Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania

Rok zalozenia: 1998 | Rektor: prof. Jerzy Derkowski

przejdź do spisu treściWyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
jest uczelnią niepubliczną powołaną decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr 139. Rektorem Uczelni jest prof. Jerzy Derkowski, znany dydaktyk, profesor architektury wnętrz i wzornictwa.


Uczelnia jest jedyną w Polsce prywatną szkołą artystyczną i projektową, umożliwiającą ciągłość kształcenia od poziomu policealnego, dającego średnie wykształcenie zawodowe, poprzez studia I stopnia - licencjackie i inżynierskie, II stopnia - magisterskie uzupełniające i jednolite magisterskie , a dalej podyplomowe.

Realizację programu gwarantuje wysoko wykwalifikowana kadra profesorów, doktorów habilitowanych, doktorów, wykładowców i uznanych praktyków zawodu. Uczelnia współpracuje z ASP w Krakowie, Łodzi i Warszawie, z Politechniką Łódzką i Wrocławską oraz Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi.

Znakomite warunki lokalowe pozwalają na kształcenie w przestronnych salach wykładowych oraz pracowniach projektowych, komputerowych i realizacyjnych takich jak np. atelier filmowe i fotograficzne, studia montażu filmowego (cyfrowego i analogowego) , studio udźwiękawiania filmów, kino szkolne oraz warsztaty ubioru, biżuterii, obuwia i modelarnie.
Biblioteka z dostępem do internetu i specjalistycznym zbiorem książek, czasopism oraz projektów, fotografii i filmów studenckich na nośnikach cyfrowych umożliwia poglębianie wiedzy po i podczas zajęć w siedzibie uczelni.

W Uczelni działa Galeria Akademicka, w której prezentowane są najlepsze prace studenckie, jak również dzieła znanych twórców - artystów fotografików, grafików, architektów oraz pokazy mody, seminaria, szkolenia, wykłady interdyscyplinarne, warsztaty prowadzone przez wybitnych twórców.
Studia:

 • Stacjonarne i Niestacjonarne
 • I stopnia - licencjackie i inżynierskie
 • II stopnia- magisterskie uzupełniające
 • Jednolite magisterskie 5-cio letnie
 • Podyplomowe - roczne i 2-letnie


Kierunki studiów


 • ARCHITEKTURA I URBANISTYKA Nowość!
studia I stopnia (inżynierskie) - 4-letnie
stacjonarne i niestacjonarne
• projektowanie architektury
• projektowanie urbanistyki

 • ARCHITEKTURA WNĘTRZ
studia I stopnia - 3-letnie
studia II stopnia - 2-letnie
• projektowanie architektury wnętrz
• projektowanie wystaw i targów
• projektowanie scenografii
• projektowanie mebla

 • WZORNICTWO/DESIGN
studia I stopnia - 3,5- letnie
studia II stopnia - 1,5 roczne
• grafika reklamowa
• grafika wydawnicza
• grafika multimedialna
• grafika komputerowa
• komunikacja wizualna
• ilustracja i książka artystyczna
• projektowanie tkaniny przemysłowej i unikatowej
• projektowanie ubioru konfekcyjnego i unikatowego
• projektowanie kostiumu scenicznego i filmowego
• projektowanie biżuterii
• projektowanie form przemysłowych:
opakowań, ubioru specjalnego przeznaczenia,
obuwia, toreb, zabawek, narzędzi, mebli wzorniczych

 • REALIZACJA OBRAZU FILMOWEGO I TELEWIZYJNEGO
Studia jednolite magisterskie - 5-cio letnie
• sztuka operatorska
• reżyseria
• cyfrowe techniki specjalne
• montaż filmowy i telewizyjny

 • FOTOGRAFIA
studia jednolite magisterskie - 5-cio letnie
• reklamowa
• kreacyjna
• dokumentalna
• reportażowa


Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania obejmuje opieką programową 
i dydaktyczną
SZKOŁĘ PROJEKTOWANIA I REKLAMY POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE, kształcącą od 1991 roku.

Słuchacze korzystają z zaplecza dydaktycznego i realizacyjnego uczelni , a nauka prowadzona jest w oparciu o metodykę studiów wyższych. Cykl kształcenia trwa pięć semestrów, a absolwenci otrzymują dyplomy w zawodach: plastyk np. w zakresie projektowania architektury wnętrz, plastyk w zakresie projektowania grafiki, fotograf, animator kultury, realizator obrazu filmowego. Więcej –www.spir.edu.pl


 
 

Drzwi naszej Uczelni są otwarte przez cały rok akademicki
dla zdolnych, młodych ludzi, przyszłych projektantów i twórców kultury.
Trafny wybór kierunku studiów, to udane i ciekawe życie zawodowe.


przejdź do spisu treści

Rekrutacja trwa od 1 czerwca do 30 września 2013 
W przypadku wolnych miejsc do 11 października 2013 
 
Punkt rekrutacyjny: 
Dziekanat Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi 
ul. Targowa 65 
tel. (042) 678 05 50 w. 20 
(042) 678 26 71 w. 26 
 
 
Dni i godziny pracy Dziekanatu: 
poniedziałek 10.00-15.00 
wtorek 10.00-15.00 
środa 10.00-15.00 
piątek 10.00-15.00 
 
Po wyborze trybu studiów oraz kierunku, kandydat/ka jest zobowiązany/a do: 
 
1. skompletowania teczki prac przez siebie wykonanych, którą przedstawi Komisji Egzaminacyjnej w uzgodnionym terminie 

2. telefonicznego lub osobistego umówienia się na termin rozmowy z Komisją Egzaminacyjną 

3. złożenia dokumentów i uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w kasie uczelni 
 
 
Wymagane dokumenty – studia I stopnia
(licencjackie i inżynierskie) 
 
1. świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis) 
2. podanie o przyjęcie na studia (druk dostępny na stronie internetowej uczelni w zakładce rekrutacja) 
3. trzy aktualne fotografie kandydata o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (lewy półprofil na jasnym tle, bez nakrycia głowy) 
4. aktualne zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu, stwierdzające brak przeciwwskazań medycznych do studiowania na wybranym kierunku 
5. kserokopia dowodu osobistego lub paszportu potwierdzającego tożsamość kandydata (oryginał do wglądu), poświadczona przez pracownika Dziekanatu przyjmującego dokument 
6. dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej na wybrany kierunek studiów w kasie uczelni, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00 
 
 
Wymagane dokumenty – studia II stopnia
(uzupełniające magisterskie) 
 
1. świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis) 
2. dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis) 
3. suplement w przypadku dyplomu wydanego po 01.01.2005 roku lub kserokopia suplementu w przypadku dyplomu wydanego po 01.07.2009 roku (oryginał do wglądu) 
4. podanie o przyjęcie na studia (druk dostępny na stronie internetowej uczelni w zakładce rekrutacja) 
5. trzy aktualne fotografie kandydata o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (lewy półprofil na jasnym tle, bez nakrycia głowy) 
6. aktualne zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu, stwierdzające brak przeciwwskazań medycznych do studiowania na wybranym kierunku 
7. kserokopia dowodu osobistego lub paszportu potwierdzającego tożsamość kandydata/ki na studia (oryginał do wglądu), poświadczona przez pracownika Dziekanatu przyjmującego dokument 
8. dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej na wybrany kierunek studiów w kasie uczelni, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00 
 
Uwaga: 
 
Kandydaci posiadający orzeczony stopień niepełnosprawności są zobowiązani do: 
1. złożenia zaświadczenia lekarskiego zezwalającego na studia na wybranym kierunku 
2. złożenia komisyjnego orzeczenia lekarskiego o niepełnosprawności, wydanego przez uprawniony organ 
 
Rozmowa kwalifikacyjna: 
 
Termin rozmowy kwalifikacyjnej uzgadniany jest przez kandydata/ kę w Dziekanacie Uczelni osobiście lub telefonicznie: (042) 678 05 50 w. 20 lub (042) 678 26 71 w. 26 
 
Prezentacja prac: 
 
W uzgodnionym terminie kandydat/ka przedstawia Komisji Egzaminacyjnej swoje prace skompletowane w teczce, zapoznaje ze swoimi zainteresowaniami artystycznymi 
i projektowymi oraz innymi realizacjami artystycznymi, związanymi z kierunkiem studiów. 
 
Kryteria przygotowania prac wg wybranego kierunku studiów: 

zawartość teczki 
 • architektura i urbanistyka 
rysunki w dowolnym formacie oraz dowolnej tematyce i technice, wskazujące na wrażliwość postrzegania przestrzeni i brył lub inne prace na nośniku elektronicznym 
 • architektura wnętrz
 rysunki w dowolnym formacie oraz dowolnej tematyce i technice, wskazujące na wrażliwość postrzegania przestrzeni i brył lub inne prace na nośniku elektronicznym 
 • wzornictwo (design) 
rysunki w dowolnym formacie oraz dowolnej tematyce i technice, wskazujące na wrażliwość postrzegania przestrzeni i brył lub inne prace na nośniku elektronicznym 
 • realizacja obrazu filmowego i telewizyjnego 
prezentacja autorskiej etiudy/ćwiczenia filmowego na nośniku elektronicznym w plikach dvd i/lub 15 – 20 fotografii o dowolnej tematyce w formacie 18 x 24, wykonanych dowolną techniką fotograficzną. Mile widziane cykle fotografii reportażowej, dokumentalnej 
 • realizacja obrazu filmowego i telewizyjnego
  (specjalizacja fotografia) 
15 - 20 fotografii w formacie 18x24 o dowolnej tematyce, wykonanych dowolną techniką 
 
 
Przyjęcie na studia: 
 
Komisja na podstawie rozmowy oraz oceny przedstawionych prac, ocenia predyspozycje kandydata/ki do studiowania na wybranym przez niego/nią kierunku i podejmuje decyzję o przyjęciu na studia. 

WSSiP nie przeprowadza innych, poza rozmową kwalifikacyjną, egzaminów wstępnych na studia. Nie narzuca też ilości prac przedstawionych Komisji Egzaminacyjnej. Ważne, aby kandydat/ka zaprezentował/a swoją ponadprzeciętną wrażliwość artystyczną. Po przeglądzie prac i pozytywnym wyniku rozmowy kwalifikacyjnej, podpisaniu umowy o kształcenie i wpłacie jednorazowej opłaty wpisowego, kandydat zostaje wpisany na listę osób przyjętych na studia w roku akademickim 2013/ 2014. 


 
W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Dziekanatem Uczelni. 
 
Dziekanat Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi 
ul. Targowa 65 
tel. (042) 678 05 50 w. 20 
(042) 678 26 71 w. 26 

Kierunki wykładane na uczelni:

architektura i urbanistyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
architektura wnętrz Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotog Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
wzornictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
  ul. Targowa 65, 90-324 Łódź
 •  
 • Telefon: 42 678 05 50
 • Strona: http://

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie