Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Rok założenia: 1969 | Rektor: dr hab. Tamara Zacharuk, prof. UPHJesteśmy uczelnią publiczną o prawie 50-letniej tradycji. Powstaliśmy w 1969 roku jako Wyższa Szkoła Nauczycielska, pierwsza na południowym Podlasiu państwowa szkoła wyższa z misją kształcenia młodzieży. Z czasem uczelnia przekształciła się kolejno w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, następnie w Wyższą Szkołę Rolniczo-Pedagogiczną. 1 października 1999 roku uczelnia została przekształcona w Akademię Podlaską, a od października 2010 roku jesteśmy Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Nasza Uczelnia jako pierwsza w Polsce wprowadziła integracyjny system kształcenia na poziomie wyższym i jest w pełni przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.UPH
prowadzi kształcenie na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych, a także studiach doktoranckich. Posiada uprawnienia do nadawania tytułów zawodowych licencjata, inżyniera, magistra i magistra inżyniera oraz stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego. Prowadzimy także studia podyplomowe. Uczelnia składa się z czterech Wydziałów: Humanistycznego, Nauk Ścisłych, Przyrodniczego, Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Dysponujemy 4 domami studenckimi o łącznej liczbie 900 miejsc. W ramach pomocy materialnej nasz student może ubiegać się o następujące świadczenia:
 • stypendium socjalne,
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomogę.

Jesteśmy organizatorem corocznych, znanych i cenionych imprez m.in.:
 • Festiwalu Nauki i Sztuki,
 • Szkoły Matematyki Poglądowej,
 • Tygodnia Międzynarodowego,
 • Konferencji Inżynierii Gier Komputerowych,
 • Konferencji studenckich kół naukowych.
W naszej Uczelni działa ponad 40 kół naukowych, w ramach których można poznać ciekawych ludzi, nawiązać kontakty, a także uczestniczyć w organizowanych wyjazdach badawczych i konferencjach. Organizujemy wyjazdy studentów za granicę w ramach programu Erasmus +. Nasi studenci mogą wyjechać na studia za granicę na semestr lub rok akademicki lub na praktykę w zagranicznych firmach, instytucjach, organizacjach.

W naszym Uniwersytecie działa Ośrodek Jeździecki, który we współpracy z Akademickim Klubem Jeździeckim, organizuje biegi myśliwskie i zawody rekreacyjne, popularyzując w ten sposób atrakcyjne formy aktywności ruchowej. Biuro Karier, które u nas funkcjonuje, oferuje indywidualną pomoc w zarządzaniu własnym rozwojem zawodowym oraz organizuje warsztaty i szkolenia, pomocne w poruszaniu się po rynku pracy.

Rekrutacja

Informacji na temat rekrutacji udziela Dział Organizacji Studiów:

Kontakt telefoniczny:
25 643-19-21
25 643-19-24Wydział Humanistyczny

Spis kierunków:
 • Bezpieczeństwo narodowe
  (Studia I i II stopnia)

 • Filologia
  język rosyjski w biznesie; język niemiecki w biznesie; filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi; język angielski w biznesie z translatoryką
  (Studia I i II stopnia)

 • Filologia polska
  (Studia I i II stopnia)

 • Historia
  (Studia I i II stopnia)

 • Pedagogika
  (Studia I i II stopnia)

 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
  (Studia I stopnia)

 • Kryminologia stosowana
  (Studia I stopnia)

Wydział Nauk Ścisłych
Spis kierunków:
 • Chemia
  (Studia I i II stopnia, stacjonarne)

 • Informatyka
  (Studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)

 • Matematyka
  (Studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)

Wydział Przyrodniczy
Spis kierunków:
 • Biologia
  (Studia I i II stopnia)

 • Analityka z diagnostyką molekularną
  (Studia I stopnia)

 • Bioinżynieria Produkcji Żywności
  (Studia I i II stopnia)

 • Turystyka i rekreacja
  (Studia I stopnia)

 • Rolnictwo
  (Studia I i II stopnia)

 • Zootechnika
  (Studia I i II stopnia)

 • Gospodarka Przestrzenna
  (Studia I stopnia)

 • Dietetyka
  (Studia I i II stopnia)

 • Menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa
  (Studia I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych

Spis kierunków:
 • Administracja
  (Studia I i II stopnia) 

 • Logistyka
  (Studia I stopnia)

 • Zarządzanie
  (Studia I i II stopnia)Studia doktoranckie 

w dyscyplinie:
 • Agronomia
 • Biologia
 • Zootechnika
 • Historia
 • Nauki o bezpieczeństwie

Zapraszamy:

Wydziały na uczelni:

humanistyczny
nauk ekonomicznych i prawnych
nauk przyrodniczych
nauk ścisłych

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
analityka z diagnostyką molekularną I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bioinżynieria produkcji żywności I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
chemia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dietetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
edukacja artystczna w zakresie sztuk plastycznych I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia polska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizyka I stopnia Stacjonarny
gospodarka przestrzenna I stopnia Stacjonarny
historia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kryminologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
rolnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zootechnika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie