Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

SESJA KÓŁ NAUKOWYCH Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie

PT. „ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY - SYSTEMY ZBIÓRKI I EDUKACJA”

W dniu 07.07.2012 r. od godz. 9.00 do 10.30 odbędzie się sesja kół naukowych Wydziałów Ekologii i Architektury WSEiZ stanowiąca finał konkursu nt. „ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY - SYSTEMY ZBIÓRKI I EDUKACJA”. Organizatorami konkursu byli Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie i Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku S.A. Miejsce obrad: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, ul. Rejtana 16, sala nr 4.

WSTĘP WOLNY 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane