Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku

Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku

Rok zalozenia: 2013 | Rektor: prof. dr hab. Andrzej Dżugaj

przejdź do spisu treści

Misją Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku jest kształcenie studentów w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu zgodnie z normami etycznymi, społecznymi i moralnymi stwarzając partnerską współpracę studentów z nauczycielami akademickimi oraz podmiotami  zewnętrznymi  funkcjonującymi w systemie ochrony zdrowia będących przyszłymi pracodawcami studentów.

Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku ma na celu zapewnienie najwyższego poziomu edukacji, dostępu do wiedzy, nauczenie umiejętności praktycznych w zakresie zawodów medycznych. Ponadto Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku przygotowuje studentów do pracy, życia oraz wyposaża w umiejętność zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych. Celem misji jest także  uświadamianie  absolwentom wartości zdobytego zawodu i ogromnych możliwości  utrzymywania wysokiej pozycji na rynku pracy.

Założeniem uczelni jest kształcenie kadr medycznych na najwyższym poziomie, osiągając znaczącą pozycję w nauce i dydaktyce. Studenci, będą kształcić się w elitarnym ośrodku medycznym, zdobywając wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne najwyższej jakości.

Uczelnia za główny cel stawia sobie najwyższą jakość kształcenia w zawodach medycznych. Studenci mają zapewnione wysokiej jakości praktyki zawodowe oraz zajęcia praktyczne w bardzo bogato wyposażonych salach dydaktycznych. Praktyczny charakter studiów gwarantuje absolwentom dobre przygotowanie do wymogów rynku pracy.

Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku wyposażać swoich studentów w wiedzę ogólną oraz specjalistyczną, umiejętności i kompetencje społeczne, które pozwolą im na znalezienie swojego miejsca na rynku pracy. Absolwenci mają zapewniony bardzo dobry start zawodowy poprzez doskonałą bazę materialną, wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną zatrudnioną na Uczelni oraz założone efekty kształcenia.

Spis kierunków

studia I- go stopnia

  • Ratownictwo medyczne

tryb studiów: 3 letnie studia I- go stopnia (licencjackie)
tok studiów: stacjonarne, niestacjonarne
  • Pielęgniarstwo

tryb studiów: 3 letnie studia I- go stopnia (licencjackie)
tok studiów: stacjonarne
  • Kosmetologia

tryb studiów: 3 letnie studia I- go stopnia (licencjackie)
tok studiów: stacjonarne, niestacjonarne
  • Fizjoterapia

tryb studiów: 3 letnie studia I- go stopnia (licencjackie)
tok studiów: stacjonarne, niestacjonarne

studia II- go stopnia

  • Pielęgniarstwo

tryb studiów: 2 letnie uzupełniające II- go stopnia (magisterskie)
tok studiów: stacjonarne

Zapraszamy 

Kierunki wykładane na uczelni:

fizjoterapia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo Licencjat Stacjonarny
ratownictwo medyczne Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Symulacja wypadku masowego „OBWODNICA 2018”

Samorząd Studentów Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Krosnowicach Kłodzkich, podjęli się dużego wyzwania polegającego na zorganizowaniu symulowanego wypadku masowego.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie