Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

Rok zalozenia: 2003 | Rektor: dr inż Aleksander Zaremba prof. WSP


Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
ul. Lwowska 59, 33-300 Nowy Sącz
tel: (18) 442 1667
dziekanat@swsz.edu.pl      
www.swsz.edu.plStudia I stopnia inżynierskie:

  • Geodezja i Kartografia
specjalność:
geodezja rolna i wycena nieruchomości

  • Inżynieria środowiska
specjalność:
infrastruktura uzdrowiskStudia I stopnia licencjackie:
  • Turystyka i rekreacja
specjalność:
hotelarstwo z gastronomią, turystyka kwalifikowana.Władze Uczelni:
Rektor: dr inż. Aleksander Zaremba prof. WSP
Dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii: dr inż. Marek Plewako
Dyrektor Instytutu Turystyki i Rekreacji: dr Zbigniew Borek


Uczelnia powstała w 2003 r. Zajęcia prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Kadra ucząca w WSP to wybitni dydaktycy z takich uczelni jak Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, AGH w Krakowie, AWF w Katowicach, WSB NLU w Nowym Sączu. Uczelnia posiada laboratoria tj. laboratorium fotogrametryczne, fizyczne, sale komputerowe. Uczelnia prowadzi kursy tj. kurs instruktora sportu w zakresie narciarstwo zjazdowe, piłka nożna, piłka siatkowa, pływanie, fitness, kurs wychowawców kolonii, kurs samoobrony dla kobiet, pilota wycieczek oraz profesjonalnej fotografii. Jesteśmy na etapie tworzenia studiów podyplomowych z zakresu audytu energetycznego budynków.


Zasady rekrutacji (dane teleadresowe Biura Rekrutacji)

Rekrutacja odbywa się w głównym budynku uczelni tj. Nowy Sącz, ul. Lwowska 59, tel. nr 18 442 16 67


Należy złożyć następujące dokumenty:
  • ksero dowodu osobistego,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • świadectwo maturalne,
  • zaświadczenie lekarskie,
  • cztery fotografie.

Rekrutacja odbywa się poprzez konkurs świadectw.Na kierunku Geodezja i Kartografia brane są pod uwagę następujące przedmioty:
• matematyka,
• fizyka,
• informatyka.

Na kierunku Turystyka i Rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty:
• biologia,
• geografia,
• język obcy.


Koszty nauki:
Wpisowe 400zł
Czesne 2050 zł za semestr

Kierunki wykładane na uczelni:

geodezja i kartografia Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria środowiska Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie