Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Turystyka i rekreacja - realizuj swoje pasje

Podróże to Twoja pasja? Możesz połączyć przyjemne z pożytecznym i postawić na studia na kierunku Turystyka i Rekreacja w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Dlaczego to znakomity wybór? Ponieważ turystyka i hotelarstwo to jeden z działów gospodarki, który rozwija się najbardziej dynamicznie i wpływa na popularność danego kraju oraz jego pozycję społeczno-ekonomiczną.

Tryb studiów: Stacjonarny i niestacjonarny
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Język wykładowy: polski, angielski

Studia na kierunku Turystyka i rekreacja we Wrocławiu – dlaczego warto?

Czy wiesz, że:

 • 1 na 10 zatrudnionych pracuje w branży turystycznej?
 • W poprzednim roku za granicę podróżowało ponad 1320 mln turystów, a liczba ta wciąż wzrasta?
 • Turystyka jest jednym z trzech głównych filarów, obok przemysłu i usług, na których planowany jest rozwój Dolnego Śląska?

Te liczby potwierdzają, że Turystyka i Rekreacja, obejmująca także wiedzę z zakresu hotelarstwa, to studia przyszłościowe, dające szerokie perspektywy, które zagwarantują ciekawą pracę i atrakcyjne zarobki. Przeznaczone są dla osób otwartych i ciekawych świata, które lubią kontakt z ludźmi i czerpią dobrą energię z poznawania innych kultur oraz tradycji.

Realizuj swoje pasje na jednej z pięciu specjalności:

Hotelarstwo

Celem specjalności HOTELARSTWO jest kształcenie profesjonalnej kadry dla współczesnej branży hotelarskiej. Jako absolwent tej specjalności będziesz posiadać szeroką wiedzę na temat funkcjonowania rynku usług noclegowych oraz praktyczne umiejętności z zakresu organizowania pracy w poszczególnych komórkach funkcjonalnych obiektu hotelarskiego. Specjalność ta przygotowuje Cię także do podjęcia działalności gospodarczej w sektorze usług hotelarskich. 

Przedmioty specjalnościowe:

 • Organizacja i technika pracy w hotelarstwie
 • Techniki cenotwórcze w hotelarstwie
 • Organizacja działu konferencji i bankietów
 • Gastronomia hotelowa
 • Dystrybucja usług hotelarskich
 • Promocja i PR w hotelu
Międzynarodowy Biznes Turystyczny

Na tej specjalności uzyskasz fachową wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w pracy w  międzynarodowym środowisku branży turystycznej w globalnych korporacjach i  z turystami różnych narodowości. Jako absolwent tej specjalności znajdziesz zatrudnienie w biurach podróży, liniach lotniczych, organizacjach turystycznych, jednostkach samorządowych. Będziesz również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Zarządzanie obszarami recepcji turystycznej
 • Interkulturowość w turystyce
 • Biuro podróży: organizacja i zadania
 • Światowe marki turystyczne
 • Kreowanie usług turystyki biznesowej
 • Tworzenie imprez turystycznych
Organizacja Eventów

To specjalność dla ludzi pomysłowych, kreatywnych i niebojących się trudnych wyzwań. Po ukończeniu tej specjalności będziesz mógł pracować w: agencji eventowej, dziale organizacji bankietów i konferencji, organizacji pozarządowej, firmie animacyjnej, biurze podróży specjalizującym się w organizacji turystyki motywacyjnej. Podczas studiów poznasz specyfikę różnych rodzajów imprez i wydarzeń, wszystkie etapy ich organizacji, realizacji i rozliczania. Zasady współpracy z klientami, partnerami i sponsorami, zasady zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom,  sposoby wykorzystywania eventów jako narzędzia marketingu.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Współczesne trendy w branży eventovej
 • Projektowanie  i organizacja eventów
 • Specyfika zarządzania eventami
 • Planowanie i zarządzanie wydarzeniami korporacyjnymi
 • Promocja  i sprzedaż oferty eventowej
 • Kreowanie  i realizowanie różnych rodzajów eventów - warsztaty
E-biznes w turystyce

W ramach specjalności E-BIZNES student nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie przedsięwzięć gospodarczych i turystycznych realizowanych poprzez różnego rodzaju media teleinformatyczne, elektroniczne, sieci komputerowe i Internet. Uzyskane kwalifikacje umożliwią absolwentowi zdobywanie i analizowanie informacji za pomocą różnych kanałów elektronicznych, wytwarzanie oprogramowania, począwszy od pomysłu na aplikację, poprzez zbieranie wymagań, projekt, wdrożenie i utrzymanie czy zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym za pomocą nowoczesnych narzędzi informatycznych.  

Przedmioty specjalnościowe:

 • Usługi turystyczne w e-biznesie
 • Trendy w projektowaniu systemów e-biznesowych
 • Infrastruktura e-handlu
 • Komunikacja w e-biznesie turystycznym
 • Projektowanie i tworzenie stron internetowych
 • Marketing internetowy
Przedsiębiorczość w turystyce

To odpowiedź Uczelni na ciągły rozwój i wzrost znaczenia sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jej atutem jest nie tylko poznanie teoretycznych aspektów związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, ale rzeczywisty kontakt z przedstawicielami wrocławskiego biznesu w ramach wizyt studyjnych oraz warsztatów z praktykami życia gospodarczego.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Zarządzanie relacjami z klientem
 • Zarządzanie innowacjami w turystyce
 • Prowadzenie własnej działalności w turystyce
 • Kierowanie zespołem pracowniczym
 • Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw
 • Strategie rozwoju przedsiębiorstwa turystycznego

Studiuj w języku angielskim na kierunku Turystyka i Rekreacja we Wrocławiu

Wiemy, że przedstawiciele i pracownicy branży turystycznej muszą perfekcyjnie znać języki obce. Dlatego też 25% zajęć na kierunku Turystyka i Rekreacja w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu to wykłady, warsztaty i ćwiczenia w języku angielskim dostosowanym do poziomu zaawansowania umiejętności językowych studentów. Możesz również wybrać opcję studiowania w 100% w języku angielskim.

Cały program to 3 lata nauki (6 semestrów), które obejmują takie obszary, jak: hotelarstwo, organizacja eventów oraz międzynarodowy biznes turystyczny, warsztaty, wyjazdy terenowe do rejonów o charakterze turystycznym na terenie Dolnego Śląska, 8-tygodniowe staże we współpracujących z nami firmach.

Praca po kierunku Turystyka i Rekreacja

Turystyka i Rekreacja to studia biznesowe w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, które w sposób praktyczny przygotowują do pracy w:

 • hotelach,
 • biurach podróży,
 • ośrodkach informacji i promocji turystycznej,
 • obiektach wypoczynkowych i uzdrowiskowych, a także ośrodkach sportu i rekreacji (w tym SPA i Wellness),
 • parkach tematycznych,
 • gospodarstwach agroturystycznych,
 • urzędach odpowiedzialnych za rozwój Turystyki i Rekreacji.

Absolwent studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja

Zarówno stacjonarnych, jak i zaocznych, ma nie tylko wiedzę teoretyczną z zakresu humanistyki, ekonomii i przyrody, ale także pierwsze doświadczenie zawodowe zdobyte w czasie staży i praktyk, co poprawia jego pozycję na konkurencyjnym rynku pracy. Przygotowywanie różnego rodzaju projektów, a także udział w dyskusjach pozwalają nabyć umiejętności niezbędne do obsługi turystów. Nad rozwojem studentów czuwa wykwalifikowana kadra dydaktyczna, w tym menedżerowie organizacji turystycznych i rekreacyjnych.

Jeśli chcesz połączyć pracę z pasją, studia licencjackie we Wrocławiu na kierunku Turystyka i Rekreacja prowadzonym przez Wyższą Szkołę Handlową są skrojone na miarę Twoich potrzeb i oczekiwań
 

Powiązane kierunki

Komunikacja Cyfrowa i Media

Chcesz wybrać studia licencjackie i zastanawiasz się, czy studia social media są dla Ciebie? Czy kształcenie się na kierunku związanym z marketingiem internetowym lub komunikacją cyfrową przełoży się na zatrudnienie? Rynek pracy stale poszukuje specjalistów pracujących z wykorzystaniem smartfonów i publikujących treści w mediach – zwłaszcza społecznościowych.

czytaj dalej

Finanse i rachunkowość - najlepsze studia licencjackie we Wrocławiu!

Finanse i Rachunkowość to studia I stopnia w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Liczne zajęcia w formie warsztatów pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu księgowości i bankowości, jak i rozwinąć umiejętności miękkie. Jeśli nie chcesz poprzestać na teoretycznej wiedzy, ale rozwinąć się pod każdym względem, Finanse i Rachunkowość to kierunek dla Ciebie. Popularyzujemy kształcenie przez praktykę, dzięki czemu wrocławska WSH przoduje na tle innych uczelni.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane