Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Politechnika Śląska

Politechnika Śląska

Rok założenia: 1945 | Rektor: Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

przejdź do spisu treści

najstarsza uczelnia techniczna w regionie
i jedna z największych w kraju.


Powstała w 1945 roku jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie – Górnego Śląska. Przez ponad 70 lat dotychczasowego funkcjonowania stanowi istotną instytucję życia publicznego i pełni szczególną rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą zakorzenioną w regionie.

W tegorocznym w rankingu studiów inżynierskich Perspektywy Politechnika Śląska zajęła czwarte miejsce w Polsce. Dwa spośród 49 oferowanych przez uczelnię kierunków uznano za najlepsze w kraju, dwa zajęły drugie miejsca, a jeden uplasował się na trzeciej pozycji. Obecnie w piętnastu jednostkach – trzynastu wydziałach, kolegium i instytucie – prowadzonych jest 49 kierunków studiów i około 200 specjalności, obejmujących cały zakres działalności inżynierskiej. Oprócz kierunków technicznych na Politechnice Śląskiej można studiować:

  • analitykę biznesową, 
  • lingwistykę stosowaną,
  • pedagogikę,
  • zarządzanie, w tym zarządzanie projektami.

Dziewięć wydziałów, Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych oraz Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne znajdują się w Gliwicach, dwa wydziały zlokalizowane są w Katowicach i dwa w Zabrzu, dzięki czemu uczelnia obejmuje swoim naukowo-dydaktycznym oddziaływaniem znaczny obszar województwa śląskiego.

Aktualnie Politechnika Śląska kształci prawie 20 tys. studentów, w tym prawie 15 tys. na studiach stacjonarnych. Uczelnia oferuje studia I stopnia – inżynierskie i licencjackie, II stopnia – magisterskie, III – stopnia doktoranckie, a także podyplomowe. Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.

Politechnika Śląska oferuje również bezpłatne studia w języku angielskim. Na studiach I stopnia prowadzonych jest 14 kierunków, 16 kierunków w języku angielskim oferujemy na studiach II stopnia.

Do tej pory Politechnika Śląska wypromowała ponad 200 tys. Absolwentów. Absolwenci uczelni nierzadko zajmują stanowiska kierownicze, dyrektorskie oraz wysokie pozycje w korporacjach przemysłowych, czego dowodzą liczne rankingi prowadzane przez niezależne ośrodki badawcze. Z raportu przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak wynika, że co dwunasty prezes w Polsce ukończył studia właśnie na Politechnice Śląskiej. Z kolei według dziennika „Rzeczpospolita” gliwicka uczelnia znajduje się na czwartym miejscu w kraju pod względem kształcenia ludzi sukcesu.

Bogata oferta dydaktyczna i wysoka jakość kształcenia sprawiają, że Politechnika Śląska od lat należy do ścisłej czołówki polskich uczelni technicznych, o czym świadczą wysokie miejsca w rankingach szkół wyższych. Swoją silną pozycję potwierdza dorobkiem naukowym i dydaktycznym wybitnych specjalistów oraz licznymi sukcesami na skalę ogólnopolską i międzynarodową.

Studia na Politechnice Śląskiej to szansa na współpracę z wieloma firmami, które chętnie zatrudniają absolwentów uczelni. Według tygodnika „Wprost” uczelnia znajduje się na czwartym miejscu wśród uczelni w Polsce, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców. Absolwenci Politechniki Śląskiej w rok po ukończeniu studiów zarabiają najwięcej spośród absolwentów wszystkich szkół wyższych woj. śląskiego (Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń, Sedlak&Sedlak). Nowością w ofercie dydaktycznej Politechniki Śląskiej są studia dualne, które stwarzają studentom możliwość jednoczesnego studiowania i pracy – za wynagrodzeniem – już od pierwszego roku studiów. Możliwość studiowania w takim systemie oferuje Wydział Inzynierii Materiałowej i Metalurgii na kierunku inżynieria materiałowa o profilu praktycznym, Wydział Organizacji i Zarządzania na kierunku logistyka o profilu praktycznym, Wydział Mechaniczny Technologiczny na kierunku mechanika i budowa maszyn o profilu praktycznym oraz Wydział Transportu na kierunku transport kolejowy o profilu praktycznym.

Szkoła oferuje swoim studentom możliwość zagranicznego wyjazdu stypendialnego do jednej z ponad dwustu uczelni na całym świecie. Szerokie kontakty zarówno z zagranicznymi, jak i krajowymi ośrodkami naukowymi, znakomicie wykwalifikowana kadra oraz prowadzone badania naukowe skierowane na aktywną współpracę z przemysłem, zapewniają wysoki poziom nauczania na Politechnice Śląskiej. To tutaj rodzą się nowe pomysły i rozwiązania, które pozwalają na realizację wielostronnej współpracy naukowej w wielu istotnych dla gospodarki dziedzinach i sprawiają, że Politechnika Śląska jest aktywnym graczem w zakresie innowacji i nowych technologii, niezbędnych w gospodarce opartej na wiedzy.

Nowości w ofercie edukacyjnej Politechniki Śląskiej:

  • inżynieria materiałowa – studia dualne (Wydział Inzynierii Materiałowej i Metalurgii) 
  • logistyka – studia dualne (Wydział Organizacji i Zarządzania)

Politechnika Śląska

oferuje studia stacjonarne (dzienne, bezpłatne) i niestacjonarne (zaoczne, płatne, wysokość opłat uzależniona jest od kierunku studiów):

I stopnia – trwają od 6 do 8 semestrów, kończą się nadaniem tytułu inżyniera lub licencjata (w zależności od kierunku),
II stopnia (dla absolwentów studiów I stopnia) – trwają od 3 do 4 semestrów i kończą się nadaniem tytułu magistra inżyniera lub magistra (w zależności od kierunku),
III stopnia (doktoranckie) – trwają 4 lata i kończą się nadaniem stopnia doktora,
podyplomowe – dla absolwentów studiów I i II stopnia.


Oferta Edukacyjna:


Kliknij aby pobrać :

przejdź do spisu treści

Życie studenckie


Na Politechnice Śląskiej prężnie działają Biuro Karier Studenckich oraz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Dzięki temu studenci mogą liczyć na pomoc w znalezieniu pracy, założeniu własnej firmy, a także w uzyskaniu informacji o praktykach, kursach i stażach. Na uczelni regularnie organizowane są targi pracy, liczne szkolenia i warsztaty, a także programy promujące przedsiębiorczość akademicką. Na Politechnice Śląskiej funkcjonuje również 20 organizacji i agend studenckich (AEGEE, BEST, IAESTE i inne), oferujących wiele ciekawych wydarzeń, spotkań, konkursów czy szkoleń. 

Studenci pragnący przede wszystkim rozwoju naukowego mają możliwość działać w ponad 170 studenckich kołach naukowych. Warto wymienić choćby takie koła naukowe jak: Silesian Greenpower, Smart Power, High Flyers czy Concrete, których członkowie odnoszą liczne sukcesy na arenach ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Do dyspozycji oddajemy nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną, laboratoria i profesjonalną kadrę naukowo-dydaktyczną, która czuwa nad wysoką jakością nauczania, a także dostosowany do Waszych potrzeb kampus studencki ze znakomitym zapleczem kulturalnym i sportowym, z którego nasi studenci chętnie korzystają. Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko”, to siedziba samorządu studenckiego oraz wszystkich organizacji studenckich Politechniki Śląskiej. Na studentów czekają tam m.in. Akademicki Teatr „Remont”, Akademicki Chór Politechniki Śląskiej oraz Akademicki Zespół Muzyczny. W „Mrowisku” znajduje się również teatralno-kinowa sala widowiskowa, w której regularnie organizowane są spektakle, koncerty, występy kabaretowe, festiwale muzyczne i filmowe oraz wiele innych wydarzeń, za każdym razem przyciągających liczną widownię.

Najbardziej spektakularną akcją samorządu są corocznie organizowane juwenalia Politechniki Śląskiej, czyli Igry. Stałym punktem wydarzenia jest tradycyjny korowód przebierańców, podczas którego studenci dają popis swojej niezwykłej pomysłowości.


przejdź do spisu treści

Zasady rekrutacji


Na studia I stopnia może być przyjęta osoba, która posiada świadectwo dojrzałości, a na studia II stopnia może być przyjęta osoba, która posiada co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia. Wynik postępowania kwalifikacyjnego wyrażany jest w punktach, o przyjęciu kandydata na dany kierunek studiów decyduje liczba punktów przez niego uzyskanych. 

Aby zostać przyjętym na studia należy spełnić następujące warunki:

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej

Politechnika Śląska 

oferuje studia stacjonarne (dzienne, bezpłatne) i niestacjonarne (zaoczne lub wieczorowe, w zależności od kierunku, gdzie wysokość opłat uzależniona jest od kierunku studiów):

ANALITYKA BIZNESOWA

STUDIA I STOPNIA
Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I)
uzyskany tytuł – licencjat

ARCHITEKTURA

STUDIA I STOPNIA
Stacjonarne (S I)
uzyskany tytuł – inżynier architekt

STUDIA II STOPNIA
Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II)
uzyskany tytuł – magister inżynier architekt

ARCHITEKTURA WNĘTRZ

STUDIA I STOPNIA
Stacjonarne (S I)
uzyskany tytuł – licencjat 

STUDIA II STOPNIA
Stacjonarne (S II)
uzyskany tytuł – magister sztuki 

AUTOMATYKA I INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA

STUDIA I STOPNIA
Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I)
uzyskany tytuł – inżynier

AUTOMATYKA I ROBOTYKA 

STUDIA I STOPNIA
Stacjonarne (S I)
czas trwania studiów – 3,5 roku / 7 semestrów
uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA
Stacjonarne (S II)
uzyskany tytuł – magister inżynier 

AUTOMATYKA I ROBOTYKA, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, INFORMATYKA 

STUDIA I STOPNIA
Stacjonarne (S I)
uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA
Stacjonarne (S II)
uzyskany tytuł – magister inżynier

BIOTECHNOLOGIA

STUDIA I STOPNIA
Stacjonarne (S I)
uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA
Stacjonarne (S II)
uzyskany tytuł – magister inżynier

 BUDOWNICTWO

STUDIA I STOPNIA
Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I)
uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA
Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II)
uzyskany tytuł – magister inżynier

BUDOWNICTWO PODZIEMNE

STUDIA I STOPNIA
Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I)
uzyskany tytuł – inżynier

CHEMIA 

STUDIA I STOPNIA
Stacjonarne (S I)
uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA
Stacjonarne (S II)
uzyskany tytuł – magister inżynier

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA  

STUDIA I STOPNIA
Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I)
uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA
Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II)
uzyskany tytuł – magister inżynier

ELEKTROTECHNIKA

STUDIA I STOPNIA
Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I)
uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA
Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II)
uzyskany tytuł – magister inżynier

ENERGETYKA 

STUDIA I STOPNIA
Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I)
uzyskany tytuł – inżynier

FILOLOGIA

STUDIA I STOPNIA
Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I)
uzyskany tytuł – licencjat

FIZYKA TECHNICZNA

STUDIA I STOPNIA
Stacjonarne (S I)
uzyskany tytuł – inżynier

GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO 

STUDIA I STOPNIA
Stacjonarne (S I)
uzyskany tytuł – inżynier

GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI 

STUDIA I STOPNIA
Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I)
uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA
Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II)
uzyskany tytuł – magister inżynier

GÓRNICTWO I GEOLOGIA 

STUDIA I STOPNIA
Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I)
uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA
Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II)
uzyskany tytuł – magister inżynier

INFORMATYKA 

STUDIA I STOPNIA
Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I)
uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA
Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II)
uzyskany tytuł – magister inżynier

 INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA

STUDIA I STOPNIA
Niestacjonarne (N I)
uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA
Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II)
uzyskany tytuł – magister inżynier

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA 

STUDIA I STOPNIA
Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I)
uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA
Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II)
uzyskany tytuł – magister inżynier

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

STUDIA I STOPNIA
Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I)
uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA
Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II)
uzyskany tytuł – magister inżynier

NINŻYNIERIA MATERIAŁOWA 

STUDIA I STOPNIA
Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I)
uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA
Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II)
uzyskany tytuł – magister inżynier

INŻYNIERIA PROCESOWA I APARATURA PRZEMYSŁOWA 

STUDIA I STOPNIA
Stacjonarne (S I)
uzyskany tytuł – inżynier

INŻYNIERIA PRODUKCJI

STUDIA I STOPNIA
Stacjonarne (S I)
uzyskany tytuł – inżynier

 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

STUDIA I STOPNIA
Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I)
uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA
Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II)
uzyskany tytuł – magister inżynier

LOGISTYKA

STUDIA I STOPNIA
Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I)
uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA
Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II)
uzyskany tytuł – magister inżynier

MATEMATYKA

STUDIA I STOPNIA
Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I)
uzyskany tytuł – licencjat

STUDIA II STOPNIA
Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II)
uzyskany tytuł – magister

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 

w języku polskim lub angielskim, studia dualne

STUDIA I STOPNIA
Stacjonarne (S I), 
uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA
Stacjonarne (S II)
uzyskany tytuł – magister inżynier

MECHATRONIKA

STUDIA I STOPNIA
Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I)
uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA
Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II)
uzyskany tytuł – magister inżynier

MECHATRONIKA

w języku polskim lub angielskim

STUDIA I STOPNIA
Stacjonarne (S I)
uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA
Stacjonarne (S II)
czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry
uzyskany tytuł – magister inżynier

NANOTECHNOLOGIA

II STOPNIA
Stacjonarne (S II)
uzyskany tytuł – magister inżynier

PEDAGOGIKA

STUDIA I STOPNIA
Stacjonarne (S I), Niestacjonarne – tryb zaoczny (N I)
uzyskany tytuł – licencjat

STUDIA II STOPNIA
Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II)
uzyskany tytuł – magister

SOCJOLOGIA

STUDIA I STOPNIA
Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I)
uzyskany tytuł – licencjat

STUDIA II STOPNIA
Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II)
uzyskany tytuł – magister

TECHNOLOGIA CHEMICZNA

STUDIA I STOPNIA
Stacjonarne (S I)
uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA
Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II)
uzyskany tytuł – magister inżynier

TECHNOLOGIA I INŻYNIERIA CHEMICZNA 

w języku angielskim

STUDIA I STOPNIA
Stacjonarne (S I)
uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA
Stacjonarne (S II)
uzyskany tytuł – magister inżynier

TECHNOLOGIE METALI 

STUDIA I STOPNIA
Stacjonarne (S I)
uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA
Stacjonarne (S II)
uzyskany tytuł – magister inżynier

TELEINFORMATYKA 

STUDIA I STOPNIA
Stacjonarne (S I)
uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA
Stacjonarne (S II)
uzyskany tytuł – magister inżynier

TRANSPORT 

STUDIA I STOPNIA
Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I)
uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA
Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II)
uzyskany tytuł – magister inżynier

TRANSPORT KOLEJOWY

STUDIA DUALNE, 

STUDIA I STOPNIA
Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I)
uzyskany tytuł – inżynier

ZARZĄDZANIE 

STUDIA I STOPNIA
Stacjonarne (S I)
uzyskany tytuł – licencjat

STUDIA II STOPNIA
Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II)
uzyskany tytuł – magister

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

STUDIA I STOPNIA
Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I)
uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA
Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II)
uzyskany tytuł – magister inżynier

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

w języku polskim lub angielskim

STUDIA I STOPNIA
Stacjonarne (S I)
uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA
Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II)
uzyskany tytuł – magister inżynier

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

STUDIA I STOPNIA
Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I)
uzyskany tytuł – licencjat

STUDIA II STOPNIA
Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II)
uzyskany tytuł – magisterWydziały na uczelni:

architektury
automatyki, elektroniki i informatyki
budownictwa
chemiczny
elektryczny
górnictwa i geologii
inżynierii biomedycznej
inżynierii materiałowej i metalurgii
inżynierii środowiska i energetyki
kolegium języków obcych
kolegium pedagogiczne
matematyki stosowanej
mechaniczny technologiczny
organizacji i zarządzania
transportu

Kierunki wykładane na uczelni:

analityka biznesowa Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
architektura Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
architektura wnętrz I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
automatyka i informatyka przemysłowa Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
automatyka i robotyka Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka w j. angielskim Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biotechnologia Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
budownictwo Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
budownictwo podziemne Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
chemia Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
elektronika i telekomunikacja Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
elektrotechnika Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
energetyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
energetyka w j. angielskim II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizyka techniczna Inżynier Stacjonarny
górnictwo i geologia Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka obiegu zamkniętego Inżynier Stacjonarny
gospodarka surowcami mineralnymi Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka przemysłowa Inżynier Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria bezpieczeństwa Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria biomedyczna Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria materiałowa Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa Inżynier Stacjonarny
inżynieria produkcji Inżynier Stacjonarny
inżynieria środowiska Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
matematyka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mechanika i budowa maszyn Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
mechanika i budowa maszyn w j. angielskim Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
mechatronika Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
nanotechnologia II stopnia Stacjonarny
pedagogika Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
technologia chemiczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
technologia i inżynieria chemiczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
technologia i inżynieria chemiczna w j. angielskim I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
technologie metali Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
teleinformatyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
transport Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
transport kolejowy Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie Licencjat Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji w j. angielskim Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie projektami Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Budownictwo podziemne

Absolwenci kierunku budownictwo podziemne są przygotowani do projektowania i realizacji budowli podziemnych. Potrafią projektować kubaturowe obiekty budowlane i komunikacyjne budowle liniowe.

czytaj dalej

Analityka biznesowa

Absolwenci kierunku analityka biznesowa posiadają szeroką wiedzę z zakresu metod analizy danych biznesowych, służących do przetwarzania danych w informacje istotne dla podejmowania decyzji oraz wspomagania przedsiębiorstw i pozostałych organizacji gospodarczych, w lepszym rozumieniu ich działalności oraz otoczenia rynkowego.

czytaj dalej

Automatyka i robotyka

Umiejętności zdobyte w trakcie studiów są wykorzystywane w projektowaniu i programowaniu układów sterowania o szerokim spektrum zastosowań, od procesów przemysłowych do inteligentnych budynków, w programowaniu robotów przemysłowych, robotów mobilnych i zespołów urządzeń autonomicznych.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Politechnika Śląska została nagrodzona prestiżowym wyróżnieniem „SuperMarka-Śląskie”

w IX edycji konkursu „Marka-Śląskie”, organizowanego przez RIPH oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wyróżnienie odebrał rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk podczas 24. Gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, która odbyła się 1 września na terenie hali widowiskowo-sportowej „Arena Gliwice”.

czytaj dalej

Politechnika Śląska jedną z najlepszych uczelni w Polsce!

Politechnika Śląska znalazła się na 4. miejscu wśród uczelni technicznych oraz na 9. miejscu wśród wszystkich szkół wyższych w Polsce w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2018!

czytaj dalej

Polecane Uczelnie