Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości

Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości


Założona w 1996 roku Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości jest Uczelnią wyższą z siedzibą w Wałbrzychu. Studiuje w niej ponad 3500 studentów na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich i podyplomowych. Dotychczas wypromowała ponad 12 000 absolwentów.

Uczelnia obejmuje dwa wydziały: Wydział Zarządzania i Administracji (mieszczący się przy ul. 1-go Maja 131 w Wałbrzychu) oraz Wydział Nauk Społecznych i Zdrowia (mieszczący się przy ul. Wrocławskiej 10 w Wałbrzychu), na których można studiować pięć kierunków. Rektorem Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości jest prof. dr hab. inż. Rafał Krupski.

Przyjęcia na studia w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości odbywają się bez egzaminów wstępnych, a o przyjęciu decyduje kolejność podpisania umowy z Uczelnią oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

Istnieje możliwość zarezerwowania sobie miejsca na wybranym kierunku studiów poprzez wysłanie zgłoszenia on-line, które dostępne jest na stronie internetowej Uczelni.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego MNISW - DNS - WUN-6022 - 13428-4/EK/11 z dnia 24.05.2011r. Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania
 i Przedsiębiorczości
została wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową 102.

Wpis do rejestru nadaje Uczelni uprawnienia szkoły publicznej co oznacza, że dyplom uzyskany na zakończenie studiów jest uznawany na równi z dyplomem uczelni publicznej zarówno w kraju, jak i za granicą.


STUDIA I-GO STOPNIA, LICENCJACKIE:

 • FIZJOTERAPIA - studia I-go stopnia;

 • PEDAGOGIKA – studia I-go stopnia;
  specjalności:
  wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną, opiekuńczo-wychowawcza.

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – studia I-go stopnia;
  specjalności:
  rachunkowość i podatki, rynek finansowy, finanse i rachunkowość sektora publicznego, bezpieczeństwo systemów komputerowych, inżynieria wiedzy, inżynieria finansowa,  doradztwo podatkowe.

 • ZARZĄDZANIE – studia I-go stopnia;
  specjalności:
  zarządzanie przedsiębiorstwem, przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą, wywiad gospodarczy, zarządzanie produkcją i logistyką, informatyka w biznesie, finanse i administracja samorządowa, rachunkowość gospodarcza, społeczno-gospodarcze systemy Unii Europejskiej, strategie rozwoju i doradztwo ekonomiczne, przedsiębiorczość i innowacje, zarządzanie turystyką i hotelarstwem, technologie informatyczne w zarządzaniu, informatyka ekonomiczna.

 • ADMINISTRACJA – studia I-go stopnia;
  specjalności:
  administracja europejska i gospodarka regionalna, euroadministracja, administracja skarbowo-celna, administracja gospodarcza i finansowa, administracja wymiaru sprawiedliwości i prokuratury, gospodarka i administracja publiczna.


STUDIA I-GO STOPNIA, INŻYNIERSKIE:

 • Inżynier jakości
 • Inżynier bezpieczeństwa
 • Inżynier procesu
 • Inżynieria finansowa
 • Inżynieria komunikacji wizerunkowej
 • Inżynieria przestrzenna
 • Inżynieria środowiska


STUDIA II-GO STOPNIA, MAGISTERSKIE:

 • ZARZĄDZANIE – studia II-go stopnia;
  specjalności:
  zarządzanie strategiczne, zarządzanie operacyjne, rachunkowość gospodarcza, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością, zarządzanie organizacjami publicznymi, organizacja i zarządzanie w administracji samorządowej, zarządzanie w sektorze bezpieczeństwa publicznego, zarządzanie w wymiarze sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, systemy informatyczne wspomagające decyzje menedżerskie, socjologia organizacji, zarządzanie organizacjami pomocy społecznej, rekreacja i turystyka zdrowotna, europejskie systemy gospodarcze, przedsiębiorczość w usługach edukacyjnych, zarządzanie projektami społecznymi, zarządzanie jakością i środowiskiem, zarządzanie w sferze usług zdrowotnych, menedżer produktu, zdrowie środowiskowe i oświata zdrowotna, japońskie metody zarządzania (kaizen).

 • PEDAGOGIKA – studia II-go stopnia;
  specjalności:
  wczesnoszkolna i przedszkolna, opiekuńczo-wychowawcza, resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną, wczesnoszkolna i przedszkolna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną,


Studia na wszystkich kierunkach studiów I-go i II-go stopnia odbywają się zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.
ZAPRASZAMY !!!

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria bezpieczeństwa Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria finansowa Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria jakości Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria komunikacji wizerunkowej Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria procesu Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria przestrzenna Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria środowiska Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie