Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Startuje WaterWays Expo 2012

W środę (19 września 2012) we wrocławskiej Hali Stulecia rozpocznie się WaterWays Expo 2012 – Międzynarodowe Targi i Konferencja Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej, których partnerem naukowym jest Dolnośląska Szkoła Wyższa.

Targi Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej WaterWays Expo 2012 to miejsce spotkań administracji rządowej samorządowej, i stowarzyszeń izb gospodarczych, klastrów, parków technologicznych, środowisk przemysłowych i gospodarczych zainteresowanych rozwojem żeglugi śródlądowej i gospodarki wodnej jako instrumentu polityki prorozwojowej w wymiarze lokalnym, narodowym i transgranicznym. To także miejsce prezentacji rozwiązań infrastrukturalnych, technicznych, technologicznych, turystycznych jak i forum dyskusji, debat oraz konferencji.

Członkiem Komitetu Organizacyjnego jest prof. DSW dr hab. Piotr Mickiewicz, Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych DSW.

Honorowy patronat nad WaterWays Expo 2012 objęli między innymi: Ambasador Czech Jan Sechter, Ambasador Holandii Marcel Kurpershoek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Janusz Wiśniewski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Prezydent Miasta Wrocławia Rafał Dutkiewicz, Prezydent Miasta Piły Piotr Głogowski i Dyrektor Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu Jan Pyś

Program konferencji i szczegóły tego międzynarodowego wydarzenia na stronie www.waterways.ztw.pl 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane