Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Koreanistyka - WSJO Poznań

Studia umożliwiają rozwój w obszarze języka koreańskiego, dający swobodę komunikacji i intuicję językową w każdej sytuacji – od codziennej po biznesową.

STUDIA STACJONARNE / STUDIA NIESTACJONARNE
Studia I stopnia trwają 3 lata (6 semestrów).

Studenci uczestniczą w warsztatach kompetencji miękkich, projektują swoją ścieżkę kariery, dzielą się swoją pasją podczas Dni Kultury Koreańskiej. Studia adresujemy do osób, które chcą osiągnąć wysoki poziom znajomości języka koreańskiego mocno osadzony w kontekstach kultury oraz współczesnego społeczeństwa Korei Południowej.

Atuty tych studiów to program zorientowany na język, z przewagą zajęć praktycznych o charakterze ćwiczeniowym i warsztatowym, wzbogacony o blok praktyk zawodowych organizowanych przez Uczelnię. W ramach studiów tworzone są grupy od podstaw.


STUDIA I STOPNIA


Program zakłada przewagę zajęć praktycznych (patrz wykaz przedmiotów),  pozwala na osiągnięcie biegłości w języku koreańskim, wspartej intuicyjną świadomością językową, zdolnością poruszania się w różnych rejestrach języka, mocnym osadzeniem w realiach współczesnej Azji, w szczególności Korei w obszarze tradycji, współczesnej kultury i współczesnego społeczeństwa. Atuty tych studiów to program zorientowany na język współczesny, z przewagą zajęć praktycznych o charakterze ćwiczeniowym i warsztatowym, wzbogacony o blok praktyk zawodowych organizowanych przez Uczelnię.

Taki program pozwala nie tylko uzyskać biegłość w języku koreańskim w komunikacji codziennej oraz w relacjach zawodowych, ale również rozwija kwalifikacje zawodowe i umiejętności miękkie zaliczane do kompetencji przyszłości. Dydaktykę wspieramy nowoczesną technologią, w tym rozwiązaniami distance learning.


Studia tworzone z myślą o Tobie


Studia stworzone dla osób zainteresowanych światem, które cenią sobie przede wszystkim opanowanie współczesnego języka koreańskiego w praktyce, na poziomie zbliżonym do rodzimych użytkowników. Adresowane do osób, które chcą osiągnąć wysoki poziom znajomości języka koreańskiego, mocno osadzonego w kontekstach kultury, tradycji i społeczeństwa. Jednocześnie, które cenią sobie możliwość zdobycia i rozwinięcia kompetencji zawodowych poprzez realizację bogatego programu praktyk. Studia te prowadzone są również od podstaw z myślą o osobach, które dopiero chcą rozpocząć naukę tego języka.


PROGRAM


Wybrane przedmioty

Język koreański:

 • Język koreański w komunikacji;
 • Konwersacje;
 • Pisanie i analiza tekstów;
 • Fonetyka i słuchanie.

Język koreański w komunikacji współczesnej:

 • Język branżowy w komunikacji;
 • Warsztat tłumacza pisemnego;
 • Warsztat tłumaczenia ustnego;
 • Struktury języka koreańskiego w użyciu;
 • Ikony kultury.

Przedmioty kształcenia ogólnego:

 • Technologia informacyjna;
 • Człowiek i społeczeństwo;
 • Psychologia komunikacji i wywierania wpływu;
 • Świat polityki, świat gospodarki XXI wieku;
 • Aplikacje mobilne i narzędzia IT.

Przedmioty kierunkowe:

 • Wiedza o języku współczesnym;
 • Literatura współczesna i tradycje literackie;
 • Wstęp do kultury współczesnej obszaru języka koreańskiego;
 • Wiedza o akwizycji i nauce;
 • Wystąpienia publiczne;
 • Polityka językowa;
 • Projektowanie ścieżki kariery.

Dwa języki obce

Nauka języka angielskiego prowadzona jest przez 4 semestry. To okazja do opanowania drugiego języka na poziomie co najmniej B2 oznaczającym swobodną komunikację i możliwość korzystania z obcojęzycznych materiałów i źródeł. 

Dodatkowo, nasza Uczelnia oferuje zdobycie Pearson International Certificate, który uznawany jest przez wielu pracodawców i organizacji rządowych w Polsce i za granicą. Takie poświadczenie znajomości języka angielskiego ułatwia naszym absolwentom podjęcie ciekawej pracy.

Program studiów – studia stacjonarne

Program studiów – studia niestacjonarne

czytaj więcej ...
 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane