Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie

Rektor: prof. dr hab. Jan Purczyński

przejdź do spisu treści

Przyszłość należy do inżynierów! 


WSTE daje Ci esencję wiedzy teoretycznej i ogromne możliwości zdobycia umiejętności praktycznych, czyli to, czego naprawdę oczekuje Twój przyszły pracodawca. Przyszłość należy do inżynierów! My dążymy do tego, aby tę przyszłość przed Wami otworzyć.

Kształcimy inżynierów
Co roku mury naszej uczelni opuszczają dziesiątki absolwentów z tytułem inżyniera. To co ich wyróżnia na tle innych, to faktyczne umiejętności, które zdobyli dzięki silnemu naciskowi, jaki kładziemy na praktykę zawodową.

Uczymy praktycznie
50% zajęć na WSTE to praktyczna nauka w warsztatach, pracowniach i laboratoriach. To, aby nasi studenci zdobyli wiedzę jest dla nas tak samo ważne, jak to, aby umieli ją wykorzystać w praktyce.

Posiadamy doskonałe laboratoria
Nasze pracownie należą do najlepiej wyposażonych w Polsce. Dysponujemy salami komputerowymi, własnym warsztatem oraz kilkoma laboratoriami technicznymi, wyposażonymi w nowoczesny sprzęt i stosowane powszechnie urządzenia na potrzeby każdego kierunku realizowanego na uczelni.

Wspierają nas eksperci
Niemal od początku istnienia ściśle współpracujemy ze znakomitymi specjalistami i menadżerami z branży informatycznej i transportowej. Wspierają nas oni nie tylko w kwestiach dopasowania programu nauczania do potrzeb rynku, ale często także jako pośrednicy między naszymi absolwentami a firmami poszukującymi praktykantów i stażystów.

18 lat na rynku
Funkcjonujemy z powodzeniem już ponad dekadę, konsekwentnie przyciągając coraz więcej studentów zarówno na studia stacjonarne jak i zaoczne. Nie zamierzamy jednak spocząć na laurach. Chcemy stale wyprzedzać potrzeby rynku i kształcić jak najlepszych w swoim fachu inżynierów.

Przyjazna kadra
Jesteśmy tu dla naszych studentów. Wierzymy, że przyjazna atmosfera uczelni wpływa na komfort nauczania i chęć zdobywania wiedzy, dzięki czemu możecie osiągać jak najlepsze wyniki. Najlepszym dowdem na to, że się nie mylimy są setki osób, które poleciły nas swoim znajomym.

e-Dziekanat
Nowoczesna edukacja wymaga nowoczesnej administracji. Na WSTE każdą sprawę dotyczącą uczelni możesz załatwić online, począwszy od procesu rekrutacji. Każdy student otrzymuje dostęp do specjalnego konta, za pomocą którego może kontaktować się z uczelnią, pobierać formularze i składać podania. Wystarczy kliknąć.

Stypendia i pomoc materialna
Wiemy, że nie każdego stać dziś na studia, dlatego wspieramy studentów w trudnej sytuacji finansowej, a także nagradzamy najlepsze wyniki w nauce. W WSTE stypendium socjalne (maksymalnie do 850 zł) i naukowe przyznawane przez rektora (nawet do 600 zł) może się sumować! Dzięki temu z puli przeznaczonej na dofinansowania możesz otrzymać ponad 1400 zł miesięcznie.

KSZTAŁCIMY WYKWALIFIKOWANYCH INŻYNIERÓW

Od 16 lat specjalizujemy się w praktycznym kształceniu wysoko wykwalifikowanych inżynierów. Zdobyte przez ten czas doświadczenie wykorzystujemy, aby doskonalić naszą ofertę edukacyjną, zapewniać Wam coraz lepsze warunki kształcenia, a co za tym idzie - tym pewniejszą przyszłość na rynku pracy.

Spośród naszych absolwentów:

 • 81% PRACUJE W ZAWODZIE
 • 94% POLECA WSTE ZNAJOMYM
 • 71% AWANSOWAŁO
 • 64% OTRZYMAŁO WSPARCIE FINANSOWE

Wybierz praktyczne studia inżynierskie

Na prawdziwej uczelni technicznej

Kierunek Transport

Wydział Systemów Automotive WSTE przyjmuje kandydatów na 3,5 letnie studia inżynierskie (7 semestrów) w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym) na kierunek TRANSPORT.

Jest to kierunek dla miłośników motoryzacji, ale nie tylko. Ponieważ na studiach jest bardzo bogaty wybór specjalności, każdy znajdzie dla siebie coś interesującego.

Naszą zaletą są nowoczesne laboratoria i pracownie, które dają solidne przygotowanie do pracy.
Teoria jest ważna, jednak my uczymy także praktycznie.

Kariera po studiach

Absolwenci kierunku transport są profesjonalnie przygotowani do podjęcia pracy w zarządach transportu miejskiego, wydziałach transportu (komunikacji) urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych i urzędów miast, firmach transportowych, jednostkach studialnych i projektowo-konstrukcyjnych. Mają solidne przygotowanie praktyczne, dzięki czemu mogą obejmować kierownicze stanowiska w salonach samochodowych, w serwisach czy w firmach motoryzacyjnych, logistycznych i spedycyjnych.

specjalność: 

Technika samochodowa

Studia inżynierskie (7 semestrów) na kierunku Transport,

Koncepcja kształcenia na specjalności technika samochodowa zakłada uzyskanie przez absolwenta wiedzy z zakresu techniki motoryzacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem:

 • budowy, obsługi  i technologii napraw pojazdów samochodowych,
 • elektrotechniki i elektroniki samochodowej,
 • badań technicznych pojazdów,
 • budowy i obsługi elektronicznych układów wtryskowych,
 • budowy i zasady działania komputerowych urządzeń diagnostycznych,
 • budowy obsługi i technologii pojazdów nowej generacji,
 • projektowania, konstruowania oraz testowaniem pojazdów hybrydowych i elektrycznych,
 • energoelektroniki, elektrotechniki i elektroniki samochodowej.

Student otrzyma także przygotowanie praktyczne w oparciu o zajęcia prowadzone na warsztatowych stanowiskach obsługowo - naprawczych. Stanowiska te wyposażone są w najnowocześniejsze urządzenia kontrolno – pomiarowe stosowane w Unii Europejskiej.

W ramach oferowanej specjalności, wychodząc na przeciw zmienającej się oferty na rynku rozwiązań dotyczących napędów pojazdów samochodowych Uczelnia wprowadza do programu kształcenia zagadnienia związane z samochodami o napędzie elektrycznym i hybrydowym. Podczas zajęć studenci zapoznnawać się będą z budową i obsługą pojazdów nowej generacji.

Znajomość powyższej problematyki wydatnie ukierunkuje absolwenta na wysokiej klasy specjalistę w branży motoryzacyjnej.  Ponadto absolwent tejże specjalności otrzyma podstawową wiedzę w zakresie ekonomiki usług, inżynierii jakości, podstaw organizacji pracy oraz zasad funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku motoryzacyjnym.

Kończąc Uczelnię student dodatkowo uzyska wiedzę z zakresu:

 • zarządzanie technika i technologią w motoryzacji
 • technologie diagnostyczne
 • diagnostyka systemów pokładowych
 • eksploatacja środków transportu
 • bezpieczeństwo i niezawodność środków transportu
 • optymalizacja i sterowanie procesami napraw
 • zastosowanie komputerów w projektowaniu inżynierskim
 • budowy pojazdów autonomicznych
 • budowy maszyn elektrycznych
 • akumulacji i odzyskiwania energii w pojazdach

specjalność: 

Logistyka transportu

Studia inżynierskie (7 semestrów) na kierunku Transport, specjalność "Logistyka transportu".

Koncepcja kształcenia na specjalności „Logistyka transportu" zakłada uzyskanie przez absolwenta wiedzy z zakresu logistyki, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • urządzenia i spedycja ładunków,
 • inżynierii środków transportowych,
 • inżynierii ruchu,
 • analizy systemów transportowych w zakresie  logistyki transportu,
 • gospodarki magazynowej,
 • prawo w transporcie,
 • organizacja i zarządzanie transportem

Student otrzyma także przygotowanie praktyczne w zakresie prawa międzynarodowego, spedycji krajowej i międzynarodowej oraz zostanie zapoznany z technikami i narzędziami stosowanymi  w logistyce w oparciu o zajęcia prowadzone przez praktyków.

Pozna także zasady podejmowania decyzji przez menedżerów w sferze logistyki oraz metod  i narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji.

Uzyska wiedzę dotyczącą powiązań pomiędzy logistyką a zarządzaniem przedsiębiorstwem, marketingiem, finansami, rachunkiem kosztów, produkcją, jak również przedstawienie strategii logistycznych na tle nowoczesnych koncepcji zarządzania takich jak: Total Quality Management, Lean Management, Time-based Management.

Kończąc Uczelnię student dodatkowo uzyska wiedzę ogólnotechniczną, a także z zakresu:

 • inteligentnych systemów transportowych,
 • zarządzania transportem materiałów niebezpiecznych,
 • praktycznym zarządzaniem  flotę transportową za pomocą platformy,
 • samodzielnym opracowaniem logistyki wskazanych materiałów i punktów docelowych   z wykorzystaniem łańcucha dostaw,
 • technologii przewozów,
 • systemów informatycznych w transporcie,
 • infrastruktury transportu

Absolwent będzie przygotowany do pracy w jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego, a także jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego oraz zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych.

specjalność: 

Bezpieczeństwo w ruchu komunikacyjnym

Studia inżynierskie (7 semestrów) na kierunku Transport specjalność „Bezpieczeństwo w ruchu komunikacyjnym„.

Koncepcja kształcenia na specjalności „Bezpieczeństwo w ruchu komunikacyjnym„ zakłada uzyskanie przez absolwenta wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w transporcie ze szczególnym uwzględnieniem:

 • Inteligentnych systemów transportowych,
 • Zarządzaniem bezpieczeństwem w ruchu komunikacyjnym,
 • Analizą i symulacją w ruchu komunikacyjnym,
 • Metodyką organizacji ruchu komunikacyjnego,
 • Inżynierii ruchu,

Student otrzyma także przygotowanie praktyczne w zakresie projektowania ciągów komunikacyjnych w oparciu o programy użytkowe.

Wiedza i umiejętności nabyte w czasie studiów w zakresie diagnozy stanu bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnym pozwoli ocenić wielkość ryzyka oraz reagować na zagrożenia.

Absolwent uzyska umiejętność zarządzanie bezpieczeństwem ruchu komunikacyjnego , podejmowania decyzji odpowiedzialnych za umożliwianie użytkownikom infrastruktury transportowej wykonanie bezpiecznych operacji (podróży), minimalizując pojawiania się zdarzeń niebezpiecznych i konsekwencji tych zdarzeń oraz potrafi upowszechnić myślenia o bezpieczeństwie we wszystkich prowadzonych działaniach, których głównym celem jest ochrona życia i zdrowia użytkowników sieci transportowych.

Kończąc Uczelnię student dodatkowo uzyska wiedzę *ogólnotechniczną, a także z zakresu:

 • funkcjonowania nowoczesnego transportu,
 • inżynierii środków transportowych,
 • analizy systemów transportowych  
 • nadzoru nad ruchem środków transportu,
 • stanu technicznego i wymagań wobec pojazdów, dróg i oznakowania,
 • diagnozy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego i kolejowego w Polsce,
 • oceny wielkość ryzyka oraz reagowania na zagrożenia.

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w takich instytucjach jak: Policja Państwowa, Straż Miejska i Gminna, Straż Pożarna, Inspekcja Transportu Drogowego, służby zarządzania ruchem na kolei, Straż Graniczna, obrona cywilna.

Kształcenie specjalistyczne

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie oferuje kształcenie specjalistyczne w zakresie:

 • Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych
 • Elektronik pojazdów samochodowych
 • Spedytor 

Wyższe kwalifikacje zawodowe
tylko 4 semestry w uczelni wyższej
5 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej.

Słuchacz otrzymuje świadectwo specjalisty dyplomowanego*

Kształcenie specjalistyczne jest dla tych, którzy:

 • Chcą szybko zdobyć zawód  (tylko 4 semestry)  np. dla absolwentów liceum ogólnokształcącego
 • Chcą się przekwalifikować - absolwenci średnich szkół technicznych i nietechnicznych, 
 • Chcą się przekwalifikować -  absolwenci szkół wyższych „nietechnicznych” 

Profil: praktyczny
Czas trwania: 4 semestry
Liczba ECTS: 90
Tytuł zawodowy: specjalista dyplomowany

Kandydat musi posiadać kwalifikacje określone dla 4 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej to jest:

ukończone technikum lub szkoła policealna, albo  ukończona branżowa szkoła II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie, lub świadectwo dojrzałości.

*W chwili przyjęcia na kształcenie specjalistyczne NIE JEST WYMAGANA MATURA, słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego.

W przypadku dostarczenia świadectwa dojrzałości w trakcie trwania kształcenia słuchacz otrzyma świadectwo dyplomowanego specjalisty. 

Możliwość dalszego kształcenia: Absolwent może kontynuować naukę̨ na studiach pierwszego stopnia. W przypadku podjęcia studiów kształcących w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych o profilu praktycznym, część uzyskanych kompetencji może być uznana przez uczelnię.


przejdź do spisu treści

rekrutacja do 1 października

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie oferuje kształcenie specjalistyczne dla osób z maturą i bez matury, które jest alternatywą dla szkół policealnych (potocznie zwanych studium) w zakresie :

 • Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych
 • Elektronik pojazdów samochodowych
 • Specjalista spedytor
Słuchacz otrzymuje świadectwo specjalisty dyplomowanego*

Kształcenie specjalistyczne jest dla tych, którzy:

 • Chcą szybko zdobyć zawód  (tylko 4 semestry)  np. dla absolwentów liceum ogólnokształcącego
 • Chcą się przekwalifikować - absolwenci średnich szkół technicznych i nietechnicznych, 
 • Chcą się przekwalifikować -  absolwenci szkół wyższych „nietechnicznych” 

Profil: praktyczny

Czas trwania: 4 semestry
Liczba ECTS: 90
Tytuł zawodowy: specjalista dyplomowany
Odpłatność: 395 zł miesięcznie 

Kandydat musi posiadać kwalifikacje określone dla 4 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej to jest:

 • ukończone technikum lub szkoła policealna, albo  ukończona branżowa szkoła II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie, lub
 • świadectwo dojrzałości.

*W chwili przyjęcia na kształcenie specjalistyczne NIE JEST WYMAGANA MATURA, słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kształcenia specjalistycznego. W przypadku dostarczenia świadectwa dojrzałości w trakcie trwania kształcenia słuchacz otrzyma świadectwo dyplomowanego specjalisty. 

Możliwość dalszego kształcenia: Absolwent może kontynuować naukę̨ na studiach pierwszego stopnia. W przypadku podjęcia studiów kształcących w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych o profilu praktycznym, część uzyskanych kompetencji może być uznana przez uczelnię.

 

Model etapu edukacji składający się z krótkiego cyklu studiów pierwszego stopnia, rozwijających konkretny obszar umiejętności.

5 poziom Polskich Ram Kwalifikacji (5 poziom PRK)
(jest to stopień wyżej niż technik - 4 poziom PRK, a stopień niżej niż inżynier - 6 poziom PRK)

OPIS KIERUNKÓW

Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych

Treści kształcenia: specjalista dyplomowany
Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych

Rekrutacja do 1 października 

Absolwent jest przygotowany do wykonywania  zadań zawodowych w zakresie  diagnozowania stanu technicznego, obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych, oraz   organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych. 

Absolwent po ukończeniu kształcenia będzie miał wiadomości, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie:

1. Zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią, oraz znajomość kompetencji służb związanych z tymi działaniami. Potrafi zastosować określone wymagania przy organizacji stanowiska pracy uwzględniając bezpieczeństwo wszystkich pracowników i osób mogących znaleźć w strefie jego nadzoru.

2.  Podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, stosowania przepisów prawa pracy,  ochrony danych osobowych oraz przepisów prawa podatkowego i prawa autorskiego.

3. Znajomości i stosowania języka obcego  w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych.

4. Kompetencji personalnych i społecznych, umiejętności rozwiązywania problemów w zespole i własnych, negocjowania warunków porozumień.

5. Organizacji pracy małych zespołów – monitorowania, przydzielania zadań, komunikowania się ze współpracownikami.

6. Posługiwania się słownictwem zawodowym związanym z techniką samochodową, znajomości parametrów i ich wykorzystania, szczególnie z elektrotechniki i elektroniki, technik pomiarowych mechanicznych i z wykorzystaniem programów komputerowych, rysunku technicznego wspomaganym komputerowo, rozróżniania technik i metod wytwarzania części maszyn i urządzeń

7. Diagnozowania elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych układów pojazdów samochodowych.

8. Naprawy elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych układów pojazdów samochodowych.

Elektronik pojazdów samochodowych

Treści kształcenia: specjalista dyplomowany 
Elektronik pojazdów samochodowych

Rekrutacja do 1 października 

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie znajomości obwodów prądu stałego i przemiennego, źródeł prądu – akumulatorów, pól elektrycznych i magnetycznych, silników i rozruszników, miernictwa elektrycznego, generatorów i alternatorów, elementów elektroniki ogólnej i samochodowej. 

Absolwent po ukończeniu szkolenia będzie miał wiadomości , umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie:

1. Zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieny pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią, oraz znajomość kompetencji służb związanych z tymi działaniami. Potrafi zastosować określone wymagania przy organizacji stanowiska pracy uwzględniając bezpieczeństwo wszystkich pracowników i osób mogących znaleźć w strefie jego nadzoru.

2.  Podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, stosowania przepisów prawa pracy,  ochrony danych osobowych oraz przepisów prawa podatkowego i prawa autorskiego.

3. Znajomości i stosowania język obcego  w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych.

4. Kompetencji personalnych i społecznych, umiejętności rozwiązywania problemów w zespole i własnych, negocjowania warunków porozumień.

5. Organizacji pracy małych zespołów – monitorowania, przydzielania zadań, komunikowania się ze współpracownikami.

6. Posługiwania się słownictwem zawodowym związanym z techniką samochodową, znajomości  parametrów i ich wykorzystania, szczególnie z elektrotechniki i elektroniki, technik pomiarowych mechanicznych i z wykorzystaniem programów komputerowych, rysunku technicznego wspomaganym komputerowo, rozróżniania technik i metod wytwarzania części maszyn i urządzeń.

7. Dokonywania diagnostyki i naprawy elektronicznie sterowanych układów zasilania silników spalinowych.

8. Dokonywania diagnostyki i naprawy elektrycznych i elektronicznych  układów silnika.

9. Dokonywania diagnostyki i naprawy elektrycznych i elektronicznych   układów podwoziowych.

10. Dokonywania diagnostyki i naprawy  elektrycznych i elektronicznych   układów wyposażenia pojazdów samochodowych.

Specjalista spedytor

Treści kształcenia:  specjalista dyplomowany „spedytor”

Rekrutacja do 1 października 2019r.

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych, prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi, wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo-spedycyjnego.

Absolwent po ukończeniu kształcenia będzie miał wiadomości, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie:

1. Zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieny pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią, oraz znajomość kompetencji służb związanych z tymi działaniami. Potrafi zastosować określone wymagania przy organizacji stanowiska pracy uwzględniając bezpieczeństwo wszystkich pracowników i osób mogących znaleźć w strefie jego nadzoru.

2.  Podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, stosowania przepisów prawa pracy,  ochrony danych osobowych oraz przepisów prawa podatkowego i prawa autorskiego.

3. Znajomości i stosowania język obcego  w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych.

4. Kompetencji personalnych i społecznych, umiejętności rozwiązywania problemów w zespole i własnych, negocjowania warunków porozumień.

5. Organizacji pracy małych zespołów – monitorowania, przydzielania zadań, komunikowania się ze współpracownikami.

6. Posługiwania się słownictwem zawodowym związanym z środkami transportu, znajomości  parametrów i ich wykorzystania, szczególnie z ubezpieczeniami towaru, wyboru i zaplanowania drogi przewóz, organizacją i sporządzaniem odprawy celnej.

7. Znajomości zagadnień z transportu i spedycji.

8. Znajomości środków transportu.

9. Znajomości zasad logistyki i magazynowania.

10. Znajomości zasad ekonomiki transportu.


przejdź do spisu treści

Studia podyplomowe

Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego

To już kolejna specjalistyczna oferta studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Szczecinie powstałych z myślą o konkretnej grupie zawodowej, ściśle związanej z zarządzaniem transportem, logistyką i organizacją ruchu.

Program studiów podyplomowych skupia się na przekazaniu od podstaw lub pogłębienie wiedzy słuchaczy z zakresu:

 • zarządzania ruchem drogowym,  ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników,
 • praktycznej interpretacji przepisów prawnych i normatywów technicznych związanych z ruchem drogowym i zarządzaniem nim, oraz infrastrukturą drogową,
 • umiejętność samodzielnego opracowania i oceny projektu organizacji ruchu,
 • przygotowanie słuchaczy do opiniowania projektów drogowych, sporządzania opinii opracowań planistycznych dotyczących dróg, opracowywania wytycznych do projektów drogowych w zakresie najważniejszego kryterium celowości budowy i przebudowy dróg dla poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 • uwrażliwienia  słuchaczy  na  bezpieczeństwo użytkowników dróg na wszystkich etapach zarządzania drogami: planowanie dróg, realizacja, eksploatacja, przeglądy okresowe  i utrzymanie dróg,
 • współpracy między zarządcami  dróg różnych kategorii oraz organem zarządzającym ruchem na drogach danej kategorii,

To inwestycja w kolejny szczebel

W końcu nadejdzie ten moment w życiu zawodowym, gdy trzeba będzie podjąć wysiłek wspięcia się na kolejny szczebel drabiny kariery. Ten krok będzie tym łatwiejszy, im lepiej będziemy do niego przygotowani. Także w branży transportowej rosnąca wciąż konkurencja na rynku pracy wymaga podnoszenia kwalifikacji, dlatego warto zainwestować czas i środki na przykład w studia podyplomowe. Korzyścią może być nie tylko zdobyta wiedza i umiejętności, ale także spotkania z grupą osób ściśle związaną z daną branżą, które stworzą pole do wymiany doświadczeń i zdobycia nowych kontaktów.

Adresaci studiów

 • Pracownicy zarządów dróg wszystkich szczebli zajmujący się planowaniem inwestycji drogowych, nadzorem nad wykonawstwem, utrzymaniem i eksploatacją dróg oraz okresowymi przeglądami dróg.
 • Pracownicy zarządów dróg o wykształceniu niedrogowym, którzy zajmują się zagadnieniami bezpieczeństwa ruchu i chcą uzupełnić swoje kwalifikacje.
 • Funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej zajmujący się bezpieczeństwem ruchu, szczególnie w aspekcie stanu dróg.
 • Instruktorzy na kursach nauki jazdy oraz egzaminatorzy prawa jazdy. 
 • Początkujący projektanci dróg.
 • Osoby zainteresowane sporządzaniem projektów organizacji ruchu – stałej i na czas prowadzenia robót.
 • Działacze samorządowi, pracownicy firm drogowych, pracownicy firm zarządzających drogami wewnętrznymi – związani z   organizacją i bezpieczeństwem ruchu drogowego.
 • Pracownicy firm komercyjnych wykonujących przeglądy okresowe dróg oraz prowadzących roboty drogowe.
 • Osoby planujące podjęcie pracy w organach kontrolnych i nadzoru nad ruchem drogowym oraz w administracji drogowej.

Ramowy program studiów

 • Zarządzanie drogami, zarządzanie ruchem drogowym oraz nadzór nad zarządzaniem ruchem w aspekcie NPBRD 2013-2020 
 • Warunki techniczne dla infrastruktury drogowej w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego 
 • Czynniki drogowo-ruchowe wpływające na bezpieczeństwo ruchu - przyczyny powstawania wypadków drogowych 
 • Metody analiz wypadków drogowych na potrzeby poprawy BRD 
 • Warunki techniczne stosowania znaków drogowych 
 • Bezpieczeństwo użytkowników dróg w związku z prowadzeniem robót w pasie drogowym 
 • Podstawy i zasady sporządzania projektów stałej i czasowej organizacji ruchu 
 • Zarządzanie drogami i ruchem drogowym w praktyce 
 • Stosowanie aktów prawnych w ruchu drogowym– case study
 • Seminarium dyplomowe.

Okres trwania studiów

Dwa semestry. Zjazdy w soboty i niedziele (ok. 6-7 zjazdów w semestrze).
Łączna liczba godzin dydaktycznych: 184
Termin rozpoczęcia: 1 października 2019 r.
Koszt: 3.600 zł (możliwość rozłożenia płatności na 2 równe raty po 1.800 zł.)

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Studia Podyplomowe  Inspektor Ochrony Danych (IOD)  

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) wprowadza funkcję tzw. Inspektora Ochrony Danych (IOD), stojącego na straży ochrony danych osobowych. 

RODO określa przypadki, w których administrator danych (lub przetwarzający) zmuszeni będą do powołania IOD, zadania,status, wymagania i pozycję IOD w organizacji.   

Zasadniczo do powołania IOD zobowiązane będą podmioty publiczne oraz szereg podmiotów prywatnych. 

Szacuje się, że do powołania IOD zobowiązany jest ok 68 000 tys. podmiotów publicznych oraz ok 342 700 tys. przedsiębiorców (zob. ocenę skutków regulacji -- https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12302950/12457652/12457653/dokument308353.pdf).

Powstają zatem nowe, szerokie możliwości zatrudnienia dla osób posiadających wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych. 

Możemy mówić o wykształceniu się nowego, ciekawego, przyszłościowego i atrakcyjnego pod względem zarobków zawodu. 

Jak wynika z najnowszych badań firmy HAYS POLAND, zarobki IOD wahają się od 10 000 zł do 25 000 zł brutto miesięcznie. Średnio IOD może liczyć na 14 000 zł brutto miesięcznie (Hays Poland, Raport płacowy 2019. Trendy na rynku płacy).

Inspektor musi posiadać jednak szeroką interdyscyplinarną wiedzie i umiejętności. Jak wynika z art. 37 ust. 5 RODO Inspektor Ochrony Danych jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyki w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w art. 39 RODO. IOD powinien posiadać nie tylko gruntowną znajomość prawa ochrony danych osobowych, lecz również między innymi wiedzę i umiejętności z zakresu technicznych i organizacyjnych aspektów ochrony danych osobowych (bezpieczeństwa IT, prowadzenia audytów, oceny ryzyka oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych).  

Uczestnictwo w studiach podyplomowych Inspektora Ochrony Danych umożliwia uzyskanie aktualnej wiedzy i umiejętności praktycznych pomocnych w pełnieniu funkcji IOD samodzielnie lub w ramach jednostek ochrony danych osobowych. 

Główne atuty studiów podyplomowych Inspektor Ochrony Danych :

 • 167 godzin zajęć - wykładów i praktycznych warsztatów;
 • świetni wykładowcy - zajęcia prowadzone przez wybitnych specjalistów z zakresu ochrony danych osobowych, radców prawnych oraz doświadczonych IOD;
 • niewielkie grupy - dzięki prowadzeniu zajęć w niewielkich grupach (max. 30 osób), możliwe są indywidualne rozmowy i konsultacje z wykładowcami;
 • praktyczne podejście - w ramach zajęć, szczególnie ćwiczeń i warsztatów Słuchacze poznają praktyczne aspekty ochrony danych osobowych i działalności IOD (np. sporządzenie klauzul informacyjnych, klauzul zgód, dokumentacji, umów powierzenia przetwarzania, prowadzenia  DPIA);
 • zagadnienia branżowe – w ramach studiów przedstawiona zostanie również specyfika przetwarzania danych w poszczególnych branżach i sektorach (np. w sektorze publicznym, instytucjach finansowych, marketingu, reklamie, ochronie zdrowia)
 • sektor prywatny/publiczny - studia dostosowane są zarówno do działania IOD w sektorze prywatnym, jak również publicznym;
 • networking - studia umożliwiają poznanie czołowych specjalistów z zakresu ochrony danych osobowych, wymianę doświadczeń z praktykami oraz kontakt z innymi specjalistami zajmującymi się ochroną danych osobowych.
 • Rabat na RODOProtektor – słuchacze otrzymują 20 % rabat na oprogramowanie RODOProtektor, udostęniane przez spółkę BTC sp. z o.o. 

 Korzyści dla Słuchaczy 

Dzięki uczestnictwie w studiach podyplomowych Inspektor Ochrony Danych, Słuchacze: 

 • poznają prawo ochrony danych osobowych, w tym RODO i przepisy krajowe;
 • poznają techniczne i organizacyjne zasady ochrony danych osobowych, w tym techniczne aspekty bezpieczeństwa danych osobowych;
 • nauczą się jak sporządzać i prowadzić dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych;
 • nauczą się sporządzać umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, umowy o współadministrację, umowy będące podstawą zatrudnienia IOD; 
 • poznają zasady prowadzenia oceny skutków poszczególnych działań dla ochrony danych (DPIA);
 • poznają zasady monitorowania przestrzegania przepisów, polityk ochrony danych osobowych, audytów systemów informatycznych;
 • poznają zasady zgłaszania do organu nadzoru incydentów;
 • poznają praktyczne aspekty działania IOD w organizacji, problemy i sposoby ich rozwiązywania w codziennej pracy;
 • poznają zasady odpowiedzialności IOD;
 • poznają oprogramowanie komputerowe pomocne w pracy IOD; 
 • będą mogli nawiązać ciekawe relacje zawodowe.

Do udziału w studiach podyplomowych Akademia IOD szczególnie zachęcamy: 

 • osoby aktualnie pełniące funkcję IOD lub członków grupy IOD, chcący rozszerzyć i zaktualizować swoją wiedzę; 
 • wszystkie osoby zamierzające pełnić funkcję IOD lub pracować w zespołach IOD, jednostkach odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych;
 • prawników zamierzającym specjalizować się w zakresie ochrony danych osobowych; 
 • specjalistów z zakresu IT, chcącym uzyskać wiedzę prawniczą niezbędna do pełnienia funkcji IOD;
 • osoby odpowiedzialne w organizacji za bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych, w tym tzw. konsultantom ds. ochrony danych;
 • wszystkie osobom chcące zdobyć nowy ciekawy, prestiżowy i dobrze płatny zawód. 

Program Akademii Inspektora Ochrony Danych

Moduł I – Prawne aspekty ochrony danych osobowych. 

 • Podstawy ochrony danych osobowych. Rodo Road Map (źródła prawa, zakres, cele, główne zasady RODO  itp.)  
 • Podstawy przetwarzania danych osobowych
 • Prawa osób, których dane dotyczą
 • Warsztaty - obowiązki informacyjne i zbieranie zgód
 • Warsztaty - umowa o powierzenie przetwarzania i umowa o współadministrację
 • Transgraniczne przetwarzanie danych osobowych
 • Organ Nadzoru. Postępowanie przez organem nadzoru oraz postępowanie sądowoadministracyjne. Kontrola PUODO
 • Certyfikcja i zatwierdzone kodeksy postępowania
 • Odpowiedzialność i sankcje za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych
 • Privacy by design i by default - rozwiązania prawne i organizacyjne

Moduł II – Bezpieczeństwo danych osobowych (aspekty techniczne i organizacyjne) 

 • Techniczne i organizacyjne aspekty ochrony danych osobowych
 • Audyty zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami (w tym systemów informatycznych)
 • Warsztaty - przygotowywanie dokumentacji dotyczącej ochrony danych
 • Warsztaty - Zarządzanie ryzykiem i ocena skutków dla ochrony danych oraz konsultacje z organem nadzoru
 • Warsztaty - Zarządzanie incydentami  

Moduł III – Praktyka działania IOD w sektorze prywatnym i publicznym 

 • Prawne aspekty działania IOD - wyznaczenie, pozycja, zadania, status, odpowiedzialność, podstawy zatrudnienia
 • Organizacja pracy i praktyka działania IOD w przedsiębiorstwie 
 • Oprogramowanie wspierające pracę IOD. 

Moduł IV – Zagadnienia szczegółowe (branżowe). 

 • Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu
 • Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym
 • Przetwarzanie danych osobowych przy wykorzystaniu AI. 
 • Ochrona danych osobowych w marketingu, promocji i reklamie 
 • Ochrona danych osobowych w sektorze finansowym
 • Ochrona danych osobowych w ochronie zdrowia
 • Ochrona danych osobowych w sądach, prokuraturach itp. Dyrektywa Policyjna 

Odpłatność za studia:
płatność jednorazowa - 4200,-
płatność w 2 ratach -    2150,-

Metody wytwarzania oprogramowania

Zapraszamy już od marca na kolejną edycję studiów podyplomowych

Korzyści po ukończeniu studiów

 • Dla wszystkich słuchaczy rozmowa kwalifikacyjna w firmie GlobalLogic.
 • Dla najlepszych praca i zwrot 50% opłaty za studia! 

Sylwetka absolwenta

Studia podyplomowe tym razem uwzględniają swym programem rynek motoryzacyjny, który w coraz szerszym stopniu wykorzystuje rozwiązania informatyczne pod ogólnym pojęciem HMI (Human Machine Interface). Jest to nowoczesne narzędzie komunikacji użytkownika z pojazdem za pośrednictwem np. dotykowych ekranów, komunikatów głosowych itp. Słuchacz studiów wykorzystuje wiedzę z zakresu rozwiązywania problemów związanych z projektowaniem oprogramowania z uwzględnieniem tworzenia modeli UML. Zdobędzie też umiejętności z programowania embedded w językach (C i C++), językach skryptowych (Bash, Python) oraz z zasad testowania oprogramowania w firmach produkcyjnych. Słuchacz, który ukończy studia podyplomowe, zdobędzie umiejętność współpracy w dużych, międzynarodowych zespołach projektowych oraz bezpośredniej pracy z klientem w środowisku outsourcingowym.

Profil kandydata

Studia są skierowane do osób, które nie posiadają formalnego wykształcenia informatycznego, a są zainteresowane podjęciem pracy w branży IT i chcą się rozwijać w tym kierunku. Są ukierunkowane na osoby, które interesuje praca w międzynarodowych projektach z najnowocześniejszymi technologiami. Idealni kandydaci to osoby, które nie boją się wyzwań, chcą stale pogłębiać swoją wiedzę, lubią nowe technologie i wiążą swoją przyszłość zawodową z najbardziej dynamicznie rozwijającą się branżą na rynku.

Informacje dodatkowe

Zajęcia na studiach prowadzą eksperci, pracownicy firmy GlobalLogic.

Słuchacze będą realizowali realne projekty występujące w firmach IT i rozwiązywać problemy poszczególnych działów, aby zdobyć doświadczenie na wielu stanowiskach. Zajęcia będą realizowane także w oparciu o  wykorzystanie metody e–learning, dzięki czemu słuchacz będzie mógł samodzielnie wykonywać projekty.   

Studia zakończą się egzaminem, a jego wynik i opinia przedstawiciela każdej z firm określą, które osoby mają szanse na zatrudnienie na okres próbny w firmie GlobalLogic. 
Po okresie próbnym, jeżeli absolwent zostanie zatrudniony otrzyma zwrot 50% opłaty za studia (2500 zł). 

Wymagane dokumenty 

Dyplom ukończenia studiów wyższych 

Czas trwania 

Dwa semestry.
Zajęcia będą odbywały się w systemie niestacjonarnym (soboty i niedziele).

Liczba miejsc ograniczona.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i termin dostarczenia dokumentów do dziekanatu.  

Koszt studiów 5.000 zł. (możliwość rozłożenia płatności na 2 równe raty po 2.500 zł.)

Budowa, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i maszyn rolniczych

Termin rozpoczęcia: 1 października 

Cel studiów:

Uzyskanie przez słuchacza świadectwa potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji potwierdzających wiedzę z zakresu techniki motoryzacyjnej  ze szczególnym uwzględnieniem:

 • budowy, obsługi  i technologii napraw pojazdów samochodowych i maszyn  rolniczych
 • elektrotechniki i elektroniki pojazdów trakcyjnych,
 • badań technicznych pojazdów samochodowych i maszyn rolniczych
 • budowy i obsługi elektronicznych układów wtryskowych,
 • budowy i zasady działania komputerowych urządzeń diagnostycznych,
 • ekologicznych problemów transportu
 • grafiki inżynierskiej

Słuchacz otrzyma także przygotowanie praktyczne w oparciu o zajęcia prowadzone na warsztatowych stanowiskach obsługowo - naprawczych. Stanowiska te wyposażone są w najnowocześniejsze urządzenia kontrolno – pomiarowe stosowane w Unii Europejskiej.

Znajomość powyższej problematyki wydatnie ukierunkuje absolwenta na wysokiej klasy specjalistę w branży motoryzacyjnej.

Dla nauczycieli  w zakresie:

 • dydaktyki kształcenia zawodowego:
 • metodyki nauczania przedmiotów zawodowych 
 • aktywnego korzystaniem z prawa oświatowego w planowaniu pracy dydaktyczno-wychowawczej, a także własnego rozwoju zawodowego
 • organizacji oraz ewaluacji procesu dydaktyczno-wychowawczego
 • psychologicznych aspektów edukacji szkolnej 

Bez modułu dydaktycznego  dla: 

 • kadry zarządzającej, zainteresowanej poszerzeniem wiedzy
 • osób zainteresowanych samodoskonaleniem i podnoszeniem własnych kwalifikacji.

Wymagane dokumenty:

1. Dyplom ukończenia studiów wyższych

2. Nauczyciele: zaświadczenie o nauczaniu przedmiotów zawodowych

Czas trwania:

dwa semestry (50 % zajęć teoretycznych w e-learningu)

Zajęcia będą odbywały się w systemie niestacjonarnym (soboty i niedziele).

Minimalna liczba osób do uruchomienia studiów: 15.  

Koszt studiów: 2.900 zł.  (możliwość rozłożenia płatności na 2 równe raty po 1.450 zł.)

Logistyka

Cel studiów

Po ukończeniu studiów podyplomowych na kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Szczecinie, studenci zdobędą obszerną wiedzę z zakresu transportu, logistyki, spedycji, zarządzania i aktualnego prawa dotyczącego tych sektorów. Zostaną przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach logistycznych lub zarządzania nimi. 

Wykładowcy prowadzący zajęcia to praktycy, dlatego wiedza przekazywana studentom odnosi się do aktualnych zagadnień i problemów, które pojawiają się w firmach logistycznych i transportowych.      

Nasz cel, to zapoznanie studentów z teorią i praktyką w zakresie logistyki i technologii transportu samochodowego oraz z usługami logistycznymi. Przekazanie szerokiej wiedzy na temat aktualnych przepisów i zasad transportu materiałów niebezpiecznych oraz zagadnień z zakresu bezpieczeństwa w transporcie drogowym.

Wskazanie nowoczesnych metod zarządzania logistycznego w transporcie oraz przedstawienie praktycznych informacji o inteligentnych systemach transportowych. Ponieważ zarządzanie logistyczne funkcjonuje w oparciu o systemy informatyczne, studenci zdobędą także wiedzę na temat baz danych, spedycji krajowej i międzynarodowej oraz zarządzania łańcuchem dostaw w transporcie.

Studia przeznaczone są dla:

 • absolwentów szkół wyższych na poziomie magistra, inżyniera i licencjatu,   
 • pracowników komórek logistycznych przedsiębiorstw, którzy swoje praktyczne 
 • doświadczenia chcą uzupełnić aktualną wiedzą o rozwoju logistyki,
 • osób, które chcą podjąć pracę na stanowiskach związanych z logistyką, 
 • osób, dla których logistyka może stać się interesującym wyzwaniem zawodowym,
 • kadry zarządzającej najwyższego i średniego szczebla, zainteresowanej poszerzeniem wiedzy,
 • osób zainteresowanych samodoskonaleniem i podnoszeniem własnych kwalifikacji.

Istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych:

1) Jeśli jesteś osobą zarejestrowaną w Urzędzie Pracy możesz uzyskać  dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy więcej

2) w ramach realizacji projektu  „Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP” przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego można wystąpić o wsparcie w ramach Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w oparciu o system popytowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 więcej

Inżynieria i bezpieczeństwo ruchu drogowego

Studia podyplomowe

Pracujesz w branży transportowej? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Szukasz nowych kontaktów w tym środowisku?

Podyplomowe studia Inżynieria i bezpieczeństwo ruchu drogowego w Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Szczecinie powstały z myślą o konkretnej grupie zawodowej, ściśle związanej z transportem, logistyką i organizacją ruchu. Program studiów został opracowany ze szczególną uwagą zwróconą na umiejętności i wiedzę potrzebną w praktyce. W ciągu dwóch semestrów, podczas weekendowych zajęć (po 6 zjazdów w semestrze w soboty i niedziele), słuchacze zgłębiają problematykę zarządzania ruchem drogowym i zapoznają się z rozmaitymi narzędziami wykorzystywanymi w inżynierii ruchu drogowego oraz w analizach jego jakości pod kątem bezpieczeństwa.

- Te studia kierujemy do pracowników powiązanych z transportem, więc wydziałów w urzędach marszałkowskich, starostwach, gminach, do osób zatrudnionych w zarządach dróg, zarządach komunikacji, policji czy straży miejskiej. Słowem: do wszystkich zainteresowanych zawodowo tematyką inżynierii i bezpieczeństwa ruchu w komunikacji - wyjaśnia rektor WSTE, dr Grzegorz Skorny. - To dla nich najlepszy sposób na podniesienie swoich kwalifikacji i, co za tym idzie, na rozwój kariery. Program studiów podyplomowych jest też doskonałym uzupełnieniem kierunku Bezpieczeństwo ruchu w komunikacji, realizowanego w ramach studiów inżynierskich na naszej uczelni. Ale nie jest to oczywiście konieczny warunek, aby w nich uczestniczyć.

Damy narzędzia, pokażemy metody

Program studiów podyplomowych Inżynieria i bezpieczeństwo ruchu drogowego obejmuje między innymi zagadnienia z obszaru metod organizacji ruchu, projektowania sygnalizacji świetlnych, inteligentnych systemów transportowych czy oceny oddziaływania ruchu drogowego na środowisko. W toku studiów słuchacze poznają także tajniki rekonstrukcji wypadków i kolizji drogowych, wynikających z nieprawidłowej organizacji ruchu drogowego. Natomiast dzięki takim zajęciom, jak Analiza i symulacja ruchu drogowego, nabędą kwalifikacje do opracowania projektów organizacji ruchu i zarządzania ruchem drogowym, a także wiedzę na temat procesów zarządzania ruchem w czasie rzeczywistym. 

- Celem studiów jest kształcenie absolwentów, którzy będą mogli wykorzystać nabytą wiedzę w samodzielnej pracy zawodowej, pracy zespołowej w jednostkach projektowych i wykonawczych oraz w administracji drogowej - dodaje dr Grzegorz Skorny.

Inwestycja w kolejny szczebel

W końcu nadejdzie ten moment w życiu zawodowym, gdy trzeba będzie podjąć wysiłek wspięcia się na kolejny szczebel drabiny kariery. Ten krok będzie tym łatwiejszy, im lepiej będziemy do niego przygotowani. Także w branży transportowej rosnąca wciąż konkurencja na rynku pracy wymaga podnoszenia kwalifikacji, dlatego warto zainwestować czas i środki na przykład w studia podyplomowe. Korzyścią może być nie tylko zdobyta wiedza i umiejętności, ale także spotkania z grupą osób ściśle związaną z daną branżą, które stworzą pole do wymiany doświadczeń i zdobycia nowych kontaktów.

Okres trwania studiów

Dwa semestry.
Termin rozpoczęcia: 1 października 

Zjazdy w soboty i niedziele (ok. 6-7 zjazdów w semestrze)

Przedmioty

 • Analiza przepustowości i warunków ruchu drogowego
 • Prognozowanie, projektowanie i organizacja ruchu drogowego
 • Technika skrzyżowań z sygnalizacją świetlną
 • Zarządzanie systemami transportowymi
 • Przyczyny kolizji drogowych
 • Bezpieczeństwo a infrastruktura drogowa
 • Prawo a infrastruktura drogowa
 • Przewozy drogowe a środowisko

Koszt 3.600 zł (możliwość rozłożenia płatności na 2 równe raty po 1.800 zł.)

Mechatronika i agrotronika w pojazdach i maszynach rolniczych

Cel studiów:

Uzyskanie przez słuchacza świadectwa potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji potwierdzających wiedzę  w zakresie użytkowania , naprawy i diagnostyki pojazdów, maszyn i urządzeń oraz narzędzi stosowanych w rolnictwie, oraz dodatkowo eksploatację i obsługiwanie stosowanych urządzeń i systemów agrotronicznych. Słuchacz otrzyma także przygotowanie praktyczne w oparciu o zajęcia prowadzone na warsztatowych stanowiskach obsługowo – naprawczych http://www.agromarketwiewiecko.pl/serwis-maszyn.html

Znajomość powyższej problematyki wydatnie ukierunkuje absolwenta na wysokiej klasy specjalistę w zakresie agrotechniki i mechaniki.

Dla nauczycieli  w zakresie:

 • dydaktyki kształcenia zawodowego:
 • metodyki nauczania przedmiotów zawodowych
 • aktywnego korzystaniem z prawa oświatowego w planowaniu pracy dydaktyczno-wychowawczej, a także własnego rozwoju zawodowego
 • organizacji oraz ewaluacji procesu dydaktyczno-wychowawczego
 • psychologicznych aspektów edukacji szkolnej

Bez modułu dydaktycznego  dla:

 • kadry zarządzającej najwyższego i średniego szczebla, zainteresowanej poszerzeniem wiedzy                 
 • osób zainteresowanych samodoskonaleniem i podnoszeniem własnych kwalifikacji.

Wymagane dokumenty:

Dyplom ukończenia studiów wyższych

Nauczyciele: dyplom w zakresie nauk technicznych lub studia wyższe i zaświadczenie o nauczaniu przedmiotów zawodowych

Czas trwania: dwa semestry (50% zajęć teoretycznych w e-learningu)

Termin rozpoczęcia: 20 października

Zajęcia będą odbywały się w systemie niestacjonarnym (soboty i niedziele).

Koszt studiów:

1.   3900 zł z modułem dydaktycznym.

2.   2900 zł inne osoby zainteresowane techniką rolniczą.


Kierunki wykładane na uczelni:

transport Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie