Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie !!!

Ruszyła IX edycja konkursu [b]Miasta Poznania[/b] na najlepsze prace magisterskie i doktorskie obronione na poznańskich uczelniach.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace z zakresu wszelkich dyscyplin i obszarów nauki obronione w latach 2011-2012. Przedmiot pracy może stanowić problematyka związana z Poznaniem lub opis rozwiązania możliwego do wdrożenia w naszym mieście. Jednym z głównych kryteriów oceny prac będzie ich utylitarny charakter. Miasto pragnie w ten sposób promować osiągnięcia absolwentów i młodych naukowców poznańskich szkół wyższych oraz zachęcać młode talenty do działania na rzecz rozwoju miasta.

Prace należy składać w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Poznania do 15 listopada 2012 r.

Formularz wniosku i regulamin konkursu na stronie www.poznan.pl/studia 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane