Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Rekrutacja zimowa w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

Dla tych absolwentów, którzy nie rozpoczęli nauki w październiku, pojawiła się szansa na indeks wcześniej niż jesienią. Mogą oni rozpocząć studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej już w marcu. Nabór zimowy potrwa do 28 lutego 2013 r. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja zimowa:

Wydział Nauk Pedagogicznych

kierunek Pedagogika – akredytowany kierunek
studia I stopnia:
– Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z opieką nad dzieckiem
– Edukacja zdrowotna – bezpieczeństwo i higiena pracy
– Pedagogika rodzinna

studia II stopnia
– Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
– Marketing i zarządzanie w edukacji
– Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
– Pedagogika zdrowia z arteterapią
– Pedagogika zdrowia i zarządzanie bezpieczeństwem
– Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
– Poradnictwo małżeńskie i rodzinne z terapią
– Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
– Psychologia edukacji z coachingiem
– Terapia specyficznych trudności w uczeniu się
– Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z psychomotoryką

kierunek Pedagogika specjalna – akredytowany kierunek
studia I stopnia
– Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
– Pedagogika resocjalizacyjna
– Terapia zajęciowa z psychomotoryką

studia II stopnia
– Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
– Pedagogika resocjalizacyjna
– Terapia zajęciowa z psychomotoryką

kierunek Praca socjalna
studia I stopnia
– Doradca socjalny

studia II stopnia
– Wsparcie indywidualne i społeczne

studia podyplomowe
– Arteterapia
– Całożyciowe poradnictwo edukacyjno–zawodowe
– Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
– Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
– Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej
– Logopedia
– Organizacja i zarządzanie oświatą
– Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
– Socjoterapia
– Terapia pedagogiczna
– Terapia zajęciowa
– Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka

Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa
kierunek Bezpieczeństwo narodowe – akredytowany kierunek
studia I stopnia
– Bezpieczeństwo państwa
– Bezpieczeństwo publiczne

studia II stopnia
– Zarządzanie bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego
– Zarządzanie systemami bezpieczeństwa

Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - kierunek akredytowany
studia I stopnia
– Dziennikarstwo
– Dziennikarstwo mody i stylu
– Dziennikarstwo motoryzacyjne
– Dziennikarstwo muzyczne
– Dziennikarstwo sportowe
– Komunikacja i PR
– Media cyfrowe i komunikacja elektroniczna

studia II stopnia
– Animacja 3D i efekty specjalne w mediach
– Dziennikarstwo
– Dziennikarstwo muzyczne
– Dziennikarstwo sportowe
– Dziennikarstwo zdrowia, stylu i urody
– Fotografia w multimediach
– Kultura i media
– Media i marketing w branży motoryzacyjnej
– Media interaktywne i komunikacja elektroniczna
– Zarządzanie wizerunkiem i e-PR

kierunek Kulturoznawstwo - akredytowany kierunek
studia I stopnia
– Kultura obrazu
– Zarządzanie w kulturze

Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku
kierunek Pedagogika
studia I stopnia
– Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z opieką nad dzieckiem
– Resocjalizacja

studia II stopnia
– Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
– Resocjalizacja

studia podyplomowe
– Logopedia
– Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Więcej informacji na: www.dlakandydata.dsw.edu.pl

www.dsw.edu.pl 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane