Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

LIMITY I PROGI PUNKTOWE NA ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH SUM

W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

LIMITY PRZYJĘĆ NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023


LIMITY PRZYJĘCIE NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021LIMITY PRZYJĘCIE NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020


PROGI PUNKTOWE ZAPEWNIAJĄCE PRZYJĘCIE NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020* minimalna liczba punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczana na postawie średniej ocen wynikających z przebiegu studiów pierwszego stopnia oraz ewentualnie innych wytycznych, zgodnie z warunkami
 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane