Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Policealne Studium Rysunku i Ilustracji LABIRYNT

Policealne Studium Rysunku i Ilustracji LABIRYNTJest to jednoroczna, zaoczna szkoła policealna.

PSRI LABIRYNT istnieje od 2000 roku i cieszy się dużym powodzeniem - na egzaminy wstępne zgłasza się średnio dwukrotnie więcej chętnych niż miejsc.
PSRI LABIRYNT to szkoła prywatna, niepubliczna, oparta o autorski program nauczania.

Nasz program nauczania został opracowany w oparciu o realne wymogi rynku pracy i wymogi egzaminów wstępnych na uczelnie wyższe.

Nauka w PSRI Labirynt to ponad 1000 godzin zajęć i około 150 godzin dodatkowych.

W ciągu jednego roku szkolnego nasi uczniowie zdobywają wiedzę i doskonalą swe umiejętności warsztatowe i projektowe w większym stopniu niż w wielu szkołach dwuletnich.

W naszym programie nie ma "nieistotnych przedmiotów" 70% czasu poświęcamy na zdobycie umiejętności zawodowych umożliwiających znalezienie stałej pracy lub zleceń na rynku plastycznym, zaś 30% lekcji jest ukierunkowane na przygotowanie się do egzaminów wstępnych na uczelnie wyższe.

Cenimy indywidualności artystyczne i staramy się o uczniów zaangażowanych, ambitnych i twórczych.

W studium można wybrać jedną z trzech specjalizacji:
 • Ilustracja książkowa i prasowa

  Specjalizacja ta obejmuje zagadnienia ilustracji książek, czasopism, komiksów itp.
  Uczymy wielu technik tradycyjnych jak również "digital paiting" - posługiwanie się tabletem graficznym.
  Pokazujemy jak łączyć tradycyjne techniki graficzne i malarskie z technikami digitalnymi. W drugim semestrze uczniowie często wykonują ilustracje i okładki do książek naszego wydawnictwa jak również, odpłatnie, na potrzeby zaprzyjaźnionych z nami wydawnictw ( Prószyński i S-ka, LTW i inne).
  Dążymy do tego, aby każdy uczeń po skończeniu Labiryntu miał własne profesjonalne port-folio, które jest podstawą w poszukiwaniu pracy jako freelance artist.
  Dyplom z tej specjalizacji obejmuje serię ilustracji i okładek do dwóch książek lub wykonanie komiksu opartego o własny scenariusz.
  Dyplom ten pomaga w zdobyciu pracy lub zleceń w agencjach reklamowych i wydawnictwach.
  Specyfika szkolenia w tej specjalizacji jest również przeznaczona dla uczniów przygotowujących się do egzaminów wstępnych na wydziały grafiki i malarstwa ASP, wydziały animacji itp.


 • Grafika reklamowa

  Specjalizacja ta obejmuje zagadnienia projektowania graficznego opartego o tradycyjne techniki malarskie i rysunkowe oraz naukę programów graficznych (Photoshop, Painter, Archicad i inne)
  Dyplom z grafiki reklamowej jest pomocny przy zdobyciu pracy w agencji reklamowej.
  Dyplom zazwyczaj obejmuje linię graficzną jakiegoś produktu lub folder reklamowy wraz z dodatkowymi projektami (np. opakowań, druków okazjonalnych, ekspozycji itd.).
  Uczniowie często decydują się na połączenie tej specjalizacji z ilustracją książkową i prasową.
  Specyfika tej specjalizacji jest również pomocna dla tych uczniów, którzy przygotowują się do zdawania na wydziały grafiki i wzornictwa przemysłowego ASP.

 • Wizualizacja architektoniczna

  Specjalizacja ta obejmuje zagadnienia rysunku artystycznego i architektonicznego, projektowania graficznego i projektowania architektonicznego. Uczniowie w ramach zajęć z rysunku przechodzą przez pełne szkolenie kursu rysunkowego Labirynt.
  Zajęcia komputerowe obejmują posługiwanie się programami graficznymi i architektonicznymi (Photoshop. Archicad i inne), jak również obejmują naukę biegłego posługiwania się tabletem graficznym.
  Jest to najtrudniejsza i najbardziej czasochłonna specjalizacja w naszym studium. Uczniowie na zajęciach projektują małe formy użytkowe, tzw. "małą architekturę" oraz wykonują projekty wnętrz i niewielkich struktur architektonicznych. Uczą się: podstaw projektowania i technologii, profesjonalnego wykonania plansz i modeli architektonicznych.
  Dyplom obejmuje projekt wnętrza architektury użyteczności publicznej lub projekt niewielkiego obiektu wolnostojącego.
  Dyplom z tej specjalizacji pomaga w znalezieniu zleceń z pracowniach architektonicznych. Specyfika tej specjalizacji doskonale przygotowuje do egzaminów wstępnych na politechniczne wydziały architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz wydziały wzornictwa.
Ze względu na istniejące specjalizacje co roku przyjmujemy uczniów do dwóch klas: "architektonicznej" i "artystycznej".

Liczebność klas waha się w granicach 15-20 uczniów.

Rekrutacja odbywa się dwa razy do roku - w lipcu i wrześniu.


Egzaminy wstępne

Egzaminy wstępne do studium odbywają się w drugiej połowie lipca i we wrześniu.

Na egzamin uczniowi zgłaszają się za pomocą poczty elekteonicznej lub telefonicznie.

Nie składa się wcześniej jakichkolwiek papierów.

Uczeń otrzymuje numer egzaminacyjny i z tym numerem zgłasza się na egzamin o ściśle określonej godzinie. Zapobiega to długiemu oczekiwaniu pod salą egzaminacyjną.
Terminy egzaminów wstępnych i zgłaszania się na nie są podane miesiąc wcześniej w newsach na stronie www.labirynt.pl.

Na egzaminie wstępnym uczniowie mają szansę wykazać się swoim dotychczasowym dorobkiem artystycznym, swymi rzeczywistymi zainteresowaniami i pasjami artystycznymi.

Interesują nas ludzie odważni, pracowici i "z pasją".

Szukamy uczniów ambitnych, "zajawkowiczów" - takich , którzy będą chcieli pracować z nami w naszej pracowni przez ponad 1000 godzin.

Na egzaminie uczniowie prezentują swe dokonania artystyczne w formie "teczki".

Interesują nas wszelkie autorskie prace odzwierciedlające wizje i pasje artystyczne zdającej osoby.

Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących formatów, ilości, techniki i tematyki prac.

W teczce mogą się znaleźć: rysunki , malarstwo, grafika, grafika cyfrowa, zdjęcia, techniki mieszane, zdjęcia rzeźb i instalacji, komiksy, projekty graficzne i przestrzenne itd.

Cieszymy się gdy zawartość teczki jest oryginalna, autorska i zaskakująca.

Uczeń w trakcie egzaminu jest proszony o omówienie swych prac.

Druga część egzaminu to rozmowa o zainteresowaniach ucznia i kilka pytań z historii sztuki i cywilizacji.

Na egzaminie pragniemy poznać indywidualne artystyczne fascynacje ucznia.

Wyniki egzaminu są ogłaszane tego samego dnia.

Uwaga!
Uczniowie którzy ukończyli w wcześniej kurs rysunku Labirynt są przyjmowani do studium bez egzaminu wstępnego.

Dokumenty potrzebne na egzamin Prosimy aby uczniowie którzy zgłaszają się na egzamin przynieśli następujące dokumenty:
 • Ksero dowodu osobistego
 • Ksero świadectwa maturalnego lub świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole ponadlicealnej
 • Dwa zdjęcia legitymacyjne
 • Opłata egzaminacyjna w wysokości 50 pln jest wpłacana na egzaminie.

Dyplom ukończenia PSRI LABIRYNT

Można otrzymać w jednej z trzech specjalizacji: grafika reklamowa , ilustracja książkowa i prasowa, wizualizacja architektoniczna. Do dyplomu uczeń może dołączyć dowolny aneks plastyczny lub projektowy. PSRI Labirynt jest szkołą prywatną , niepubliczną i niepaństwową zatem dyplom nie jest dyplomem zawodowym.
Jest on jednak z powodzeniem uznawany i ceniony na rynku pracy ( agencje reklamowe, wydawnictwa itd.)

Praca dyplomowa jest wykonywana w trakcie drugiego semestru. Uczniowie mogą jednak przedłużyć czas pracy nad dyplomem do grudnia danego roku szkolnego.

Dyplom jest przyznawany w wyniku obrony pracy dyplomowej połączonej z prezentacją port-folio.


Zapraszamy !!

www.labirynt.pl

Zawody na uczelni:

ilustrator

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie