajowe i zagraniczne organizowane w ramach projektu będą płatne (2200zł brutto / msc – staż krajowy, 3300zł brutto / msc – staż zagraniczny, pomniejszone m.in. o koszty ZUS). W przypadku staży zagranicznych uczelnia gwarantuje pokrycie kosztów transportu, natomiast student pokrywa koszt zakwaterowania i wyżywienia na miejscu.

Uczelnia gwarantuje wszystkim stażystom zapewnienie badań lekarskich oraz ubezpieczenie NNW na czas stażu.

MIEJSCA STAŻU
Informujemy, że miejscami odbywania staży w ramach Projektu będą:
STAŻE ZAGRANICZNE
Hotele *** i **** w sieci H-TOP Hotels, HISZPANI
I.W.U.P. „VILNVARSA“ (Dom Polski na w Wilnie, hotel "Pan Tadeusz") - Wilno, LITWA
Hotele i restauracje we Francji
STAŻE KRAJOWE
Hotel Gromaga Centrum, Plac Powstańców Warszawy 2, Warszawa
Warszawska Izba Turystyki, Warszawa, ul. Tadeusza Borowskiego 2
Biuro Turystyki ORION, Warszawa, ul. Grójecka 95
Biuro Turystyki Sprachcaffe
Agencja Turystyki Językowej LINGWISTA

Celem projektu jest nabycie kompetencji praktycznych i doświadczenia zgodnych z kierunkiem kształcenia przez 48 studentów 2 roku studiów licencjackich kierunku Turystyka i Rekreacja w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w okresie III 2018 - XI 2019 poprzez udział w 3-miesięcznych stażach krajowych i zagranicznych.

Projekt poprzez realizację wysokiej jakości staży zawodowych, związanych z kierunkiem kształcenia dla studentów kierunku Turystyka i Rekreacja, przyczyni się do podniesienia kompetencji zawodowych osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, co stanowi cel szczegółowy POWER.

Staże dostosowane zostaną do kierunku kształcenia studentów, a także do potrzeb r. pracy. Dzięki udziale w proj. studenci zwiększą swoją konkurencyjność i szanse na r. pracy.

Jednocześnie podejmowane działania przyczynią się do realizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020, której jednym z celów jest rozwój kapitału społecznego (poprzez wzrost poziomu wykształcenia i poprawę jakości kadr).
 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie