Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet SWPS - Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

Uniwersytet SWPS - Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

Rok zalozenia: 1996 | Rektor: prof. dr hab. Andrzej Eliasz


PIERWSZY PRYWATNY UNIWERSYTET W POLSCE


Wyznaczyliśmy sobie ambitne zadanie, którego realizacja wymagała trudnych decyzji, nieoczywistych wyborów oraz odwagi przy wytyczaniu nowych ścieżek. Dzięki pasji do zdobywania wiedzy i konsekwencji w zachowaniu najwyższych standardów stworzyliśmy uczelnię na miarę naszych marzeń. Uniwersytet SWPS to nasz wspólny sukces.

Od początku inwestujemy w rozwój nauki. Prowadzimy badania, które odpowiadają na rzeczywiste potrzeby ludzi. Realizujemy nowoczesny model kształcenia oparty na partnerskich relacjach. Współpracujemy ze środowiskiem kultury, sztuki i biznesu. Nie tylko przekazujemy wiedzę, lecz także odkrywamy ją wspólnie ze studentami. Uniwersytet SWPS to miejsce pracy, nauki, badań i dociekań – to nasze miejsce.


JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA


Oferujemy interdyscyplinarne programy kształcenia dostosowane do potrzeb studentów. Nasi dydaktycy nie tylko przekazują najnowszą wiedzę, lecz także odkrywają ją wspólnie ze studentami. W atmosferze zaufania i partnerstwa motywują studentów do odkrywania swoich zdolności i precyzowania przyszłych planów zawodowych. Zachęcają ich do urzeczywistniania naukowych ambicji i wspierają w ubieganiu się o granty na własne projekty badawcze.


NOWOCZESNY MODEL KSZTAŁCENIA


Celem wiodącym Uniwersytetu SWPS jest zapewnienie studentom nowoczesnego, wszechstronnego wykształcenia przygotowującego do zdobycia dobrej pozycji na rynku pracy, jak najlepszego wykonywania wybranego zawodu oraz dalszego zawodowego rozwoju.

Ważnym celem jest także umożliwienie studentom szerokiego dostępu do wiedzy o świecie i zdobywania doświadczeń społecznych, które przyczynią się do ich sukcesu w różnych obszarach życia, nie tylko tych związanych z pracą zawodową. Dlatego obok dbałości o jak najwyższy poziom nauczania kładziemy nacisk także na to, aby panujące w naszym środowisku relacje i warunki studiowania sprzyjały aktywności studentów, twórczej realizacji zainteresowań, umacnianiu nastawienia na współpracę i porozumienie się z innymi ludźmi.


ROZWÓJ KOMPETENCJI ZAWODOWYCH


Studenci mają do wyboru wiele ciekawych ścieżek, które umożliwiają zdobycie specjalistycznej wiedzy i unikatowych umiejętności. Uczelnia zdobyła prawie 8,6 mln zł na rozwój praktycznych kompetencji zawodowych. Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych studenci uczęszczają na warsztaty, certyfikowane szkolenia, spotkania z ekspertami oraz wizyty studyjne u pracodawców, podczas których doskonalą umiejętności przydatne w pracy zawodowej. 


ŚWIATOWEJ SŁAWY NAUKOWCY


Studenci mają kontakt z wykładowcami z Polski i zagranicy. Zajęcia prowadzą znamienici profesorowie, autorzy podręczników, opiniotwórczy eksperci. Odwiedzili nas: Bruce Newman – były doradca prezydenta USA Billa Clintona, Lidewij Edelkoort – światowej sławy trend forecaster, a także Robert Cialdini – ekspert w dziedzinie psychologii marketingu i wywierania wpływu na ludzi, oraz Philip Zimbardo – światowej sławy psycholog społeczny.


STUDIA I STOPNIA WE WROCŁAWIU

BIZNES
OBSZAR NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA

BRANDING – REKLAMA – PUBLIC RELATIONS
KIERUNEK DZIENNIKARSTWO

DIGITAL I SOCIAL MEDIA
KIERUNEK DZIENNIKARSTWO

GRAFIKA

STUDIA II STOPNIA WE WROCŁAWIU

EMPLOYER BRANDING
SPECJALNOŚĆ NA KIERUNKU KOMUNIKACJA I MEDIA

KREOWANIE MEDIÓW
SPECJALNOŚĆ NA KIERUNKU KOMUNIKACJA I MEDIA

PSYCHOLOGIA
I stopnia
II stopnia
Jednolite magisterskie

PSYCHOLOGIA BIZNESU
SPECJALNOŚĆ NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA
II stopnia
Jednolite magisterskie
Dla magistrów i licencjatów

PSYCHOLOGIA KLINICZNA
SPECJALNOŚĆ NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA
II stopnia
Jednolite magisterskie
Dla magistrów i licencjatów


STUDIA I STOPNIA WE WROCŁAWIU

BIZNES
OBSZAR NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA

BRANDING – REKLAMA – PUBLIC RELATIONS
KIERUNEK DZIENNIKARSTWO

DIGITAL I SOCIAL MEDIA
KIERUNEK DZIENNIKARSTWO

GRAFIKA

STUDIA II STOPNIA WE WROCŁAWIU

EMPLOYER BRANDING
SPECJALNOŚĆ NA KIERUNKU KOMUNIKACJA I MEDIA

KREOWANIE MEDIÓW
SPECJALNOŚĆ NA KIERUNKU KOMUNIKACJA I MEDIA

PSYCHOLOGIA
I stopnia
II stopnia
Jednolite magisterskie

PSYCHOLOGIA BIZNESU
SPECJALNOŚĆ NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA
II stopnia
Jednolite magisterskie
Dla magistrów i licencjatów

PSYCHOLOGIA KLINICZNA
SPECJALNOŚĆ NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA
II stopnia
Jednolite magisterskie
Dla magistrów i licencjatów

PRAWO
Jednolite magisterskie


Kierunki wykładane na uczelni:

dziennikarstwo i komunikacja społeczna Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie