Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

Rok zalozenia: 1993 | Rektor: prof. dr hab. Julian Auleytner

przejdź do spisu treści


Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie to jedna z najdłużej istniejących niepublicznych uczelni w Polsce. W swojej bogatej ofercie edukacyjnej proponuje naukę na trzech kierunkach studiów: pedagogika, praca socjalna i polityka społeczna, wkrótce zaś zostaną uruchomione kolejne: pedagogika specjalna oraz informatyka i ekonometria

Szkoła posiada uprawnienia do kształcenia na poziomie studiów I stopnia – licencjackich oraz studiów II stopnia – magisterskich uzupełniających. Ważną częścią oferty edukacyjnej są studia podyplomowe oraz szkolenia otwarte i warsztaty organizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.


Główne nurty specjalizacji Uczelni oscylują oczywiście wokół tematyki pedagogicznej, ale też zagadnień z zakresu europejskiej polityki społecznej, aktywnej pracy socjalnej i gospodarki społecznej.

Władze Uczelni dokładają wszelkich starań, aby urozmaicić i usprawnić proces kształcenia, odważnie wprowadzając nowe technologie komunikacyjne. Obok tradycyjnych form nauczania prowadzone są także zajęcia przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość (z wykorzystaniem platformy e-learningowej). Studenci WSP im. Janusza Korczaka mają możliwość zdobycia gruntownej wiedzy i kwalifikacji bez względu na położenie geograficzne i odległość. 

Dzięki współpracy z wieloma zagranicznymi i krajowymi instytucjami edukacyjnymi WSP im. J. Korczaka zapewnia swoim studentom wykształcenie zgodne z najwyższymi standardami europejskimi. Ponadto, kadra kadra dydaktyczna Uczelni często stosuje innowacyjne metody kształcenia oparte na tutoringu, coachingu i mentoringu oraz promuje przedsiębiorczość. 
Kierunki

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie:
 • Pedagogika (studia I i II stopnia, niestacjonarne)
 • Pedagogika (studia II stopnia w systemie Kształcenia na Odległość, niestacjonarne) 
 • Polityka społeczna (studia I stopnia, niestacjonarne)
 • Praca socjalna (studia I stopnia w systemie Kształcenia na Odległość, niestacjonarne)

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach:
 • Pedagogika (studia I i II stopnia, niestacjonarne)
 • Pedagogika (studia I i II stopnia w systemie Kształcenia na Odległość, niestacjonarne)
 • Praca socjalna (studia I i II stopnia, niestacjonarne)
 • Praca socjalna (studia I i II stopnia w systemie Kształcenia na Odległość, niestacjonarne)

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie:
 • Pedagogika (studia I stopnia, niestacjonarne)
 • Pedagogika (studia II stopnia w systemie Kształcenia na Odległość, niestacjonarne) 
 • Praca socjalna (studia I i II stopnia w systemie Kształcenia na Odległość, niestacjonarne)

Wydział Zamiejscowy w Lublinie:
 • Pedagogika (studia I stopnia, niestacjonarne)
 • Pedagogika (studia II stopnia w systemie Kształcenia na Odległość, niestacjonarne) 

Wydział Zamiejscowy w Człuchowie:
 • Pedagogika (studia I i II stopnia w systemie Kształcenia na Odległość, niestacjonarne)
 • Praca socjalna (studia I i II stopnia w systemie Kształcenia na Odległość, niestacjonarne)
 • Politologia (studia I stopnia, niestacjonarne)

Wydział Zamiejscowy w Szczecinie:
 • Pedagogika (studia I stopnia, niestacjonarne)
 • Pedagogika (studia II stopnia w systemie Kształcenia na Odległość, niestacjonarne) 
 • Praca socjalna (studia I i II stopnia w systemie Kształcenia na Odległość, niestacjonarne)     
przejdź do spisu treści
Pedagogika w WSP im. J. Korczaka jest kierunkiem o niekonwencjonalnym charakterze nauczania. Uczelnia oferuje szeroki wybór specjalności niezbędnych podczas pracy edukacyjnej i wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.

Uczelnia stawia na praktyczną edukację na następujących specjalnościach: 
 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią
 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną i psychologią rozwojową
 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką Marii Montessori
 • pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
 • resocjalizacja z pracą sądową
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • doradztwo zawodowe z coachingiem
 • doradztwo zawodowe i personalne z coachingiem
 • doradztwo kariery z public relations
 • logopedia i pedagogika przedszkolna
 • terapia pedagogiczna z logopedią
 • logopedia
 • pedagogika społeczno-opiekuńcza
 • terapia pedagogiczna
Polityka społeczna to kierunek o charakterze interdsycyplinarnym, który dostarcza wiedzy z zakresu nauk społecznych, m.in. socjologii, politologii, prawa czy ekonomii.  Studia na tym kierunku rozwijają umiejętności rozwiązywania problemów społecznych i zaspokojenia potrzeb szerokich warstw ludności. Polityk społeczny to zawód przyszłości – profesja ta związana jest bowiem ze służbą społeczną, a na nią w środowiskach lokalnych będzie coraz większe zapotrzebowanie. 

Specjalności w ramach polityki społecznej:
 • coaching społeczny
 • koordynacja i zarządzanie usługami społecznymi
 • przedsiębiorczość społeczna i SCR
 • przygotowanie i zarządzanie projektami
 • wielokulturowa polityka społecznaPraca socjalna to kierunek dla osób, które chciałyby diagnozować  przyczyny trudnej sytuacji życiowej jednostek, grup społecznych czy społeczności lokalnych, pomagać osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym bądź wykluczonym. Nowoczesny charakter tych studiów polega przede wszystkim na realizacji części zajęć metodą mentoringu, zorientowaną na odkrywanie i rozwijanie potencjału studenta.

Specjalności w ramach pracy socjalnej:
 • praca socjalna w środowisku rodziny
 • organizowanie społeczności lokalnej
 • planowanie strategiczne w usługach społecznych 
 • superwizja w pomocy społecznejWyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka oferuje również szeroką gamę studiów podyplomowych kwalifikacyjnych oraz podnoszących kompetencje zawodowe pedagogów, nauczycieli, przedstawicieli środowiska medycznego a także pomocy społecznej.

Kierunki studiów podyplomowych:
 • logopedia
 • terapia pedagogiczna
 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką Marii Montessori
 • neurologopedia
 • wspieranie małego dziecka w rozwoju
 • bajkoterapia
 • coaching kariery
 • coaching z elementami mentoringu
 • pedagogika korczakowska
 • MSA
 • przygotowanie pedagogiczne
 • kreatywność w praktyce pedagogicznej i zawodowej
 • wychowanie przedszkolne
 • socjoterapia
 • terapia zajęciowa z arteterapią
 • organizacja i zarządzanie w oświacie
 • coaching i mentoringu w edukacji
 • edukacja wczesnoszkolna
 • wczesne nauczanie języka angielskiego
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • diagnoza i terapia pedagogiczna
 • interwencja kryzysowa – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 • terapia pedagogiczna z logopedią
 • doradztwo kariery i coaching
 • diagnoza i terapia psychopedagogiczna w pracy pedagoga i nauczyciela z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne
 • doradztwo zawodowe z coachingiem kariery
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe z coachingiem kariery
 • gimnastyka korekcyjna dla nauczycieli
 • zarządzanie w oświacie

Kierunki wykładane na uczelni

pedagogika I stopnia Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
polityka społeczna I stopnia Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
praca socjalna I stopnia Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie