Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP

Rok założenia: 1997 | Rektor: prof. nadzw. dr hab. Jan NikołajewRodzinna atmosfera i kompetentni wykładowcy
- to dewiza naszej uczelni

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie posiada uprawnienia nadane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 4 czerwca 1997 r., została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod pozycją nr 114.

Zapewniamy fachową kadrę naukową ze Szczecina, Warszawy i Poznania, która co roku jest oceniana przez naszych studentów. Mamy nowoczesne budynki z wygodnymi salami wykładowymi oraz pracowniami komputerowymi wyposażonymi w nowoczesny sprzęt multimedialny. 

Jakie świadczenia oferujemy:
 stypendium socjalne
 stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 stypendium rektora dla najlepszych studentów
 stypendium ministra za osiągnięcia w nauce
 zapomoga


    Władze uczelni:

JM Rektor - prof. nadzw. dr hab. Jan Nikołajew
Prorektor ds. Nauki - prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych - dr Waldemar Urbanik
Kanclerz - mgr Joanna Golczyk 

  


Studia I stopnia

Pedagogika
 • Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna
 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z edukacją integracyjną 
 • Edukacja dorosłych z gerontologią 
Socjologia
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Doradztwo zawodowe i mediacje
 • Socjologia reklamy i zachowań rynkowych
 • Socjologia problemów społecznych
 • E-gospodarka 
 • Badania rynku i opinii społecznej 
 • Turystyka Kulturowa i animacje czasu wolnego
  w turystyce
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Dziennikarstwo sportowe  i promocja zdrowia
 • Dziennikarstwo on-line
 • Dziennikarstwo obywatelskie
 • Nowe technologie multimedialne 
 • Kreowanie wizerunku organizacji i reklama


Studia II stopnia

Pedagogika
 • Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią korekcyjno-kompensacyjną
Socjologia
 • Zarządzanie pracą socjalną i ekonomia społeczna 
 • Polityka równości i zarządzanie różnorodnością w instytucjach
  i organizacjach 
 • Socjologia bezpieczeństwa narodowego
 • Socjologia zarządzania i menedżerstwaStudia podyplomowe

 • Przygotowanie pedagogiczne 
 • Edukacja  przedszkolna i  wczesnoszkolna 
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna 
 • Logopedia szkolna — terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej 
 • Podyplomowe uzupełniające studia logopedyczne
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Pedagogika tańca
 • Tyflopedagogika
 • Surdopedagogika
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 
 • Resocjalizacja i socjoterapia 
 • Praca z dzieckiem zdolnym i utalentowanym
 • Historia i społeczeństwo – nauczanie bloku przedmiotowego dla szkół ponadgimnazjalnych
 • Informatyka i zajęcia komputerowe dla nauczycieli
 • Szkoła Trenerów
 • Akademia Coachingu
 • Psychologia zarządzania
 • Public Relations
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – edukacja i zarządzanie
 • Grafika komputerowa 
 • Współczesne dziennikarstwo elektroniczne
 • Mediacje, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów
 • Pozyskiwanie i ochrona informacji
 • Dziennikarstwo polityczne
 • Socjoinformatyka
 • Menadżer informacji sieciowej
 • Zarządzanie Oświatą - RÓWNIEŻ W GORZOWIE

Zapraszamy!!!

Kierunki wykładane na uczelni:

dziennikarstwo i komunikacja społeczna Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie