Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Postaw na przyszłość i zdobądź specjalistyczne wykształcenie z UZZM!

Rekrutacje na uczelniach idą pełną parą, zgłoszeń przybywa, ale osób niezdecydowanych wciąż jest sporo. Chcesz zdobyć nowe umiejętności i pozyskać gruntowną widzę w wybranej przez Ciebie dziedzinie? Chcesz poszerzyć wiszę humanistyczną, pedagogiczną, ekonomiczną lub techniczną? A może twoim celem jest podwyższenie kwalifikacji i zdobycie wyższego wykształcenia, a w przyszłości awansu? Jeśli tak, to warto podjąć studia, które sprostają twoim wymaganiom i zapewnią Ci lepszą przyszłość zawodową.

W edukacji wyższej nie jest istotny wiek… Nieważne czy jest się osobą młodą dopiero planującą ścieżkę swojej zawodowej kariery, czy też osobą dojrzałą pragnącą uzupełnić dotychczasową wiedzę i zdobyć wyższe wykształcenie. Ważna jest determinacja, chęć samorozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji. Każdy moment w życiu jest odpowiedni by podjąć się nowemu wyzwaniu i zdobyć nowe umiejętności oraz ugruntować dotychczasową wiedzę. Dlatego też uczelnie starają się dopasować swój program kształcenia do wymogów rynku pracy od pewnych tendencji jakie w danym momencie panują. Tą ścieżką również poszła Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie, która obserwując współczesny rynek stworzyła w bieżącym roku akademickim bardzo zróżnicowaną ofertę kształcenia.

– Od kilku lat widzimy duży wzrost zainteresowaniem naszymi kierunkami technicznymi, tj. Górnictwem i Geologią oraz Zarządzaniem i Inżynierią Produkcji – przyznaje Maria Paszkowska, Wicekanclerz Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie. – Możemy wnioskować, że wynika to z zapotrzebowania rynku pracy oraz potencjału jaki drzemie w tym obszarze. Jednak nie narzekamy też na kierunki społeczne i ekonomiczne, w tym Pedagogikę, a także Zarządzanie – dodaje Wicekanclerz. Dlatego w tym roku planujemy uruchomić aż 5 nowości na studiach licencjackich, w tym: Zarządzanie Kadrami, Rachunkowość i Zarządzanie Finansami oraz Komunikację i Reklamę, którą zainaugurowaliśmy w zeszłym roku i dalej kontynuujemy – dodaje Wicekanclerz.

Ponadto na kierunku Pedagogika nie zabraknie nowości, będą to: Terapia Pedagogiczna i Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza oraz Pedagogika Resocjalizacyjna i Socjoterapia. Pełna oferta kształcenia UZZM w bieżącym roku akademickim dostępna jest na stornie www.uzzm.pl

Jak zostało to już wspomniane Komunikacja i Reklama, którą lubińska Uczelnia uruchomiła w zeszłym roku zyskała wielu zwolenników. A co czeka na kandydatów tej specjalności? Studenci zapoznają się z szerokim zakresem promocji, reklamy, badań marketingowych i komunikacji pośredniej oraz bezpośredniej. Poznają tajniki planowania strategii promocyjnej, tworzenia pożądanego wizerunku firmy oraz wcielą się w rolę organizatorów eventów i zaplanują go od A do Z. Ponadto dowiedzą się, jak postępować w relacjach z klientami oraz przejdą szkolenie z wystąpień publicznych, a także z fotografii, copywriting’u oraz grafiki komputerowej.

Jednak studia techniczne w tym roku „brylują”. Jak pokazują badania przeprowadzonego w 2010 roku przez organizację Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej (wcześniej Konfederacja Pracodawców Polskich), wówczas zdecydowanie więcej osób wybierało kierunki humanistyczne, niż techniczne. Potwierdzają to również dane resortu nauki, dotyczących rekrutacji w roku akademickim 2010/2011… Otóż, pierwszy raz od lat więcej kandydatów na każde wolne miejsce było na politechnikach (średnio 3,9 osób ) niż na uniwersytetach (3,5 osoby).

Tendencja ta wciąż się utrzymuje, bowiem w minionym roku akademickim aż cztery z pięciu najwyżej ocenianych uczelni w Polsce, to uczelnie techniczne.

– To wielki sukces uczelni technicznych, które okazały się najchętniej wybieranym przez kandydatów typem uczelni – tak podsumowała na swojej stronie internetowej prof. Barbara Kudrycka, Minister nauki i szkolnictwa wyższego. – Statystyki rekrutacyjne potwierdziły, że rosnące zainteresowanie wykształceniem inżynierskim jest już trwałym trendem, a to pozwala optymistycznie patrzeć na szanse absolwentów tych studiów na rynku pracy, wszystkie dostępne prognozy pokazują, że zapotrzebowanie na kadry inżynierskie będzie rosło – dodała Minister.

Jak wynika ze statystyk opublikowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących dziesięciu wytypowanych kierunków studiów najczęściej wybieranych przez kandydatów (badania obejmują studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie, w zestawieniu roku akademickiego 2011/2012 z latami 2007/2008), najczęściej studenci w roku akademickim 2011/2012 wybierali spośród studiów inżynierskich kierunek budownictwo (29888 zgłoszeń). Jednak nie tutaj zaobserwowano najwyższy wzrost ilości podań… W takim razie gdzie? Dla dobrego zobrazowania tego zjawiska, warto porównać lata 2007/2008 z minionym rokiem akademickim, gdzie wzrost ilości zgłoszeń (na korzyść lat 2011/2012) był rzędu 84,7 %. Zapewne stosunkowo dużo, ale nie najwięcej. W takim razie, które kierunki „górują”? Bardzo wysoko uplasowały się takie kierunki, jak Inżynieria Środowiska (wzrost o 174,2%), Automatyka i Robotyka (wzrost o 120,7%), Mechanika i budowa maszyn (wzrost o 120,3%), a także Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - wzrost aż o 107,6%! Dla przykładu w roku 2011/2012 na kierunki Zarządzanie i Inżynieria Produkcji było 16622 zgłoszeń, a w roku rekrutacyjnym 2007/2008 – 8004 zgłoszeń.

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie widząc tę tendencję i chcąc program kształcenia dopasować dobrze do rynku pracy oraz wykształcić specjalistów danych dziedzinach, oprócz ogólnego kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oferuje kandydatom na studia trzy specjalności: Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy, Zarządzanie Procesami Produkcji oraz Zarządzanie Procesami Automatyki Przemysłowej.

– Niezwykle istotna naszym zdaniem w tym roku na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji jest specjalność Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy, bowiem od 2013 roku wymogiem stawianym przez firmy, chcące zatrudnić specjalistów z zakresu bezpieczeństwa pracy, będzie wykształcenie wyższe! – mówi Iwona Oborska, Kierownik Rektoratu lubińskiej Uczelni. – Studia pozwolą absolwentom podjąć pracę jako wspomniany specjalista z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz z zakresu szacowania i kategoryzowania ryzyka zawodowego, a także jako audytor wewnętrzny i zewnętrzny – dodaje Kierownik Rektoratu.

Jak widać z powyższych danych, nastała „era inżyniera”, gdzie uczelnie techniczne wiodą prym. Jednak studia humanistyczne nie narzekają na brak zgłoszeń. Jednak muszą już o wiele bardziej zabiegać o swoich potencjalnych studentów niż jeszcze zaledwie kilka lat temu. Teraz uniwersytety mają przed sobą wielkie wyzwanie, a mianowicie przymus tworzenie ciekawych kierunków i specjalności, które wyróżnią je na tle konkurencji lub po prostu będą odpowiadać zapotrzebowaniom rynku pracy w danych regionie. Mimo sporego zainteresowania studiami technicznymi, wciąż sporym zainteresowaniem cieszą się także kierunki związane z reklamą, komunikacją oraz nowymi mediami, a także pedagogika oraz prawo.

Do końca rekrutacji pozostało jeszcze trochę czasu, więc finalne wyniki dotyczące bieżącego roku akademickiego i tendencji poznamy zapewne pod koniec roku. Wówczas się przekonamy czy tendencja „ery inżyniera” trwa nadal czy też zmienia swój tor.

Więcej: www.uzzm.pl

DODATKOWE INFORMACJE

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie powstała w 2002 roku, jest placówką niepubliczną i jedyną Uczelnia Wyższa w Lubinie. Jej kadrę dydaktyczną tworzą wykładowcy i ćwiczeniowy z najbardziej prestiżowych ośrodków akademickich takich jak: Wrocław, Poznań czy Kraków. UZZM oferuje cztery kierunki studiów pierwszego stopnia (licencjackie i inżynierskie) w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, oraz studia podyplomowe. Obecnie w trakcie przygotowania są studia magisterskie na kierunku Zarządzanie.

Strukturę dydaktyczną UZZM tworzą dwa wydziały: Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych oraz Wydział Nauk Technicznych. Kierunki studiów i programy nauczania dostosowane są do potrzeb słuchaczy, uwzględniają zmieniające się realia gospodarcze i związane z nimi wymagania pracodawców względem pracowników. Dopasowanie studiów do potrzeb kandydata w istotny sposób może przyczynić się do wzrostu jego kompetencji i zwiększyć możliwości na rynku pracy. 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane