Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

2 dyplomy w 2 lata

w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni

Administracyjno-Ekonomiczne

Zapisując się na studia magisterskie na kierunku Administracyjno-Ekonomicznym jednocześnie proponujemy podjęcie trzysemestralnych studiów podyplomowych z zakresu Bezpieczeństwa ekonomicznego i społecznego. Program obu studiów realizowany jest równolegle na tych samych zjazdach, co dwa tygodnie. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymają dyplom magisterski i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. A wszystko w ramach jednej opłaty i w tym samym czasie.
(studia są prowadzone na podstawie art. 44 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2018.o.1668) we współpracy z Kolegium Jagiellońskim-Toruńską Szkołą Wyższą w Toruniu)

Pedagogika

Zapisując się na studia magisterskie z Pedagogiki można jednocześnie podjąć czterosemestralne studia podyplomowe z zakresu Edukacji artystycznej z opieką nad dzieckiem lub Doradztwa zawodowego i coachingu kariery. Tak zorganizowane studia mają równoległy program, realizowany co dwa tygodnie, a absolwenci otrzymują dwa dyplomy ukończenia studiów (magisterskich i podyplomowych) w ramach jednej opłaty i w tym samym czasie. W ten sposób nasi absolwenci zdobywają szersze możliwości kwalifikacyjne i są konkurencyjni na rynku pracy.
(studia są prowadzone na podstawie art. 44 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2018.o.1668) we współpracy z Kolegium Jagiellońskim-Toruńską Szkołą Wyższą w Toruniu)


Studiuj w Gdyni, w WSKS

Gdynia to miasto nowoczesne, rozwijające się i przyciągające młodych ludzi z całej Polski. Gdynia to także miejsce do studiowania, gdzie nauka łączy się z praktyką i pasją zdobywania świata. W WSKS studenci dobrze się znają, a zajęcia odbywają się w centrum Gdyni, niedaleko kolejki SKM. W czasie roku akademickiego samorząd uczelni dba o integrację, organizując imprezy i spotkania. A dziekanat, w którym student nie jest anonimowy i wie, że zawsze otrzyma pomoc i wskazówki, zadba abyś zawsze miał wpis do indeksu na czas.
 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane