Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjne - STUDIA I STOPNIA W WARSZAWIE

Studia przeznaczone są dla tych, którzy chcą profesjonalnie zajmować się filmem.

Czas trwania: 6 semestrów
Rodzaj studiów: studia I stopnia
Limit miejsc: studia stacjonarne - 20 miejsc, studia niestacjonarne - 80 miejsc
Uzyskany dyplom: licencjat organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej

Starannie opracowany program zajęć pozwala zdobyć wiedzę o warsztacie filmowym w stopniu umożliwiającym realizację własnych samodzielnych projektów artystycznych lub produkcyjnych, a także wyrabia umiejętności kierowania zespołem i zdolności twórcze. Na studiach przekazywana jest usystematyzowana teoretyczna i praktyczna wiedza o wszystkich etapach i aspektach powstawania utworów filmowych, telewizyjnych i reklamowych jak i dokładną orientację w problematyce technologii i techniki stosowanej w produkcji.

Naszym celem i priorytetem jest nauka praktyczna zawodu filmowca na najwyższym poziomie.

Zajęcia praktyczne, wykłady, ćwiczenia, seminaria oraz indywidualne konsultacje są realizowane przez szerokie grono znakomitych i doświadczonych wykładowców.

Specjalność:

 • Reżyserko - operatorska


Dlaczego warto?

 • Szczególny nacisk stawiamy na praktykę i solidne wykształcenie zawodowe, fachowość zdobywaną w konkretnej pracy w studio i na planie filmowym. Przyszli reżyserzy, operatorzy i producenci stale ze sobą współpracują i w ten sposób uczą się działać w zespole.
 • Dysponujemy studiami i pracowniami do animacji komputerowej, montażu, nagrywania i opracowania dźwiękowego, a dzięki współpracy z wytwórnią filmową – w pełni wyposażoną halą zdjęciową.
 • Na kierunku wykładają wybitni wykładowcy i specjaliści w swoich dziedzinach – filmu, telewizji, teatru, reklamy i mediów.
 • Zajęcia praktyczne, wykłady, ćwiczenia, seminaria oraz indywidualne konsultacje są realizowane przez szerokie grono znakomitych i doświadczonych wykładowców oraz twórców filmowych.

Co po studiach?

Absolwent tego kierunku zdobywa wiedzę i kompetencje do pracy w kinematografii, telewizji, instytucjach artystycznych (domach kultury, biurach organizacji imprez, teatrach itp.), agencjach reklamowych oraz domach produkcyjnych i mediowych.

Zdobyta wiedza pozwala znaleźć pracę:

Profesjonalnych produkcjach filmowych, programach telewizyjnych, reklamach, teledyskach, klipach, dokumentach, dokumentach, reportażach, na stanowisku reżysera, drugiego reżysera i asystenta reżysera, producenta, kierownika produkcji, kierownika planu i ich asystentów, operatora obrazu, operatora kamery, reżysera światła oraz w charakterze aktora w różnych gatunkach filmowo-telewizyjnych i w reklamie

W instytucjach artystycznych, kinematografii i telewizji, na stanowiskach kierowniczych i programowych, w agencjach reklamowych i domach produkcyjnych na stanowiskach szefów produkcji, producentów, reżyserów i operatorów itd.


Wybrane przedmioty

SPECJALIZACJA:  Reżysersko - operatorska 

ROK I

 • Warsztat operatorski / Technika zdjęciowa i sprzęt operatorski
 • Realizacja filmu dokumentalnego / Nowoczesne narracje w realizacji reportażu
 • Montaż
 • Fotografia  
 • Podstawy inscenizacji filmowej
 • Elementarne zadania aktorskie  / Aktor na planie zdjęciowym
 • Wstęp do dramaturgii i scenopisarstwa
 • Ekonomiczne aspekty produkcji filmowej i telewizyjnej / Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
 • Propedeutyka wiedzy o filmie
 • Historia kultury i sztuki
 • Historia filmu
 • Technologie informacyjne / Informatyka w produkcji filmowej
 • Etyka / Filozofia z elementami estetyki
 • Organizacja i zarządzanie instytucją kultury / Elementy wiedzy menedżerskiej w świecie filmu
 • Marketing w kulturze/ PR w kulturze multimedialnej

ROK II

 • Reżyseria filmu fabularnego
 • Reżyseria filmu dokumentalnego
 • Sztuka operatorska
 • Małe formy filmowe – teledysk
 • Małe formy filmowe - film reklamowy
 • Montaż II
 • Scenografia
 • Fotografia artystyczna / Fotografia reportażowa
 • Produkcja telewizyjno-filmowa
 • Prawa autorskie i prawa pokrewne
 • Komunikacja w produkcji filmowej i w filmie / Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów na planie

ROK III

 • Realizacja obrazu filmowego i telewizyjnego
 • Ingerencja twórcza w obrazie / Kolor i światło - medialny środek wyrazu
 • Dramaturgia filmu - scenariusz  / Współczesna narracja filmowa
 • Kostiumografia
 • Charakteryzacja
 • Reżyseria radiowa
 • Reżyseria teatralna
 • Reżyseria audycji telewizyjnych
 • Technika dźwięku w filmie i tv
 • Muzyka w filmie
 • Współpraca operatora z reżyserem 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane