Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Rok założenia: 2000 | Rektor: prof. dr hab. Marek Żmigrodzki

przejdź do spisu treści

Najlepsza Uczelnia niepubliczna wschodniej Polski


Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie to Uczelnia, która już od 20 lat cieszy się znacznym prestiżem i ma mocną pozycję na akademickiej mapie Polski. Wysokie miejsca w rankingach, liczne nagrody i wyróżnienia, ale przede wszystkim stały rozwój sprawiają, że studenci WSEI są doskonale wykształconymi, dobrze zarabiającymi, zadowolonymi z życia najlepszymi wizytówkami Uczelni. 

WSEI prowadzi studia na kierunkach: Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Ekonomia, Zarządzanie, Logistyka, Finanse i Rachunkowość, Psychologia, Pedagogika, Transport, Mechanika i budowa maszyn, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Informatyka, Mechatronika i Pielęgniarstwo, po których można uzyskać dyplom licencjata, inżyniera lub magistra. 

Rekrutacja na studia rozpocznie się od 4 maja i potrwa do 31 sierpnia 2021 roku.

Nowością jest kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. 5 letnie studia jednolite będą przygotowywać studentów do pracy w charakterze nauczyciela w szkole na poziomie klas I – III oraz w przedszkolach i szkołach integracyjnych, świetlicach, żłobkach, domach dziecka, poradniach pedagogiczno-psychologicznych itp. Najnowszym kierunkiem w ofercie WSEI jest „Mechatronika”- studia inżynierskie. „Mechatronika” to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu. Ukończenie tego nowoczesnego kierunku technicznego daje bardzo duże możliwości i dobre perspektywy zawodowe. Specjalności na kierunku „Mechatronika” to: „Systemy automatyki i robotyki w mechatronice”, „Systemy mechatroniczne w pojazdach i maszynach”.

W 2020 roku Uczelnia obchodzi Jubileusz 20lecia swojego istnienia. Warto przy tej okazji podkreślić największe osiągnięcia WSEI takie jak 36 tys. absolwentów, ponad 6,5 tys obecnie uczących się studentów (w tym 1200 osób studiuje bezpłatnie), podpisanych ponad 400 umów o współpracy z otoczeniem gospodarczo-biznesowym, Studia dualne, nowe kierunki studiów i specjalności, otwarcie w 2019 roku Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla Pielęgniarek za ponad 3 mln złotych czy w 2020 r. Laboratorium Cyberbezpieczeństwa. 

Już od 20 lat Uczelnia kształci nowoczesnego absolwenta wyposażonego w niezbędne narzędzia, wiedzę i umiejętności praktyczne, dostosowane do rosnących wymagań pracodawców, równocześnie dbając o jak najwyższą jakość studiów związaną z kadrą akademicką i wdrażaniem nowoczesnych technologii. Od kilku lat wzrasta liczba studentów i kierunków studiów, co potwierdza jakość, wiarygodność i nowatorstwo kształcenia Uczelni.

Nasi absolwenci są dzisiaj dyrektorami, pedagogami, cenionymi psychologami, informatykami, inżynierami czy pielęgniarkami z bardzo dobrymi opiniami. Pracują w administracjach publicznych i instytucjach związanych z finansami i ekonomią.

Certyfikaty i coraz wyższe miejsca w rankingach potwierdzają uznanie dla Uczelni, jako przestrzegającej wysokich standardów edukacyjnych, aktywnie wspierającej swoich studentów i absolwentów w podejmowaniu wyzwań, realizacji marzeń i celów zawodowych. 

Rekrutacja na studia rozpocznie się od 4 maja i potrwa do 31 sierpnia 2020 roku. Równolegle trwa również rekrutacja na studia podyplomowe. W ofercie jest aż 80 programów kształcenia. Szczegółowe informacje i pełna oferta edukacyjna Uczelni znajdują się na stronie wsei.lublin.plrekrutacja.wsei.lublin.pl

Czy wiesz, że …
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie po raz kolejny została laureatem ogólnopolskich rankingów i konkursów.

„Uczelnia przyszłości” - Wyróżnienie przyznano w kolejnej edycji „Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018” pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP. Laureatami nagrody zostają organizacje, które w swojej działalności wykazują się przede wszystkim ukierunkowaniem na przyszłość. Doceniane są projekty, inwestycje i przedsięwzięcia charakteryzujące się zrównoważonym i inteligentnym rozwojem. 

 „Uczelnia Liderów” – organizatorzy zwrócili uwagę na wdrażany w Uczelni model zarządzania, który przekłada się na wysoką pozycję naukową i dydaktyczną Szkoły, która wyróżnia się na rynku edukacyjnym licznymi innowacjami dydaktycznymi, prostudencką atmosferą, rozbudowanym modułem zajęć praktycznych uzupełniających tok studiów, aktywną działalność naukowo-badawczą na światowym poziomie oraz  silną orientację praktyczną studiów, jak również szeroką i wielkoobszarową współpracą z otoczeniem społecznym.

„Najbardziej innowacyjna i kreatywna Uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych” - Wyróżnienie potwierdzające pozycję Uczelni jako placówki prezentującej najlepsze narzędzia oraz projekty poprawiające status własnych absolwentów na rynku pracy, a także realizującej adekwatne do rynku pracy programy nauczania. 

„Dobra Uczelnia, Dobra Praca i Wiarygodna Szkoła 2020” - Uczelnie, które są uhonorowane certyfikatem “Dobra Uczelnia – Dobra Praca”, zostały poddane wnikliwej analizie pod kątem m.in. funkcjonowania jednostek uczelnianych na rzecz absolwentów, dostosowania programu nauczania do potrzeb rynku pracy, krajowych i zagranicznych programów stażowych, współpracy uczelni z pracodawcami z regionu, a także wykorzystania nowoczesnych technologii w obszarze administracji i zarządzania uczelni oraz korzystania z zasobów wiedzy w Internecie. 

„European Quality Certificate 2019” - prestiżowy Certyfikat dla najlepszych firm i instytucji, które przez swoją działalność stają są wzorem do naśladowania w stosowaniu dostępnych na rynku projakościowych rozwiązań i wysokich standardów w działalności gospodarczej. Certyfikat, jako jedyny w Polsce został objęty patronatem honorowym EUROPEAN ORGANIZATION FOR QUALITY z Brukseli. 

„Polska Nagroda Innowacyjności 2018” w kategorii: „Innowacyjna Uczelnia” za innowacyjność oferty dydaktycznej, efektowną działalność naukowo-badawczą oraz rozwój regionu poprzez przygotowywanie studentów do aktywnego życia zawodowego.

Kierunki studiów

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

studia I i II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Administracja bezpieczeństwa publicznego
 • Administracja publiczna

studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Kryminalistyka i kryminologia
 • Formacje policyjne
 • Zarządzanie kryzysowe

studia I i II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Analizy ekonomiczne i rachunkowość
 • Ekonomika przedsiębiorstw

studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych
 • Rachunkowość i zarządzanie podatkami

studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Inżynieria systemów logistycznych
 • Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Zarządzanie w biznesie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

studia II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym
 • E-biznes i zarządzanie firmą

Wydział Nauk o Człowieku

studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Pedagogika opiekuńcza i terapeutyczna

studia II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Pedagogika małego dziecka
 • Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju
 • Pedagogika resocjalizacyjna i mediacja
 • Zarządzanie oświatą z pedagogiką wspierania rozwoju osobistego

studia magisterskie
stacjonarne i niestacjonarne

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

studia magisterskie
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Psychologia organizacji i zarządzania
 • Psychologia sądowa i penitencjarna
 • Psychologia społeczna
 • Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna
 • Psychologia kliniczna

studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Psychologia w biznesie
 • Psychologia w promocji zdrowia
 • Psychologia w reklamie i marketingu
 • Psychologia w resocjalizacji
 • Psychologia w sporcie

studia II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne

 • Psychologia biznesu
 • Psychologia sądowa i penitencjarna
 • Psychologia społeczna
 • Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna
 • Psychologia kliniczna

studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne


Wydział Transportu i Informatyki

studia inżynierskie
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności 

 • Organizacja i logistyka transportu
 • Organizacja transportu kolejowego

studia II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne

 • Budowa i eksploatacja pojazdów
 • Systemy logistyczne i zarządzanie w transporcie

studia inżynierskie
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności 

 • Sieci komputerowe
 • Programowanie i technologie WEB

studia II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne

 • Cyberbezpieczeństwo i administrowanie systemami informatycznymi
 • Programowanie i analiza danych

studia inżynierskie
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności 

 • Systemy automatyki i robotyki w mechatronice
 • Systemy mechatroniczne w pojazdach i maszynachZapraszamy!

 

przejdź do spisu treści

ADMINISTRACJA


Studia na kierunku Administracja przygotowują do pracy w administracji rządowej i samorządowej, jak również w prywatnych przedsiębiorstwach na stanowiskach administracyjnych w różnych działach. Student w toku tych studiów uzyskuje cenną wiedzę administracyjną i prawniczą, którą można wykorzystać w wielu sferach życia publicznego-politycznego, gospodarczego. Ukończenie administracji daje absolwentowi znakomitą orientację w tych dziedzinach, a także wiedzę oraz umiejętności praktyczne umożliwiające pracę na rozmaitych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania. Studenci poznają specyfikę pracy we współczesnej administracji publicznej, uczą się organizacji i zarządzania, interpretowania przepisów prawnych, redagowania dokumentów czy aktów administracyjnych.

Poziom: Studia I stopnia
Tryb: Stacjonarne / Niestacjonarne
Czas trwania: 3 lata / 6 semestrów
Praktyki: 6 miesięcy / 9 miesięcy
Tytuł zawodowy: Licencjat
Studia stacjonarne: pn.-pt. lub wt.-sob.
Profil: Praktyczny profil studiów

Poziom: Studia II stopnia
Tryb: Stacjonarne / Niestacjonarne
Czas trwania: 2 lata / 4 semestry
Praktyki: 3 miesiące
Tytuł zawodowy: Magister
Profil: Ogólnoakademicki

Dlaczego warto studiować „Administrację” w WSEI?

 • możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu zarówno w dużych miastach jak i małych miejscowościach i lokalnych rynkach pracy m.in.: w administracji państwowej i samorządowej, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach i agencjach celnych, urzędach skarbowych itp.
 • ciekawe staże i praktyki w administracji publicznej, co pozwala poznać przyszły zawód na wczesnym etapie studiów
 • zdobędziesz przydatne umiejętności interpretowania przepisów prawnych
 • kierunek doskonale uzupełnia inne humanistyczne wykształcenie, co podnosi konkurencyjności na rynku pracy

Specjalności

 • Administracja publiczna

Absolwenci specjalności „Administracja publiczna” zdobywają poszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje zakresie administracji ze szczególnym uwzględnieniem:

 • działania i współdziałania podmiotów administracji publicznej i samorządowej
 • potrafią rozwiązywać problemy związane z ustrojem i funkcjonowaniem jednostek administracji publicznej i jednostek samorządu terytorialnego również w aspekcie finansowym
 • Zdobywa umiejętności pozwalające swobodnie poruszać się w problematyce administracji publicznej i samorządowej, dzięki czemu jest wartościowym kandydatem na stanowiska w administracji publicznej w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej.

Administracja bezpieczeństwa publicznego

Absolwenci specjalności „Administracja bezpieczeństwa publicznego” zyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie nauk o administracji, a przede wszystkim:

 • wykazują znajomość prawa oraz jego zastosowania w dziedzinie administracji i bezpieczeństwa
 • analizują zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali lokalnej, regionalnej, państwowej i globalnej
 • posiadają wiedzę w zakresie konstytucyjnego systemu organów państwa oraz roli organów w organizacji państwa polskiego i krajów Unii Europejskiej
 • posiadaną wiedzę i umiejętności mogą wykorzystać w pracy w strukturach administracji publicznej jak i  związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej

przejdź do spisu treści

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE


To kierunek dla osób, które chcą rozwijać swoje kompetencje w zakresie prawa, administracji i nauk o polityce, jak również poznać praktyczne uwarunkowania funkcjonowania służb mundurowych i innych podmiotów kształtujących bezpieczeństwo.

Poziom: Studia I stopnia
Tryb: Stacjonarne / Niestacjonarne
Czas trwania: 3 lata / 6 semestrów
Praktyki: 6 miesięcy
Tytuł zawodowy: Licencjat
Studia stacjonarne: pn.-pt. lub wt.-sob.
Profil: Praktyczny profil studiów

Szerokie możliwości zatrudnienia i zakres zdobytej wiedzy przemawiają zdecydowanie na korzyść podjęcia studiów na tym kierunku. Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne stały się popularne w odpowiedzi na złożoną sytuację polityczną i nowe wyzwania współczesnego świata oraz związaną z tymi uwarunkowaniami politykę państwa, w którym istotna stała się rola odpowiednio przygotowanej kadry administracji publicznej. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie od wielu lat inwestuje w podniesienie jakości studiów na tym kierunku, czego potwierdzeniem jest podpisywanie umów o współpracy np. z Komendami Policji w Lublinie co przekłada się na jakość przekazywanej wiedzy praktycznej i kontakt ze specjalistami już od początku studiów. Profil praktyczny studiów oznacza, że jest to kierunek zarówno dla kandydatów niemających styczności z branżą bezpieczeństwa, jak również dla aktywnych pracowników m.in. służb mundurowych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć nowe umiejętności.

Dlaczego warto studiować „Bezpieczeństwo wewnętrzne” w WSEI?

 • ciekawe specjalności
 • ukończone studia dają szansę na pracę na stanowiskach mających na celu utrzymanie bezpieczeństwa w kraju, co przekłada się na prestiż wykonywanego zawodu
 • zajęcia prowadzą doświadczeni specjaliści z zakresu kryminalistyki, kryminologii, prawa karnego, prawa policyjnego, obrony narodowej oraz nauk wojskowych itp.
 • kontakt i współpraca ze służbami mundurowymi, dająca pogląd na przyszłą pracę zawodową już na wczesnym etapie studiów
 • duża dawka praktycznych Informacji i umiejętności
 • szansa na stabilne i pewne zatrudnienie w służbach mundurowych

Specjalności

Formacje policyjne

Absolwenci specjalności „Formacje policyjne” zdobywają podstawową i praktyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie funkcjonowania najważniejszych formacji mundurowych.

 • Poznają zasady funkcjonowania służb specjalnych i służb realizujących zadania o charakterze policyjnym.
 • Potrafią rozwiązywać problemy z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa, jego organów, urzędów i obywateli.
 • Przygotowują się do  pracy w  organach ścigania i służbach o charakterze prewencyjnym, czy też ochrony informacji niejawnych.

Zarządzanie kryzysowe

Absolwenci „Zarządzania kryzysowego” nabywają niezbędne umiejętności i kwalifikacje przydatne w pracy w administracji publicznej oraz instytucjach odpowiedzialnych za zapewnianie bezpieczeństwa, w szczególności w zespołach reagowania kryzysowego.

 • Sprawnie poruszają się w problematyce zarządzania kryzysowego, a także dostrzegają konieczność analizy jego uwarunkowań z uwzględnieniem wszystkich poziomów jego przejawiania się, w szczególności na poziomie społeczności lokalnych oraz współdziałania z instytucjami międzynarodowymi w sytuacjach jego zagrożenia.
 • Posiadają wiedzę i kompetencje w zakresie znajomości i stosowania zasad prawnych oraz procedur zarządzania kryzysowego.

Kryminalistyka i kryminologia

Kryminologia i kryminalistyka to idealna specjalność dla osób zainteresowanych nauką o przestępstwach, uwarunkowaniami działań przestępczych, charakterystyką ofiary i sprawcy, a także technicznymi sposobach zbierania dowodów popełniania przestępstw. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę praktyczną oraz teoretyczną o przestępstwach, poznasz techniki śledcze, zgłębisz metodykę kryminalistyczną oraz szeroko pojęte środki prewencji, czyli zdobędziesz doskonałe przygotowanie potrzebne do dalszej pracy i rozwijania się w tym obszarze.

ZAGADNIENIA PORUSZANE NA STUDIACH

 • techniki śledcze
 • taktyki kryminalistyczne
 • dokumentacja czynności kryminalistycznych
 • Taktyka i technika zwalczania przestępczości
 • zasady działania i współpracy organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości
 • wiedza z zakresu procedury karnej, prawa karnego i prawa policyjnego

Praca dla ciebie:

 • policjant, pracownik Żandarmerii Wojskowej, pracownik służb mundurowych
 • pracownik instytucji samorządowej
 • detektyw
 • pracownik administracji publicznej
 • pracownik personelu pomocniczego prokuratura, kurator sądowy (po uzyskaniu tytułu magistra).

WSEI w Lublinie  zawarła porozumienie z Komendantem Głównym Policji w Lublinie oraz Komendantem Miejskiej Policji w Lublinie w sprawie realizacji wybranych treści kształcenia m.in. na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.


przejdź do spisu treści

EKONOMIA


Studia ekonomiczne to idealne rozwiązanie dla osób, które mają zacięcie do przedmiotów ścisłych i ciekawi ich świat finansów oraz gospodarki. Wśród obowiązkowych przedmiotów na studiach ekonomicznych znajdują się również zagadnienia z obszaru prawa oraz psychologii, dlatego jest to kierunek, na którym nauczysz się nie tylko świata finansów i przedmiotów związanych ściśle z ekonomią. Żeby stać się dobrym ekonomistą potrzebna będzie również ciekawość świata, chęć dokształcania się i bieżącej obserwacji zmian na rynku. Nagrodą za ten trud jest ciekawa praca i dobre perspektywy zawodowe po ukończeniu studiów.

Poziom: Studia I stopnia
Tryb: Stacjonarne / Niestacjonarne
Czas trwania: 3 lata / 6 semestrów
Praktyki: 6 miesięcy
Tytuł zawodowy: Licencjat
Profil: Praktyczny profil studiów
Możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia

Poziom: Studia II stopnia
Tryb: Stacjonarne / Niestacjonarne
Czas trwania: 2 lata / 4 semestry
Praktyki: 3 miesiące
Tytuł zawodowy: Magister
Profil: Ogólnoakademicki

Dlaczego warto studiować Ekonomię w WSEI?

 • ekonomiści są zatrudniani w różnych sektorach gospodarki
 • studia ekonomiczne dają inną perspektywę w patrzeniu na gospodarkę
 • absolwenci ekonomii są zatrudniani na stanowiska kierownicze najwyższego szczebla: prezesów i dyrektorów firm, głównych księgowych itp.
 • programy studiów są dostosowywane do zmieniających się warunków na rynku pracy
 • ekonomia w WSEI to kierunek z 20letnią tradycją

Specjalności

Ekonomika przedsiębiorstw

Absolwenci specjalności „Ekonomika przedsiębiorstw” posiadają ogólne kompetencje ekonomiczne oraz wiele kompetencji specjalistycznych, w tym w szczególności:

 • znają i rozumieją oraz są zdolni do poszerzenia wiedzy w zakresie mechanizmów ekonomicznych leżących u podstaw zawodu, zachowań pracowniczych, organizowania pracy, zarządzania zespołami pracowniczymi, prowadzenia szkoleń i analiz dotyczących zarządzania produkcją i przedsiębiorstwem;
 • potrafią wykorzystywać posiadaną wiedzę do planowania rozwoju nowych przedsiębiorstw, analizowania potencjałów konkurencyjności już istniejących firm, formułowania zaleceń sprzyjających rozwojowi istniejących podmiotów gospodarczych;

Analizy ekonomiczne i rachunkowość

Absolwenci tej specjalności studiów posiadają umiejętności pozwalające im:

 • na samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych we własnej firmie oraz na zlecenie innych przedsiębiorstw;
 • na opracowywanie sprawozdań finansowych i dokonywania ich analizy;
 • na współpracę z osobami wprowadzającymi i eksploatującymi w przedsiębiorstwach informatyczne systemy wspomagania rachunkowości i finansów;
 • na współpracę z kadrą inżynierską przedsiębiorstwa w celu finansowej optymalizacji procesu produkcyjnego;
 • na finansową analizę procesu inwestycyjnego, w tym na przygotowanie wraz z pionem inżynierskim prognoz ekonomiczno-finansowych planowanych przedsięwzięć gospodarczych.

przejdź do spisu treści

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ


Poznawanie praw rządzących finansami to cenna wiedza przydatna każdemu z nas. Jeżeli ciekawi Cię świat finansów, posiadasz umiejętności planowania, z przyjemnością i ciekawością chłoniesz wiedzę branżową ze świata finansowego to idealny kierunek dla ciebie.

Studiując kierunek Finanse i Rachunkowość zyskujesz profesjonalną wiedzę z zakresu finansów, która otwiera drogę do kariery w branży finansowej i bankowości. 

Oprócz nabywania umiejętności zarządzania finansami przedsiębiorstw, nauczysz się planować przychody, kontrolować koszty przedsiębiorstwa i dbać o jego płynność finansową. Możesz również założyć własną działalność gospodarczą na własny rachunek. Studia dają także dobre podstawy teoretyczne i metodyczne do podejmowania studiów drugiego stopnia.

Poziom: Studia I stopnia
Tryb: Stacjonarne / Niestacjonarne
Czas trwania: 3 lata / 6 semestrów
Praktyki: 6 miesięcy / 9 miesięcy
Tytuł zawodowy: Licencjat
Profil: Praktyczny profil studiów

Dlaczego warto studiować „Finanse i Rachunkowość” w WSEI?

 • wykładowcy pracujący, na co dzień w bankach i instytucjach finansowych
 • szeroki wachlarz możliwości rozwoju zawodowego
 • poznanie rzetelnej wiedzy nie tylko dotyczącej finansów
 • absolwenci są przygotowani do podejmowania decyzji o charakterze finansowym, prowadzenia działalności gospodarczej lub doradczej w tym zakresie.
 • kształcenie zorientowane na praktykę. Współpracujemy z wieloma bankami i znaczącymi firmami w regionie, co bezpośrednio wpływa na jakość i aktualność przekazywanej wiedzy

Specjalności

Rachunkowość i zarządzanie podatkami

Specjalność ta skupia się przede wszystkim na zapoznaniu się z przebiegiem procesu audytu wewnętrznego, nabyciu kompetencji w zakresie prowadzenia ksiąg oraz rozliczeń podatkowych.

Absolwent tej specjalności uzyskuje specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości wykorzystywaną przy prowadzeniu działalności przez wszystkie przedsiębiorstwa i inne organizacje, a ponadto:

 • zna i rozumie podstawy prawa, prawa podatkowego, celnego i dewizowego,
 • umie interpretować i stosować przepisy tego prawa,
 • posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności praktyczne odnoszące się do analizy i ewidencji podatkowej, organizacji i zasad funkcjonowania administracji podatkowej i kontroli skarbowej.

Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych

Specjalność ma na celu kształcenie osób z rozległą i głęboką wiedzą odnoszącą się do systemu finansowo-księgowego przedsiębiorstwa oraz posiadających umiejętności i kompetencje pozwalające na wykorzystanie tej wiedzy w praktyce. Na wyborze tej specjalności zaważyło przekonanie o kluczowej roli zagadnień finansowo-księgowych w ekonomice przedsiębiorstwa, zwłaszcza dziś, kiedy dyrektora finansowego uważa się za drugą pod względem rangi osobę w przedsiębiorstwie. Sprawy finansowe są tak naprawdę uniwersalne: bez względu na charakter prowadzonej działalności (produkcja, usługi, handel), zawsze ma ona wymiar finansowy. Oznacza to, że popyt na specjalistów w dziedzinie finansów i rachunkowości na rynku pracy nie ma koniunkturalnego charakteru, lecz jest zjawiskiem trwałym. Pomimo wyraźnego sprofilowania, program specjalności „Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych”– jak i całego kierunku „Finanse i rachunkowość” – został opracowany tak, by w jak największym stopniu uczynić go interdyscyplinarnym. Ma to kluczowe znaczenie z punktu widzenia zróżnicowanych wymagań, jakie stawia się dziś przed specjalistami w zakresie finansów przedsiębiorstw. Oznacza to, że oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji standardowo przekazywanych w ramach studiów zorientowanych finansowo (np. wycena instrumentów finansowych, pozyskiwanie kapitału, ocena opłacalności projektów inwestycyjnych), absolwent kierunku „Finanse i rachunkowość” w WSEI będzie sprawnie łączył je z podstawową wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami z dziedzin pokrewnych (np. relacje inwestorskie, projektowanie systemów pomiaru wyników działalności przedsiębiorstwa, konstruowanie programów motywacyjnego wynagradzania).


przejdź do spisu treści

INFORMATYKA


Informatyka to jedna z najszybciej zmieniających się branż. Razem z dynamizmem wzrasta również zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny. Rosną również ich zarobki. Informatyka to nauka, która ma charakter zarówno techniczny, jak i ścisły. Warto dodać, że jest to już od wielu lat najpopularniejszy kierunek studiów w grupie nauk technicznych. Powodem tego jest oprócz wysokich zarobków już podczas studiów możliwość realizowania własnych projektów i rozwijaniu się na wielu płaszczyznach z dziedziny informatyki. Jeżeli pasjonujesz się komputerami, technologią, programowaniem, kariera w IT to dobry pomysł na Twoją zawodową przyszłość.

Poziom: Studia I stopnia
Tryb: Stacjonarne / Niestacjonarne
Czas trwania: 3,5 roku / 7 semestrów
Praktyki: 9 miesięcy
Tytuł zawodowy: Inżynier
Profil: Praktyczny profil studiów

Poziom: Studia II stopnia
Tryb: Stacjonarne
Czas trwania:  2 lata / 4 semestry
Praktyki: 6 miesięcy
Tytuł zawodowy: Magister
Profil: Praktyczny profil studiów

Dlaczego warto studiować „Informatykę” w WSEI?

 • zdobywasz tytuł inżyniera
 • znajdujesz się w gronie ludzi, którzy mają podobne pasje, zdobywasz cenne kontakty już na etapie studiowania
 • ciekawe specjalności 
 • nowoczesne pracownie komputerowe, dostęp do najnowszych technologii oraz doskonałej jakości sprzętu i oprogramowania.
 • dzięki współpracy z dużymi firmami związanymi z branżą IT, np. Asseco Data Systems studenci mają szansę na ciekawe praktyki i staże
 • możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia

Specjalności

 • Programowanie i technologie web

Studia na specjalności programowanie i technologie web  przygotowują absolwentów do projektowania systemów informatycznych. Oprócz aplikacji typu stand-alone absolwenci przygotowani są do programowania aplikacji rozproszonych, a w szczególności aplikacji WWW. Absolwent tej specjalności posiada wiedzę niezbędną do tworzenia w pełni funkcjonalnego serwisu WWW począwszy od języka XHTML i grafiki komputerowej, a skończywszy na zaawansowanych technikach wielowarstwowych wykorzystujących platformy takie jak Java Enterprise Edition (JEE) i Microsoft .NET. Potrafi projektować bazy danych oraz zna techniki odwzorowań relacyjno-obiektowych (ORM).

 • Sieci komputerowe

Studia na specjalności “sieci komputerowe” przygotowują absolwentów w zakresie projektowania, wdrażania i eksploatacji sieciowych systemów operacyjnych (MS Windows, Linux/UNIX) oraz sieci komputerowych LAN i WAN, jak również zarządzania nimi, ze szczególnym uwzględnieniem ich bezpieczeństwa. Przyszły inżynier informatyk pozna nowoczesne metody zabezpieczania i uwierzytelniania dostępu do zasobów informacyjnych, będzie miał też możliwość uzyskania certyfikatów, potwierdzających umiejętności administrowania sieciami komputerowymi bazującymi na rozwiązaniach światowych producentów oprogramowania i sprzętu sieciowego (Microsoft, Cisco Systems). Już w trakcie studiów będzie mógł łatwo znaleźć zatrudnienie (zarówno w firmach lokalnych, jak i o zasięgu ogólnopolskim i globalnym) jako projektant i twórca sieci teleinformatycznych i komputerowych oraz administrator sieci komputerowych, jak również specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa systemów informatycznych.


przejdź do spisu treści

LOGISTYKA


Studia logistyczne to jeden z technicznych kierunków kształcenia, który ściśle jest związany z przepływem materiałów, surowców w toku produkcji, wszelkiego typu ładunków, ruchu osobowego i towarowego oraz ruchu turystycznego. Osoba studiująca ten kierunek będzie poznawać specyfikę firm związaną z produkcją i dystrybucją towarów. Nauczy się wykorzystywać nowoczesne technologie do zarządzania logistyką i transportem, będzie uczyć się zarządzania i planowania działań dla zespołów. Logistyka to kierunek dla osób, które dobrze zarządzają swoim czasem, są skrupulatne i dokładne. Bardzo przydatna jest wyobraźnia przestrzenna i zdolności matematyczne. Cenny będzie zmysł menedżerski, umiejętności organizacyjne, umiejętności planowania, zdolność logicznego, matematycznego myślenia. Ma to później przełożenie w pracy, gdyż od tego w sporej mierze zależy funkcjonowanie firmy, co bezpośrednio przekłada się na jej zysk.

Poziom: Studia I stopnia
Tryb: Stacjonarne / Niestacjonarne
Czas trwania: 3,5 roku / 7 semestrów
Praktyki: 6 miesięcy
Tytuł zawodowy: Inżynier
Profil: Praktyczny profil studiów

Dlaczego warto studiować „Logistykę” w WSEI?

 • perspektywa szybkiego znalezienia pracy i dobrych zarobków
 • logistyka to studia techniczne, zdobywasz tytuł inżyniera
 • zapotrzebowanie na specjalistów z tej branży wciąż rośnie, możliwość zdobywania wciąż nowych kwalifikacji, co przełoży się na awanse zawodowe
 • program kształcenia związany z praktyką gospodarczą
 • w Lublinie i województwie lubelskim powstają systematycznie nowe centra logistyczne, które stanowią potencjalne miejsca pracy dla absolwentów kierunku

Specjalności

 • Inżynieria systemów logistycznych

Studia na specjalności „Inżynieria systemów logistycznych” przygotowują do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jak i pracy na samodzielnych oraz  kierowniczych stanowiskach w międzynarodowych i krajowych przedsiębiorstwach produkcyjnych, korporacjach, przedsiębiorstwach  transportowych, logistycznych, spedycyjnych i jednostkach projektowych. Studia przygotowują specjalistów w zakresie inżynierii systemów logistycznych,  zarządzania jakością, łańcuchami dostaw, finansami, kapitałem, a także konsultantów i ekspertów ds. systemów logistycznych, zarządzania w transporcie, jednostkach projektowych oraz centrach logistycznych i dystrybucyjnych, firmach przewozowych, spedycyjnych oraz handlowo – usługowych.

 • Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Studia na specjalności „Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie” przygotowują do pracy na samodzielnych, kierowniczych i menadżerskich stanowiskach w międzynarodowych i krajowych przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach logistycznych, korporacjach, w instytucjach ekonomicznych i finansowych, w firmach informatycznych, jednostkach gospodarczych i administracyjnych. Studia przygotowują specjalistów do zarządzania logistycznego: zarządzania kosztami, finansami, kapitałem, zasobami ludzkimi, konsultantów i ekspertów ds. logistyki w przedsiębiorstwie, logistyki produkcji, sprzedaży i dystrybucji


przejdź do spisu treści

MECHATRONIKA


To bardzo nowoczesny kierunek studiów, który stanowi połączenie inżynierii mechanicznej, komputerowej, automatyki i robotyki, służący projektowaniu i wytwarzaniu nowoczesnych urządzeń. Celem studiów jest uzyskanie innowacyjnej oraz specjalistycznej wiedzy, która zapewni im możliwie jak najlepsze dopasowanie swego przygotowania zawodowego do aktualnych potrzeb rynku pracy i pozyskania zatrudnienia we wszystkich dziedzinach działalności człowieka, poczynając od przemysłu maszynowego, przez elektroniczny na spożywczym kończąc. Mechatronika to idealna propozycja dla osób interesujących się nowymi technologiami. Przyda się również wyobraźnia przestrzenna, umiejętność myślenia analitycznego i zdolności techniczne. Jeżeli czujesz, że masz ścisły umysł i lubisz technologię znalazłeś dla siebie idealny kierunek studiów.

Poziom: Studia I stopnia
Tryb: Stacjonarne / Niestacjonarne
Czas trwania: 3 lata / 6 semestrów
Praktyki: 6 miesięcy
Tytuł zawodowy: Inżynier
Profil: Praktyczny profil studiów

Dlaczego warto studiować „Mechatronikę” w WSEI?

 • jeden z najnowocześniejszych kierunków studiów
 • specjalista z tego kierunku posiądzie wiedzę, umiejętności i kompetencje w dyscyplinach: inżynieria mechaniczna, automatyka, elektronika i elektrotechnika oraz informatyka techniczna i telekomunikacja
 • program studiów tworzony z reprezentantami firm działających w branży
 • kontakt ze specjalistami, potencjalnymi pracodawcami
 • bardzo dobre zaplecze laboratoryjne
 • możliwości realizacji praktycznych prac dyplomowych
Systemy automatyki i robotyki w mechatronice

Absolwent tej specjalności będzie posiadał podstawową wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Będzie posiadał gruntowną znajomość mechaniki i projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych. Będzie przygotowany do: realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn; prac wspomagających programowanie maszyn, dobór materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzór nad ich eksploatacją; zarządzania pracą w zespole; koordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi. Absolwent nabędzie umiejętność posługiwania się językiem angielskim oraz skutecznego wykorzystania nowoczesnych technologii zgodnie ze standardami Unii Europejskiej.

Absolwent będzie potrafił:

 • rozwiązywać zadania inżynierskie z zakresu systemów automatyki i robotyki w mechatronice,
 • uruchomić i zaprojektować proste systemy automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach,
 • rozwiązywać podstawowe problemy związane z automatyzacją procesów produkcyjnych,
 • prowadzić podstawowe prace z zakresu automatyki, opracowywania i stosowania komputerowych technik projektowania, diagnostyki i automatyzacji,
 • uruchomić, wdrożyć i nadzorować eksploatację urządzeń automatyki, systemów monitoringu i sterowania procesów przemysłowych,
 • rozwiązywać podstawowe problemy konstrukcyjne maszyn i robotów, ocenić ich układy sterowania oraz formułować warunki ich zastosowań w procesie produkcyjnym,
 • przeanalizować zautomatyzowane i zrobotyzowane procesy wytwarzania, specjalistyczne roboty i manipulatory,

posługiwać się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Systemy mechatroniczne w pojazdach i maszynach

Absolwent tej specjalności, znając zasady funkcjonowania nowoczesnych systemów projektowych i wytwórczych, zarówno od strony teorii funkcjonowania systemów

i projektowania procesów, jak również od strony praktyki gospodarczej jest gotów do:

 • projektowania elementów maszyn i pojazdów obejmującego modelowanie 3D oraz tworzenie dokumentacji technologicznej,
 • zastosowania szerokiego wachlarza metod symulacyjnych i optymalizacyjnych podczas rozwoju produktu,
 • tworzenia atrakcyjnych wizualnie i praktycznych innowacyjnych produktów,
 • posługiwania się językiem obcym w praktyce zawodowej,
 • skutecznego wykorzystania nowoczesnych technologii zgodnie ze standardami Unii Europejskiej.

Absolwent potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do:

 • konstruowania i modelowania w 3D urządzeń oraz pojazdów,
 • obsługi zaawansowanych obrabiarek CNC, w tym pięcioosiowego centrum frezerskiego,
 • obsługi skanerów i drukarek 3D w różnych technologiach,
 • tworzenia procesów technologicznych z wykorzystaniem nowoczesnych obrabiarek i narzędzi,
 • szybkiego budowania i testowania prototypów.

przejdź do spisu treści

PEDAGOGIKA


Pedagogika to zawód, który daje ogromną satysfakcję, ale również wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. To pedagog w dużej mierze kształtuje psychikę, wspiera i pomaga rozpoznawać zdolności, opiekuje się drugim człowiekiem czy uczestniczy w procesie resocjalizacji. Absolwent pedagogiki potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z różnych dziedzin; psychologii, socjologii, filozofii oraz łączyć ją z wiedzą pedagogiczną. Osoba chcąca studiować ten kierunek studiów powinna potrafić współpracować z drugim człowiekiem, być cierpliwa a jednocześnie konsekwentna w podejmowaniu i realizowaniu określonych działań. Współpraca z młodymi ludźmi, rodzicami, osobami starszymi wymaga bycia empatycznym, ale jednocześnie stanowczym w stosowaniu metod i szukaniu wspólnej drogi do osiągania sukcesów pedagogicznych.

Poziom: Studia I stopnia
Tryb: Stacjonarne / Niestacjonarne
Czas trwania: 3 lata / 6 semestrów
Praktyki: 6 miesięcy
Tytuł zawodowy: Licencjat
Studia stacjonarne: Praktyczny profil studiów
Możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia

Poziom: Studia II stopnia
Tryb: Stacjonarne / Niestacjonarne
Czas trwania: 2 lata /4 semestrów
Praktyki: Blok nauczycielski
Tytuł zawodowy: Magister
Profil: Ogólnoakademicki

Dlaczego warto studiować „Pedagogikę” w WSEI?

 • atrakcyjne specjalności dostosowane do potrzeb rynku pracy
 • współpraca z instytucjami i praktykami zawodu
 • aktywny udział w badaniach i konferencjach naukowych
 • innowacyjne metody prowadzenia zajęć
 • studiowanie zawodu, który w połączeniu z innymi naukami humanistycznymi daje szeroki wachlarz możliwości zawodowych

Specjalność

 • Pedagogika opiekuńcza i terapeutyczna

Zajęcia w ramach tej specjalności są skierowane do wszystkich, których interesuje praca z dziećmi, młodzieżą, osobami starszymi i niepełnosprawnymi wymagającymi opieki, terapii i profesjonalnego wsparcia.

Absolwent studiów posiada podstawową wiedzę ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do prowadzenia pracy opiekuńczej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej. Posiada umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, stosowania nowoczesnych metod i technik  terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Absolwent tej specjalności posiada także umiejętności dotyczące opieki i rehabilitacji dzieci i młodzieży, osób starszych oraz niepełnosprawnych.

Posiada kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia pracy terapeutyczno-rehabilitacyjnej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oraz osobami niepełnosprawnymi. Absolwenci tej specjalności mają możliwość podwyższania kwalifikacji zawodowych na kolejnych poziomach edukacji w ramach studiów magisterskich, studiów podyplomowych oraz szkoleń specjalistycznych.

Absolwent tej specjalności jest wyposażony w atrakcyjne na rynku pracy kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia:

 • w klubach malucha,
 • w żłobkach,
 • w świetlicach środowiskowych,
 • w centrach pomocy rodzinie,
 • w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych i ośrodkach adopcyjnych,
 • w pieczy zastępczej,
 • w domach dziennego pobytu ,
 • w domach pomocy społecznej,
 • w świetlicach terapeutycznych,
 • w specjalistycznych ośrodkach rehabilitacyjnych,
 • w instytucjach pomocy społecznej,
 • w organizacjach pozarządowych zajmujących się niepełnosprawnością,
 • w instytucjach opieki paliatywnej oraz szpitalach.

przejdź do spisu treści

PIELĘGNIARSTWO


Niesienie pomocy drugiej osobie- tak w skrócie można opisać zawód pielęgniarki i pielęgniarza. Potrzeba pomagania i wielkie serce to konieczne cechy, jakie powinien posiadać kandydat starający się o pracę w tej profesji. Zawód pielęgniarki i pielęgniarza jest zawodem z przyszłością. Ciągły niedobór personelu szpitali i przychodni sprawia, że rośnie pozycja zawodowa pielęgniarek, również ich zarobki. Daje to całej grupie zawodowej motywację do dalszego kształcenia się, a pracodawców zachęca do oferowania coraz korzystniejszych warunków zatrudnienia i awansów. Dziś w tym zawodzie jest miejsce na osiągnięcia naukowe i karierę. Warto podkreślić, że kierunek Pielęgniarstwo wybiera coraz więcej mężczyzn. Nauka nowoczesnego pielęgniarstwa nie byłaby możliwa bez dobrze wykwalifikowanej i doświadczonej kadry pracującej, na co dzień w podmiotach leczniczych opieki zdrowotnej oraz zajęć w nowoczesnych laboratoriach. Dlatego też Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji stworzyła dedykowane tylko temu kierunkowi Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej.

Poziom: Studia I stopnia
Tryb: Stacjonarne
Czas trwania: 3 lata /6 semestrów
Praktyki: Praktyki zawodowe – 1200h, Zajęcia praktyczne – 1100h
Tytuł zawodowy: Licencjat pielęgniarstwa
Profil: Praktyczny profil studiów
Możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia

Poziom: Studia II stopnia
Tryb: Stacjonarne / Niestacjonarne
Czas trwania:  2 lata / 4 semestry
Praktyki: Praktyki zawodowe – 200h
Tytuł zawodowy: Magister pielęgniarstwa
Profil: Praktyczny profil studiów

Dlaczego warto studiować „Pielęgniarstwo” w WSEI?

 • zajęcia prowadzone w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej (odwzorowane sale szpitalne, fantomy i cała gama specjalistycznego sprzętu medycznego za ponad 3 miliony złotych pozwalają studentom pielęgniarstwa przed wejściem na oddział szpitalny w praktyczny sposób zweryfikować swoje umiejętności i przygotować się do pracy z prawdziwymi pacjentami. Podczas zajęć studenci ćwiczą w oparciu o scenariusze zajęć przygotowywane przez pracowników akademickich, którzy podczas symulacji obserwują pracę i zachowania studentów zza lustra weneckiego. Ma to na celu wyćwiczenie odpowiedniej i szybkiej reakcji na  sytuację zagrażającą życiu pacjenta. Ich działanie zostanie zarejestrowane, dzięki czemu później, będą mogli je przeanalizować, ocenić i wyciągnąć wnioski).
 • współpraca z wieloma instytucjami ochrony zdrowia
 • kadra posiadająca kwalifikacje praktyczne i naukowe
 • aktywnie działające koła naukowe

Założenia programowe określają pełny zakres wymagań, a tym samym rolę, do pełnienia której zostanie przygotowany student, tj.:

 • planowanie, organizowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej
 • udzielanie świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom
 • sprawowanie całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym
 • wykonywanie świadczeń, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami; zapobiegawczych, diagnostycznych
 • współpracę w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej
 • inicjowanie i wspieranie działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej
 • współpraca z profesjonalistami dla zapewnienia całościowej opieki jednostce i rodzinie
 • komunikowanie się z pacjentem, jego rodziną oraz z innymi profesjonalistami
 • rozwój praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i badań naukowych poprzez stosowanie w praktyce aktualnej wiedzy z zakresu nauk medycznych, społecznych, teorii pielęgniarstwa, regulacji prawnych zawodu i opieki

Absolwent studiów I stopnia będzie w praktyce realizował zadania zawodu zaufania publicznego, toteż powinien identyfikować się z profesją, cechować się wrażliwością, łatwością w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych, życzliwością oraz zrozumieniem problemów osób, które obejmuje opieką. Liczy się odpowiedzialność, wrażliwość na ludzkie cierpienie, odporność na stres, zdolność do podejmowania właściwych decyzji, często w trudnych sytuacjach.


przejdź do spisu treści

PSYCHOLOGIA


Jest samodzielną dziedziną nauki, chociaż korzysta z dorobku szeregu innych dziedzin – od filozofii poczynając aż po nauki o zdrowiu. Odkrywa mechanizmy rządzące ludzką psychiką oraz pozwala lepiej poznać naturę człowieka- jego emocje, motywacje, ale również różnice i zachowania w relacjach międzyludzkich. Psychologia to najlepszy kierunek do studiowania dla ludzi otwartych, zainteresowanych drugim człowiekiem, gotowych nie tylko do słyszenia o problemach, ale przede wszystkim słuchania i niesienia wsparcia drugiej osobie. Empatia, umiejętność słuchania, otwartość i ciekawość to cechy, które powinna mieć osoba chcąca studiować psychologię.

Poziom: Studia I stopnia
Tryb: Stacjonarne / Niestacjonarne
Czas trwania: 3 lata / 6 semestrów
Praktyki: 2 tygodnie
Tytuł zawodowy: Licencjat
Profil: Ogólnoakademicki
Możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia

Poziom: Studia II stopnia
Tryb: Stacjonarne / Niestacjonarne
Czas trwania: 2 lat / 4 semestry
Praktyki: 4 tygodnie
Tytuł zawodowy: Magister
Profil: Ogólnoakademicki

Studia I stopnia skierowane są nie tylko do osób myślących o pracy psychologa. To propozycja również dla tych, którzy planują karierę w agencjach marketingowych, biznesie, agencjach rekrutacyjnych, Public Relations, organizacjach pozarządowych i fundacjach zajmujących się pomocą społeczną itp. Studia licencjackie to dobry wstęp do stania się psychologiem, ale także kierunek, który idealnie wpasuje się i poszerzy wykształcenie z innych dziedzin. Po uzyskaniu tytułu licencjata można zdecydować, czy kontynuować dążenie do ukończenia pełnych studiów psychologicznych, czy zdobywać nową wiedzę i umiejętności z innych dziedzin stając się wielokierunkowym specjalistą.

Dlaczego warto studiować „Psychologię” w WSEI?

 • szeroki wybór ciekawych specjalności
 • wybitni naukowcy i praktycy (specjaliści, trenerzy i terapeuci)
 • spotkania z najwybitniejszymi polskimi psychologami (wykłady zapraszanych cyklicznie mistrzów)
 • możliwość udziału w różnych projektach badawczych, kołach naukowych, konferencjach
 • możliwość indywidualizacji procesu kształcenia

Specjalności

 • Psychologia w biznesie
 • Psychologia w reklamie i marketingu
 • Psychologia w promocji zdrowia
 • Psychologia w sporcie (PwS)
 • Psychologia w resocjalizacji (PwR)

PSYCHOLOGIA


Poziom: Studia jednolite magisterskie
Tryb: Stacjonarne / Niestacjonarne
Czas trwania: 5 lat / 10 semestrów
Praktyki:

 • • praktyki ciągłe w środowisku pracy – 100 godzin
 • • praktyki zadaniowe specjalnościowe w środowisku pracy – 150 godz.

Tytuł zawodowy: Magister
Profil: Ogólnoakademicki

Dyplom na kierunku Psychologii WSEI jest uznawany we wszystkich krajach UE i nie wymaga nostryfikacji.

Specjalności

 • Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna
 • Psychologia sądowa i penitencjarna
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia organizacji i zarządzania
 • Psychologia kliniczna

przejdź do spisu treści

TRANSPORT


Transport to branża przyszłości. Uczelnia współpracując ściśle z gospodarką swoimi działaniami wypełnia zapotrzebowanie pracodawców na najbardziej poszukiwanych absolwentów. Nowoczesne sposoby transportu, zaawansowana logistyka to rewolucja, z którą prędzej czy później zetknie się każdy z nas, a absolwent WSEI będzie na to przygotowany.

Poziom: Studia I stopnia
Tryb: Stacjonarne / Niestacjonarne
Czas trwania: 3,5 lata / 7 semestrów
Praktyki: 6 miesięcy
Tytuł zawodowy: Inżynier
Profil: Praktyczny profil studiów
Możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia

Poziom: Studia II stopnia
Tryb: Stacjonarne / Niestacjonarne
Czas trwania: 1,5 roku / 3 semestry
Praktyki: 3 miesiące
Tytuł zawodowy: Magister
Profil: Ogólnoakademicki

Absolwent Transportu posiada wiedzę dotyczącą faktów oraz procesów toczących się w gospodarce i społeczeństwie z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych i społecznych, jak również ma wiedzę z zakresu organizacji procesów transportowych. Po ukończeniu nauki student zna zakres planowania rozwoju transportu, projektowania lądowej infrastruktury transportu, eksploatacji środków transportu, modelowania procesów transportowych, organizacji i zarządzania transportem, logistyki, prawa transportowego, inżynierii ruchu drogowego, kolejowego, technik informacyjnych, ekonomiki transportu, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska w transporcie. Studia na kierunku Transport w WSEI kształcą specjalistów potrafiących wykorzystać nabyte kompetencje do formułowania i rozwiązywania złożonych problemów o charakterze praktycznym dotyczących prognozowania i planowania rozwoju systemów transportowych, prognozowania i planowania zapotrzebowania na usługi transportowe, kształtowania infrastruktury i planowania sieci transportowych oraz organizowania ruchu, planowania procesów transportowych w systemach logistycznych, doboru technicznych środków transportowych i technologii przewozów do konkretnych zadań, automatyzacji i robotyzacji procesów w systemach transportowych; oceny oddziaływania wzajemnego środków transportu.

Dlaczego warto studiować „Transport” w WSEI?

 • kontakt z wybitnej klasy specjalistami z branży
 • dostęp do Innowacyjnego Centrum Diagnostyki, Badań i Analiz WSEI gdzie prowadzone są analizy z zakresu diagnostyki materiałów i konstrukcji oraz badania systemów mechanicznych.
 • praktyczne specjalności, odpowiadające na aktualne oraz przyszłe potrzeby lokalnego i krajowego rynku pracy
 • organizacja spotkań i konferencji z praktykami reprezentującymi firmy z branży
 • znajdziesz się w gronie osób, które tak jak Ty interesują się konkretną tematyką, co ułatwi i przyspieszy wymianę doświadczeń i pozwoli na realizowanie wspólnych przedsięwzięć.

Specjalności

 • Organizacja i logistyka transportu
 • Organizacja transportu kolejowego

przejdź do spisu treści

ZARZĄDZANIE


Myślisz o założeniu własnej firmy? Chcesz być dobrym szefem, ale nie jesteś pewny, jakie kompetencje i umiejętności powinieneś posiadać? A może chciałbyś być menedżerem w dużej korporacji gdzie potrzebne jest odpowiednie wykształcenie, ale nie wiesz gdzie go zdobyć? Studia z zarządzania w WSEI rozwieją wszelkie wątpliwości i pomogą odpowiedzieć na te pytania.

Zarządzanie to kierunek studiów,  którego absolwenci zostają wyposażeni w wiedzę o teoretycznych i praktycznych aspektach funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, instytucji gospodarczych i administracyjnych, krajowych i międzynarodowych. To kierunek dla ludzi kreatywnych i otwartych, którzy chcą osiągnąć sukces w prowadzeniu własnej firmy lub na stanowiskach menedżerskich w prywatnych przedsiębiorstwach czy administracji państwowej. Po studiach I stopnia jest możliwość kontynuacji studiów z zakresu „Zarządzania” na studiach II stopnia (bezpłatne studia stacjonarne prowadzone w systemie dualnym).

Poziom: Studia I stopnia
Tryb: Stacjonarne / Niestacjonarne
Czas trwania: 3 lata / 6 semestrów
Praktyki: 6 miesięcy
Tytuł zawodowy: Licencjat
Profil: Praktyczny profil studiów
Możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia

Poziom: Studia II stopnia
Tryb: Niestacjonarne / Stacjonarne
Czas trwania: 2 lata / 4 semestry
Praktyki: 6 miesięcy
Tytuł zawodowy: Magister
Profil: Praktyczny profil studiów

Dlaczego warto studiować „Zarządzanie” w WSEI?

 • studenci w procesie kształcenia realizują szereg przedmiotów, które mają charakter praktyczny.
 • mamy doświadczenie w tym, czego uczymy. Zajęcia prowadzą praktycy, którzy, na co dzień zarządzają dużymi firmami.
 • uczelnia współpracuje z podmiotami zewnętrznymi w oparciu o podpisane umowy. Dzięki temu pracodawcy współtworzą program studiów, dają wsparcie merytoryczne, zgłaszają swoje potrzeby i wymagania, co do przyszłych pracowników. Daje to pewność, że uczone kompetencje będą przydatne w pracy zawodowej.
 • w Uczelni organizowane są cyklicznie warsztaty biznesowe, szkolenia, spotkania z podmiotami, które pomagają w otrzymaniu dofinansowania przy zakładaniu własnych działalności gospodarczych. Biuro Karier WSEI wspiera takie inicjatywy.
 • dzięki współpracy z firmami studenci mają szanse na ciekawe praktyki, staże, pracę.

Specjalności

 • Zarządzanie w biznesie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

przejdź do spisu treści

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA


To jedyne studia, które dają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela. Od roku akademickiego 2019/2020 pozwolenie na prowadzenie studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela mają wyłącznie Uczelnie, które spełniają warunki prawne określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie posiada uprawnienia i spełnia warunki niezbędne do prowadzenia studiów na Pedagogice wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Poziom: Studia jednolite magisterskie
Tryb: Stacjonarne / Niestacjonarne
Czas trwania: 5 lat/10 semestrów
Praktyki: Zgodnie ze Standardami Kształcenia Nauczycieli  
Tytuł zawodowy: Magister
Profil: Praktyczny profil studiów

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, to jedyne studia, które dają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela. Od roku akademickiego 2019/2020 pozwolenie na prowadzenie studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela mają wyłącznie Uczelnie, które spełniają warunki prawne określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie posiada uprawnienia i spełnia warunki niezbędne do prowadzenia studiów na Pedagogice wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Jeżeli tak to Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

Jednolite studia magisterskie – dla kogo?

 • To świetny wybór dla osób nastawionych na zdobywanie wiedzy w określonym obszarze i posiadających ambicję, by stać się prawdziwymi specjalistami w swej dziedzinie.
 • Studiowanie na pięcioletnim kierunku, połączone z praktykami w branży już od pierwszego roku, umożliwi absolwentowi nie tylko zdobycie potrzebnej wiedzy i doświadczenia, ale także zapewni mu olbrzymią przewagę na rynku pracy.
 • Uczelnia zapewnia nie tylko kadrę składającą się z uznanych praktyków, ale także stawia na praktyczność nauczania. Student Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej będzie uczestniczył w licznych zajęciach warsztatowych, dzięki czemu będzie lepiej przygotowany do pierwszych praktyk w szkołach lub przedszkolach.
 • Studenci kierunku zostaną objęci tutoringiem, czyli spersonalizowaną metodą edukacji, która ma służyć rozwijaniu potencjału i motywowaniu do samorozwoju. Tutoring akademicki pomaga w rozwijaniu określonego obszaru wiedzy, umiejętności samodzielnego jej zdobywania, uczy sztuki wykorzystywania własnych talentów oraz wzmacnia zainteresowania studenta. Proces współpracy nakierowany jest na rozwój podopiecznego w zakresie umiejętności akademickich tj. pisanie tekstów, prezentacja wiedzy, dyskusja.

SYLWETKA ABSOLWENTA

 • Posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się.
 • Posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu.
 • Posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów.
 • Wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów.
 • Umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces.
 • Charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności.
 • Jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela.

przejdź do spisu treści

Studia podyplomowe

 
 • Zarządzanie projektami europejskimi
 • Europejski menedżer jakości
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku europejskim
 • Zarządzanie finansami firm
 • Handel zagraniczny dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • Akademia trenera biznesu
 • Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Ochrona powietrza i zarządzanie środowiskiem - aspekty prawne i praktyczne
 • Zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie procesami logistyki
 • Zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publiczne
 • Zarządzanie procesami logistyki
 • Organizacja transportu kolejowego
 • Zarządzanie ekoinnowacjami i wdrożeniem technologii przyjaznych dla środowiska naturalnego w logistyce oraz ekologiczne rozwiązania w przemyśle
 • Systemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem wspomagających systemów informatycznych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i projektowanie inteligentnych systemów informatycznych dla wspomagania technologii produkcji i racjonalizacji wykorzystania odnawialnych źródeł energii
 • Koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznej
 • Zarządzanie ryzykiem w organizacji
 • Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe
 • Eksploatacja infrastruktury drogowej
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
 • Rachunkowość budżetowa
 • Audyt wewnętrzny w administracji i gospodarce
 • Bankowość hipoteczna i rynek nieruchomości
 • Europejski doradca bankowy
 • Doradca podatkowy
 • Kontroler wewnętrzny
 • Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji
 • Wycena nieruchomości
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Dyplomowany administrator nieruchomości
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie w służbie zdrowia
 • Audiologia praktyczna
 • Dokumentacja i statystyka medyczna z rozliczaniem świadczeń zdrowotnych
 • Polityka i administracja ochrony zdrowia w Jednostkach Samorządu Terytorialnego
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Kompetencje zawodowe w transporcie drogowym
 • Psychologia transportu
 • Doradztwo zawodowe - dwusemestralne studia podyplomowe
 • Doradztwo zawodowe - dwuletnie studia podyplomowe
 • Konsultant rozwoju społecznego
 • Mediacje cywilne i karne
 • Studia podyplomowe z socjoterapii
 • Pośrednictwo pracy
 • Komunikacja społeczna, public relations i kreowanie wizerunku publicznego
 • Profesjonalna profilaktyka w szkole
 • Psychologia biznesu dla menedżerów
 • Psychologia komunikacji społecznej - NOWOŚĆ!
 • Edukacja i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi
 • Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej
 • Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej - zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych - studia kwalifikacyjne
 • Studia pedagogiczne - studia kwalifikacyjne
 • Wiedza o kulturze - studia kwalifikacyjne
 • Edukacja medialna - studia doskonalące
 • Edukacja przedszkolna- studia kwalifikacyjne
 • Edukacja wczesnoszkolna- studia kwalifikacyjne
 • Edukacja dla bezpieczeństwa - studia kwalifikacyjne
 • Terapia pedagogiczna - studia kwalifikacyjne
 • Zarządzanie w oświacie - studia kwalifikacyjne
 • Asystent rodziny - studia kwalifikacyjne
 • Oligofrenopedagogika - studia kwalifikacyjne
 • Przygotowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualna - studia kwalifikacyjne
 • Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej – zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych
 • Przedsiębiorczość dla nauczycieli
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • Grafika komputerowa
 • Administrowanie sieciami komputerowymi
 • Systemy baz danych
 • Audyt systemów informatycznych
 

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji: www.rekrutacja.wsei.lublin.pl


Zapraszamy!

 

 
Kierunki studiów 2021/2022
Wydział Administracji i Nauk Społecznych

ADMINISTRACJA

studia I i II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Administracja bezpieczeństwa publicznego
 • Administracja publiczna

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Kryminalistyka i kryminologia
 • Formacje policyjne
 • Zarządzanie kryzysowe

EKONOMIA

studia I i II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Analizy ekonomiczne i rachunkowość
 • Ekonomika przedsiębiorstw

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych
 • Rachunkowość i zarządzanie podatkami

LOGISTYKA

studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Inżynieria systemów logistycznych
 • Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

ZARZĄDZANIE

studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Zarządzanie w biznesie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

studia II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym
 • E-biznes i zarządzanie firmą
Wydział Nauk o Człowieku

PEDAGOGIKA

studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Pedagogika opiekuńcza i terapeutyczna
 • Doradztwo zawodowe z BHP

studia II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Pedagogika małego dziecka
 • Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju
 • Pedagogika resocjalizacyjna i mediacja
 • Zarządzanie oświatą z pedagogiką wspierania rozwoju osobistego

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

studia magisterskie
stacjonarne i niestacjonarne

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

PSYCHOLOGIA

studia magisterskie
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Psychologia organizacji i zarządzania
 • Psychologia sądowa i penitencjarna
 • Psychologia społeczna
 • Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna
 • Psychologia kliniczna

studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Psychologia w biznesie
 • Psychologia w promocji zdrowia
 • Psychologia w reklamie i marketingu
 • Psychologia w resocjalizacji
 • Psychologia w sporcie

studia II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne

 • Psychologia biznesu
 • Psychologia sądowa i penitencjarna
 • Psychologia społeczna
 • Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna
 • Psychologia kliniczna

PIELĘGNIARSTWO

studia I i II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne

Wydział Transportu i Informatyki

TRANSPORT

studia inżynierskie
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności 

 • Organizacja i logistyka transportu
 • Organizacja transportu kolejowego

studia II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne

 • Budowa i eksploatacja pojazdów
 • Systemy logistyczne i zarządzanie w transporcie

INFORMATYKA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO

studia inżynierskie
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności 

 • Sieci komputerowe
 • Programowanie i technologie WEB

studia II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne

 • Cyberbezpieczeństwo i administrowanie systemami informatycznymi
 • Programowanie i analiza danych

MECHATRONIKA

studia inżynierskie
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności 

 • Systemy automatyki i robotyki w mechatronice
 • Systemy mechatroniczne w pojazdach i maszynach

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka i cyberbezpieczeństwo Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
mechatronika Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoprzedszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny   |   I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
transport Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


BIURO REKRUTACJI
Biuro Obsługi Studenta
ul. Projektowa 4, Lublin
Tel. 81 749 17 77
bos@wsei.lublin.pl
rekrutacja@wsei.lublin.pl

Dom Studenta
ul. Unicka 3, Lublin
tel. 508 245 780
biuro.unicka@wsei.lublin.pl

 

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Cyberbezpieczeństwo

WSEI w Lublinie otworzyła interdyscyplinarny kierunek Informatyka II stopnia ze specjalnością cyberbezpieczeństwo, jako pierwsza tego typu uczelnia wyższa w południowo-wschodniej Polsce.

czytaj dalej

E-biznes & zarządzanie firmą

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie otworzyła nowy kierunek studiów Zarządzanie II stopnia ze specjalnościami: Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym i E-biznes & zarządzanie firmą

czytaj dalej

Mechatronika- kolejna nowość w WSEI

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie w czerwcu br. otrzymała zgodę Państwowej Komisji Akredytacyjnej na nowy kierunek studiów inżynierskich Mechatronika

czytaj dalej

Powiązane artykuły

MIĘDZYNARODOWA UCZELNIA

WSEI współpracuje z jednostkami naukowymi i biznesowymi na całym świecie

czytaj dalej

W ROKU 2019/2020 WSEI W LUBLINIE W CZOŁÓWCE

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANYCH NIEPUBLICZNYCH UCZELNI W KRAJU!

czytaj dalej

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

prowadzi rekrutację na uzupełniające studia magisterskie na semestr letni w roku akademickim 2019/2020

czytaj dalej

Nowość na WSEI w Lublinie

bezpłatny kierunek "Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna"

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie