Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu


przejdź do spisu treści 

DLACZEGO WSZIB W POZNANIU

 • pierwsza prywatna uczelnia w Wielkopolsce
 • 26 lat istnienia
 • 39 tys. absolwentów
 • 10 min pieszo od dworca PKP i PKS
 • 100 bezpłatnych, monitorowanych miejsc parkingowych bezpośrednio przy budynku Uczelni
 • wszystkie zajęcia w jednym budynku
 • gwarancja stałego czesnego
 • rozkładając płatność na raty płacisz zawsze tyle samo
 • studia podyplomowe po licencjacie
 • przyjazne Centrum Obsługi Studenta i Dziekanat
 • bezpłatne Biuro Prawne dla studentów
 • Coach i Doradca Zawodowy w Akademickim Biurze Karier
 • studentom przenoszącym się z innych uczelni zapewniamy przyjazny sposób dopasowania do naszych programów studiów
 • studia magisterskie po każdym licencjacie bez różnic programowych

 


STUDIA I I II STOPNIA NA KIERUNKACH ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE


Studia I stopnia (licencjackie)

Trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się obroną pracy dyplomowej albo projektu dyplomowego. Pozwalają uzyskać wykształcenie wyższe zawodowe i tytuł licencjata oraz umożliwiają podjęcie dalszej nauki na studiach magisterskich oraz podyplomowych.

Studia II stopnia (magisterskie)

Trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się obroną pracy dyplomowej albo projektu dyplomowego i uzyskaniem tytułu magistra. Na studia magisterskie można przyjść do naszej Uczelni po każdych studiach licencjackich, inżynierskich lub magisterskich – niekoniecznie na kierunku pokrewnym. Przyjęcie na studia II stopnia odbywa się bez wyznaczania różnic programowych — wymagany jest jedynie dyplom ukończenia studiów I stopnia.  Zwiększa to szanse zawodowe studentów na rynku pracy oraz otwiera nowe horyzonty intelektualne. Dodatkowym wsparciem dla studentów, którzy ukończyli inne kierunki jest 8-godzinny blok zajęć wyrównujących na początku I semestru.STUDIA NIESTACJONARNE I NIESTACJONARNE NA ODLEGŁOŚĆ

Studia niestacjonarne

Zajęcia odbywają się tylko w weekendy (sobota, niedziela), średnio 2 razy w miesiącu.

Studia niestacjonarne na odległość (e-learning)

Tylko około 4 obowiązkowych zjazdów w semestrze, w trakcie których odbywają się warsztaty, projekty, ćwiczenia i seminaria. Pozostałe zjazdy obejmują zajęcia nieobowiązkowe, czyli wykłady, z których materiały dostępne są dla studentów na internetowej platformie edukacyjnej Moodle. Materiały są publikowane jako pliki tekstowe i audiobooki. Pozwala to ograniczyć liczbę przyjazdów do Uczelni do minimum. Zaliczenia i egzaminy odbywają się w Uczelni podczas sesji.


Nasi studenci mają możliwość wyboru sposobu zakończenia studiów pomiędzy obroną tradycyjnej pracy dyplomowej lub praktycznego projektu dyplomowego.
Projekt dyplomowy to:
 • Wspólna praca zespołu od 2 do 4 studentów dyplomantów
 • Rozwiązywanie problemu biznesowego lub społecznego wg standardów PMI
 • Praca pod okiem doświadczonych mentorów
Kładziemy nacisk na zdobywanie praktycznych umiejętności i wykorzystanie narzędzi, które od razu po zajęciach student może zastosować w pracy zawodowej.


Prowadzimy studia o profilu praktycznym na kierunku Zarządzanie oraz Administracja, zarówno na studiach I stopnia (licencjackich) jak i II stopnia (magisterskich).
Połowa zajęć to warsztaty i projekty prowadzone przez praktyków biznesu na kierunku Zarządzanie i praktyków sądownictwa i administracji na kierunku Administracja. Zajęcia odbywają się w niewielkich, około 20 osobowych grupach. Umożliwia to zmierzenie się z realnymi sytuacjami biznesowymi, w tym również aktualnymi wyzwaniami w pracy zawodowej naszych studentów.

W naszej Uczelni 55% wykładowców to praktycy biznesu – dyrektorzy i prezesi największych przedsiębiorstw w Polsce, właściciele firm consultingowych i reklamowych, a także radcy prawni, sędziowie i pracownicy urzędów oraz banków.
Partnerem merytorycznym naszej Uczelni w zakresie zajęć z zarządzania projektami i analizy biznesowej jest Management Training & Development Center. MT&DC od 19 lat oferuje zintegrowane programy szkoleń i certyfikacji z zakresu analizy biznesowej i zarządzania projektami (zarówno ,,Waterfall” jak i ,,Agile"), które powstały przy współpracy międzynarodowych partnerów: TwentyEighty Strategy Execution oraz George Washington University.
MT&DC posiada autoryzację: PMI® Global Registered Education Provider, IIBA® Endorsed Education Provider oraz certyfikat ISO 9001:2008.


Wybierając studia podejmujesz decyzję, która będzie rzutować na całe Twoje życie. Właśnie dlatego w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu tak dużą uwagę poświęcamy przygotowaniu programów studiów zgodnych z aktualnymi wymaganiami rynku pracy. Dlatego możesz zaplanować ścieżkę edukacji wybierając spośród wielu specjalności różnych dla studiów I i II stopnia, zarówno na kierunku Zarządzanie jak i Administracja.
Możesz wybrać studia I stopnia na kierunku Zarządzanie o specjalności np. Psychologia biznesu, a następnie kontynuować naukę na II stopniu wybierając specjalność Coaching menedżerski lub Negocjacje w biznesie czy też Zarządzanie marką lub Zarządzanie windykacją należności. A nawet, jeśli zmieni się sytuacja na rynku pracy lub Twoje plany, możesz wybrać Zarządzanie projektami z elementami SCRUM / Agile czy też Bankowość i usługi finansowe.
Edukacja na każdym stopniu realizowana jest poprzez przedmioty kierunkowe i specjalnościowe. Przedmioty specjalnościowe realizowane na dwóch ostatnich semestrach studiów są zawsze poprzedzone wykładami i warsztatami kierunkowymi, która dają podstawę do wyboru specjalności.Przedmioty kierunkowe na Zarządzaniu zapewnią Ci pełen pakiet wiedzy i kompetencji menedżerskich, które pomogą świadomie zdecydować o wyborze specjalności. Cztery przedmioty specjalnościowe realizowane na dwóch ostatnich semestrach studiów dopełnią Twojego wizerunku jako profesjonalisty w danej dziedzinie.

Specjalności do wyboru na studiach I stopnia (licencjackich):
 • Psychologia biznesu
 • Reklama i marketing
 • Zarządzanie obsługą klienta
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie projektami biznesowymi i społecznymi
 • Bankowość
 • Rachunkowość
 • Kadry i płace
 • Zarządzanie stacją paliw z akredytacją Polskiej Izby Paliw Płynnych
Specjalności do wyboru na studiach II stopnia (magisterskich):
 • Coaching menedżerski
 • Zarządzanie marką
 • Negocjacje w biznesie
 • Zarządzanie windykacją należności
 • Zarządzanie projektami z elementami SCRUM / Agile
 • Bankowość i usługi finansowe
 • Rachunkowość i finanse
 • Kadry i płace
 • Zarządzanie logistyką
 • e-Biznes


Przedmioty kierunkowe na Administracji zapewnią Ci pełen pakiet wiedzy i kompetencji odpowiednich dla pracownika administracji, które pomogą świadomie zdecydować o wyborze specjalności. Cztery przedmioty specjalnościowe realizowane na dwóch ostatnich semestrach studiów dopełnią Twojego wizerunku jako profesjonalisty w danej dziedzinie.

Specjalności do wyboru na studiach I stopnia (licencjackich):
 • Administracja samorządowa
 • Kadry i płace
Specjalności do wyboru na studiach II stopnia (magisterskich):
 • Administracja publiczna
 • Kadry i płace
 • Bezpieczeństwo publiczne i ochrona danych
Studia podyplomowe pozwalają zdobyć nowe kompetencje i specjalistyczną wiedzę. Trwają 1 rok (2 semestry) i można je podjąć po dowolnych studiach licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (średnio 1 weekend w miesiącu) i prowadzone są przez liderów biznesu i praktyków administracji.

Studia podyplomowe w naszej ofercie:
Zarządzanie projektami z certyfikatem PMI Global R.E.P.
Kadry i płace
e-Biznes
Windykacja należności i negocjacje w biznesie
Strategie i techniki sprzedaży
Skuteczne zarządzanie stacją paliw z Patronatem Polskiej Izby Paliw Płynnych


ZASADY REKRUTACJI

Ze strony www.wszib.poznan.pl pobierz dokumenty rekrutacyjne, zapoznaj się z nimi, wydrukuj i wypełnij.
Przygotuj pozostałe dokumenty:
 • świadectwo dojrzałości (kandydaci na studia I stopnia)
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (kandydaci na studia II stopnia lub podyplomowe)
 • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • kserokopię dowodu osobistego (poświadczoną przez Uczelnię lub uprawniony organ)
 • potwierdzenie wpłaty wpisowego
Dokumenty dostarcz osobiście lub pocztą do Uczelni: ul. Robocza 4, 61-538 Poznań, Biuro Rekrutacji  
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.Wysokości opłat za studia niestacjonarne i niestacjonarne na odległość są takie same. Rozkładając płatność na raty płacisz zawsze tyle samo.

Wpisowe
 • Maj 0 zł
 • Czerwiec 0 zł
 • Lipiec 100 zł
 • Sierpień 200 zł
 • Wrzesień 300 zł
Czesne
Wysokości opłat za studia niestacjonarne i niestacjonarne na odległość są takie same, a rozkładając płatność na raty płacisz zawsze tyle samo

Zarządzanie I stopnia (licencjackie)
 • I rok 4200 zł
 • II rok 4500 zł
 • III rok 4800 zł
Zarządzanie II stopnia (magisterskie)
 • I rok 4500 zł
 • II rok 4800 zł

Administracja I stopnia (licencjackie)
 • I rok 3900 zł
 • II rok 4200 zł
 • III rok 4500 zł
Administracja II stopnia (magisterskie)
 • I rok 4200 zł
 • II rok 4500 zł

Studia podyplomowe
 • Kadry i płace 3600 zł
 • Windykacja należności i negocjacje w biznesie 3600 zł
 • Strategie i techniki sprzedaży 3900 zł
 • Skuteczne zarządzanie stacją paliw z akredytacją merytoryczną Polskiej Izby Paliw Płynnych 3900 zł
 • E-Biznes 3900 zł
 • Zarządzanie projektami z certyfikatem PMI® Global R.E.P. 4200 zł

Studiuj rodzinnie
Otrzymasz specjalny rabat w wysokości 125 zł co semestr! Dowiedz się więcej dzwoniąc do Biura Rekrutacji
 Biuro Rekrutacji
ul. Robocza 4, pokój nr 3
61-538 Poznań
Godziny otwarcia:
wtorek-sobota 9.00-18.00
T: 61 835 15 11
M: 601 305 212


przejdź do spisu treściSTUDIA I I II STOPNIA NA 
KIERUNKACH ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE

Studia I stopnia (licencjackie)

Trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się obroną pracy dyplomowej albo projektu dyplomowego. Pozwalają uzyskać wykształcenie wyższe zawodowe i tytuł licencjata oraz umożliwiają podjęcie dalszej nauki na studiach magisterskich oraz podyplomowych.

Studia II stopnia (magisterskie)

Trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się obroną pracy dyplomowej albo projektu dyplomowego i uzyskaniem tytułu magistra. Na studia magisterskie można przyjść do naszej Uczelni po każdych studiach licencjackich, inżynierskich lub magisterskich – niekoniecznie na kierunku pokrewnym. Przyjęcie na studia II stopnia odbywa się bez wyznaczania różnic programowych — wymagany jest jedynie dyplom ukończenia studiów I stopnia.  Zwiększa to szanse zawodowe studentów na rynku pracy oraz otwiera nowe horyzonty intelektualne. Dodatkowym wsparciem dla studentów, którzy ukończyli inne kierunki jest 8-godzinny blok zajęć wyrównujących na początku I semestru.


Administracja


Przedmioty kierunkowe na Administracji zapewnią Ci pełen pakiet wiedzy i kompetencji odpowiednich dla pracownika administracji, które pomogą świadomie zdecydować o wyborze specjalności. Cztery przedmioty specjalnościowe realizowane na dwóch ostatnich semestrach studiów dopełnią Twojego wizerunku jako profesjonalisty w danej dziedzinie.

Specjalności do wyboru na studiach I stopnia (licencjackich):
 • Administracja samorządowa
 • Kadry i płace
Specjalności do wyboru na studiach II stopnia (magisterskich):
 • Administracja publiczna
 • Kadry i płace
 • Bezpieczeństwo publiczne i ochrona danychZarządzaniePrzedmioty kierunkowe na Zarządzaniu zapewnią Ci pełen pakiet wiedzy i kompetencji menedżerskich, które pomogą świadomie zdecydować o wyborze specjalności. Cztery przedmioty specjalnościowe realizowane na dwóch ostatnich semestrach studiów dopełnią Twojego wizerunku jako profesjonalisty w danej dziedzinie.

Specjalności do wyboru na studiach I stopnia (licencjackich):
 • Psychologia biznesu
 • Reklama i marketing
 • Zarządzanie obsługą klienta
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie projektami biznesowymi i społecznymi
 • Bankowość
 • Rachunkowość
 • Kadry i płace
 • Zarządzanie stacją paliw z akredytacją Polskiej Izby Paliw Płynnych
Specjalności do wyboru na studiach II stopnia (magisterskich):
 • Coaching menedżerski
 • Zarządzanie marką
 • Negocjacje w biznesie
 • Zarządzanie windykacją należności
 • Zarządzanie projektami z elementami SCRUM / Agile
 • Bankowość i usługi finansowe
 • Rachunkowość i finanse
 • Kadry i płace
 • Zarządzanie logistyką
 • e-Biznes

przejdź do spisu treściWarto się dokształcać.
Zawsze.


Studia podyplomowe pozwalają zdobyć nową, specjalistyczną i praktyczną wiedzę. Są szansą na uzupełnienie wykształcenia i umożliwiają zmianę kierunku dotychczasowej kariery. Trwają 1 rok (2 semestry) i można je podjąć po dowolnych studiach licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Zajęcia odbywają się w  soboty i niedziele (średnio 1 weekend w miesiącu) i prowadzone są przez specjalistów praktyków.


Studia podyplomowe w naszej ofercie:

Zarządzanie innowacyjnym przedsiębiorstwem
energetycznym

Celem studiów jest przygotowanie kadry menedżerskiej zarządzającej dużymi projektami inwestycyjnymi w branży energetycznej. Program studiów skoncentrowany jest  na innowacyjności w badaniach i rozwoju w energetyce. Studia pozwalają uzyskać aktualną wiedzę z zakresu prawa energetycznego i finansów, w tym przygotowywania analizy przedinwestycyjnej i zarządzania ryzykiem. Podczas warsztatów słuchacze rozwiną kompetencje przywódcze i negocjacyjne, takie jak zarządzanie wymaganiami interesariuszy, czy motywowanie pracowników.

Zarządzanie projektami z certyfikatem PMI Global R.E.P.
Studia są przeznaczone dla osób chcących poznać najnowsze trendy w zarządzaniu projektami. Celem jest przygotowanie członków zespołów projektowych i kierowników projektów. Po ukończeniu studiów słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz prestiżowy, międzynarodowy certyfikat PMI® Global R.E.P. potwierdzający zdobycie 48 contact hours. Certyfikacja obejmuje zarządzanie zespołem, przywództwo i komunikację, zarządzanie zasobami i kosztami, harmonogramowanie oraz zarządzanie ryzykiem. Zajęcia prowadzone są za pomocą warsztatu projektowego przez specjalistów, którzy zarządzają projektami w największych firmach w Polsce.

Partnerem merytorycznym studiów jest Management Training and Development Center (MT&DC), firma szkoleniowa wyspecjalizowana w doradztwie i certyfikacji z zakresu analizy biznesowej i zarządzania projektami. MT& DC jako pierwsza w Polsce firma szkoleniowa otrzymała status PMI® Global Registered Education Provider i od lat jest uznawana w Polsce za dostawce najwyższej jakości usług szkoleniowych.

Zarządzanie własną firmą
Celem studiów jest zdobycie wiedzy niezbędnej do założenia i rozwoju własnej firmy. Podczas studiów słuchacze poznają różne modele tworzenia inicjatyw biznesowych (CANVAS Business Model), nowych form przedsiębiorczości i prowadzenia działalności gospodarczej, a także nauczą się sporządzać kompletną dokumentację niezbędną do utworzenia i prowadzenia przedsiębiorstwa (takich jak umowa spółki, uchwały i protokoły zgromadzeń wspólników), zostaną również zaznajomieni ze sposobem reprezentacji przedsiębiorców, zdobędą wiedzę w zakresie zawierania i sporządzania umów (w tym umów na odległość, np. za pomocą lnternetu) i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z umowy. Na zajęciach wyjaśnione zostaną także podstawowe kwestie kadrowo-płacowe, podatkowe i księgowe. Uczestnicy nauczą się również zarządzać zespołem, sprzedażą i marketingiem firmy.

Rachunkowość i podatki w praktyce biznesu
Studia adresowane są do osób, które chcą pracować jako specjaliści lub prowadzić własne biuro rachunkowe. Stwarzają one możliwość pogłębienia wiedzy i doskonalenia umiejętności z zakresu rachunkowości, finansów, a także prawa, w tym głównie finansowego i podatkowego. Na zajęciach omawiane są szczegółowo kwestie dotyczące optymalizacji podatkowej, sprawozdawczości finansowej oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Kadry i płace
Celem studiów jest przygotowanie specjalistów w zakresie administrowania i organizacji kadr.  Studia pozwalają uzyskać niezbędną wiedzę z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej oraz ZUS. Pracownikom stanowisk kadrowo-płacowych oraz kandydatom na te stanowiska studia podyplomowe dają rzetelną wiedzę, która pomoże w rozwoju zawodowym. Zajęcia warsztatowe poświęcone motywacji i komunikacji ułatwiają efektywną współpracę w zespole i budowanie porozumienia w środowisku pracy.
Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
politologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie