Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie

VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie

Rok zalozenia: 2011 | Rektor: dr Piotr Stefaniuk

przejdź do spisu treści
VIAMODA IDUSTRIAL Szkoła Wyższa
to nowa na polskim rynku edukacyjnym szkoła mody i wzornictwa o międzynarodowym charakterze. Uczelnia powstała w odpowiedzi na potrzeby dynamicznie rozwijającego się w Polsce środowiska profesjonalistów w sektorze mody.

Kształci przyszłych projektantów, managerów produktu, brand managerów, specjalistów od komunikacji – interdyscyplinarnych fachowców pracujących we wszystkich sektorach szeroko rozumianego przemysłu mody - profesjonalistów potrafiących łączyć kreatywność z wiedzą z zakresu nowoczesnych technologii, materiałoznawstwa, warsztatu projektowania oraz z rzeczywistą znajomością zasad rynku.

Absolwenci VIAMODA INDUSTRIAL będą swobodnie poruszać się na rynku pracy zarówno znajdując zatrudnienie w firmach produkujących odzież, akcesoria i tekstylia, firmach zajmujących się handlem w branży modowej, w fachowych mediach, agencjach marketingowych i konsultingowych, instytucjach związanych z przemysłem odzieżowym i modą. Będzie również miał przygotowanie do otwarcia własnej działalności gospodarczej i rozwinięcia autorskich koncepcji biznesowych.

Kontakty uczelni z branżowym przemysłem, zarówno na etapie tworzenia koncepcji studiów, jak i w czasie procesu kształcenia studentów – zajęcia w laboratoriach projektowych i technologicznych, praktyki przemysłowe, realizacja zadań dla przemysłu oraz wykonywanie pracy dyplomowej z wybranego obszaru - dają możliwości zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego.

U NAS WARTO STUDIOWAĆ

 • VIAMODA IDUSTRIAL Szkoła Wyższa jako jedyna na polskim rynku zajmuje się modą w każdym jej aspekcie.

 • nnowacyjne kształcenie w sektorach mody – projektowanie, technologia i zarządzanie. Nowatorskie i kompleksowe podejście do kształcenia łączącego trzy obszary wiedzy pozwoli na przygotowanie poszukiwanych na rynku pracy specjalistów z zakresu wzornictwa przemysłowego.

 • VIAMODA INDUSTRIAL to doskonałe miejsce rozwijania kreatywności i stosowania w praktyce metod twórczego oraz sprawnego działania, zdobycia wykształcenia zgodnego ze standardami europejskimi.

 • Kontakt z twórczą kadrą profesjonalistów – naukowców i praktyków z akademii sztuk pięknych, uczelni europejskich oraz z branży przemysłu modowego.

 • Bogate możliwości zdobycia doświadczenia branżowego, czerpania inspiracji z wzorców i współpracy z prestiżowymi europejskimi i światowymi firmami mody.

 • Bogaty program wsparcia – stypendia, staże i praktyki w cenionych przedsiębiorstwach z sektora mody, lektoraty, programy wymiany i współpracy zagranicznej.


KIERUNKI STUDIÓW


Kierunek: WZORNICTWO

Specjalności:

 • PROJEKTOWANIE UBIORU I ROZWÓJ NOWYCH PRODUKTÓW
  (dzienne i zaoczne)

 • PROJEKTOWANIE UBIORU I ZARZĄDZANIE TECHNOLOGIĄ
  (dzienne i zaoczne)

 • KOMUNIKACJA W MODZIE I PROJEKTOWANIE MARKI
  (dzienne i zaoczne)

 • FOOD DESIGN (Culinary School)
  (dzienne i zaoczne)

 • GRAFIKA I PROJEKTOWANIE MARKI 
  (dzienne i zaoczne)

 • GRAPHIC & BRAND DESIGN – W J.ANGIELSKIM
  (dzienne)

 • FASHION DESIGN - W J.ANGIELSKIM
  (dzienne)


Kierunek: ZARZĄDZANIE

Specjalności:

 • MANAGEMENT
  (dzienne i zaoczne)

 • PR & COMMUNICATION – W J.ANGIELSKIM
  (dzienne)


WZORNICTWO W NOWYM WYDANIU – JEDYNA TEGO RODZAJU OFERTA W POLSCE

Trwające 7 semestrów studia na kierunku wzornictwo - FASHION DESIGN, TECHNOLOGY & MANAGEMENT, profesjonalnie przygotowują w obszarze projektowania i kreowania mody, zarządzania modą oraz tworzenia i wdrażania nowoczesnych strategii technologicznych, komunikacyjnych i biznesowych dla branży modowej. Studenci mogą wybrać jedną z przygotowanych specjalizacji:

 • FASHION DESIGN & NEW PRODUCT DEVELOPMENT

 • FASHION DESIGN & TECHNOLOGY MANAGEMENT

 • FASHION COMMUNICATION & BRAND DESIGN

Studia stacjonarne (dzienne) są prowadzone w języku polskim i angielskim.
przejdź do spisu treści  –  3,5-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA.

Studia stacjonarne (dzienne) są prowadzone w języku polskim i angielskim. Studia niestacjonarne (zaoczne) są prowadzone w języku polskim.
Studenci zdobywają wiedzę z zakresu:
 • historii, rozwoju i kontekstu społeczno-kulturowego mody
 • twórczego, kreatywnego, plastycznego myślenia i działania
 • znajomości organizacji branży modowej od projektu po produkcję i sprzedaż
 • znajomości struktury i przemian rynku mody
 • rozpoznawania i badania trendów i innowacji
 • rozpoznawania własnej ścieżki kariery w sektorach mody

Studiując wzornictwo - FASHION DESIGN, TECHNOLOGY & MANAGEMENT studenci mogą wybrać jedną z trzech specjalności:

FASHION DESIGN & NEW PRODUCT DEVELOPMENT
Specjalność dedykowana głównie przyszłym projektantom, ludziom kreatywnym, o plastycznych uzdolnieniach, chcących znaleźć swoje miejsce na rynku pracy w pracowniach projektowych, działach przygotowania produkcji, tam gdzie tworzone są koncepcje nowych produktów i powstają kolekcje odzieży. Procesy projektowe z synergicznym wsparciem wiedzy technologicznej i menadżersko – marketingowej, innowacyjnych działań, świadomości trendów (modowych, ale i technologicznych - produktowych i projektowych).

Po ukończeniu studiów  o takiej specjalności, absolwenci mogą uzyskać zatrudnienie jako:
 • projektant z przygotowaniem technologicznym i marketingowym,
 • koordynator kolekcji,
 • specjalista od prognozowania trendów,
 • dyrektor kreatywny.

FASHION DESIGN & TECHNOLOGY MANAGEMENT
Specjalność dedykowana głównie przyszłym managerom produktu, tym których interesuje projektowanie połączone z zarządzaniem całym cyklem "życia" produktu - od pomysłu, poprzez projekt z pełną dokumentacją do wytworzenia i wprowadzenia na rynek. Nacisk na wszelkie aspekty inżynierskie, świadomość technologii przemysłowych, organizacji procesów wytwórczych w branży, dokumentacji projektowej i produkcyjnej, jakości wyrobów i jej kontroli, odbioru produkcji oraz wprowadzania produktów na rynek wraz z elementami marketingu i ekonomii.

Po ukończeniu studiów  o takiej specjalności, absolwenci mogą uzyskać zatrudnienie jako
 • koordynator i manager produktu,
 • merchandiser i manager kolekcji,
 • specjalista do spraw zakupów materiałów bądź kolekcji,
 • specjalista od technologii i konstrukcji z przygotowaniem kreatywnym,
 • samodzielny przedsiębiorca.

FASHION COMMUNICATION & BRAND DESIGN
Specjalność dedykowana głównie przyszłym brand managerom i specjalistom od komunikacji. Głębokie i twórcze rozumienie mody w celu umiejętnego kreowania i zarządzania marką modową, tworzenia jej tożsamości i widoczności na rynku. Projektowanie instrumentów i systemów komunikacji i promocji, kampanii reklamowych, opracowań graficznych i fotograficznych, działań w przestrzeni internetowej, organizacja eventów, a także organizacja otoczenia kolekcji i przestrzeni sprzedaży.

Po ukończeniu studiów  o takiej specjalności, absolwenci mogą uzyskać zatrudnienie jako
 • specjalista marketingu i brand manager,
 • specjalista do spraw retailu i visual merchandisingu,
 • specjalista od trendów w komunikacji,
 • promotor mody – praca w fachowych mediach modowych,
 • dyrektor kreatywny,
 • samodzielny przedsiębiorca.
Studenci VIAMODA INDUSTRIAL uczą się podczas studiów dwóch języków: angielskiego i włoskiego. Zajęcia są prowadzone przez wykładowców VIAMODA INDUSTRIAL. Są to aktywni zawodowo specjaliści wywodzący się z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Koszalińskiej. Można o nich poczytać w aktualnej prasie fachowej, a także spotkać ich w firmach odzieżowych, na pokazach. Posiadają bogaty dorobek naukowy, regularnie publikują w periodykach polskich i zagranicznych, mają na swoim koncie wiele wystaw w kraju i poza nim.
Zajęcia są prowadzone w budynku przy ulicy Paca 37. Do dyspozycji studentów są oddane sale wykładowe i ćwiczeniowe oraz pracownie:
 • pracownia do konstrukcji została przystosowana do prowadzenia zajęć z przestrzennego modelowania wzorów, modelowania wzorów odzieżowych i akcesoriów, pracowni technologii produkcyjnej.
 • w pracowni ogólnoplastycznej odbywają się zajęcia m.in. z rysunku i malarstwa, fotografii, kompozycji, rysunku żurnalowego, podstaw projektowania, technik wspomagających projektowanie, projektowania wzorów odzieżowych, projektowania tkanin.

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów i pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego.
Wszyscy kandydaci zainteresowani studiami w VIAMODA składają dokumenty – formularz osobowy, podanie o przyjęcie na studia oraz umowę z uczelnią. Dodatkowo kandydaci składają krótką autoprezentację zawierającą informację o swoich pracach, zainteresowaniach, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki, kultury, technologii i biznesu. Prezentacja nie powinna przekraczać 50 MB i może być złożona za pomocą maila lub osobiście za pośrednictwem poczty.
Rekrutacja odbywa się osobiście w siedzibie Uczelni lub za pomocą systemu online. Szczegółowych informacji udziela Dział Rekrutacji: rekrutacja@vmi.edu.pl, tel.: (22) 506 561 999

Kierunki wykładane na uczelni:

wzornictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie