Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

ARTETERAPIA konferencja naukowo-metodyczna 2014

Władze Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości zapraszają na konferencję z arteterapii, która odbędzie się 27 maja 2014 roku w Chorzowie przy ul. Racławickiej 23, o godzinie 8:00.

Konferencja nosi tytuł: “Zdrowie poprzez sztukę”, skierowana jest do: rodziców, pedagogów, nauczycieli, psychologów, terapeutów, wychowawców, studentów, coachów oraz wszystkich zainteresowanych.

Celem konferencji jest upowszechnianie arteterapii jako dziedziny edukacji i terapii oraz wprowadzanie jej w obszary działań na rzecz dzieci i dorosłych. Zapraszamy osoby zainteresowane tematem do dialogu i wymiany doświadczeń, do aktywnego uczestnictwa w formie wystąpień, art-instalacji, prezentacji dotychczasowych osiągnięć, plakatów oraz warsztatów przedstawiających własny warsztat pracy. Naszym celem jest także rozpowszechnianie idei wspierania ekspresji i twórczości oraz zachęcanie młodych osób do takiej właśnie formy działalności jako alternatywy dla agresji i zachowań niepożądanych.

więcej na stronie:

www.arteterapiakonferencja.pl 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane