Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Policealna Szkoła Służb Medycznych

Policealna Szkoła Służb MedycznychSzkoła kształci w oparciu o program zatwierdzony przez MEN i daje możliwość szybkiego w cyklu 1-rocznym lub 2-letnim zdobycia atrakcyjnego zawodu. Przedmioty programowe oraz dodatkowe zgodne ze specjalizacją prowadzą specjaliści z zakresu administracji państwowej i samorządowej, informatycy oraz wykładowcy wyższych uczelni m.in. UJ, PAT, Politechniki Krakowskiej, Akademii Medycznej.

Absolwenci są przygotowywani do konkretnych zawodów - niezbędnych na aktualnym rynku pracy. Mogą też dalej kontynuować naukę w celu zdobycia pełnego wykształcenia wyższego.

Zajęcia prowadzone są w formie konsultacji, pracy problemowej w grupach.

 • technik farmaceutyczny
  - 2 - lata w systemie dziennym

 • higienistka stomatologiczna
  - 2 - lata w systemie dziennym lub wieczorowym  
  - zajęcia od lutego 2013

 • asystentka stomatologiczna
   – 1 – rok w systemie dziennym lub wieczorowym
  – zajęcia od lutego 2013

 • technik masażysta
  - 2 - lata w systemie dziennym lub wieczorowym

 • opiekun medyczny
  – 1 - rok w systemie zaocznym. 

Szkoła dysponuje profesjonalnymi pracowniami zaopatrzonymi w specjalistyczny sprzęt najwyższej jakości m.in. lożę z nawiewem laminarnym do produkcji leków w warunkach jałowych, suszarkę laboratoryjną do wyjaławiania sprzętu laboratoryjnego oraz ungator do nowoczesnego wykonywania maści i czopków.  

 • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej

 • Poszerzony program przedmiotów kierunkowych

 • Wykładowcy z uczelni oraz ze szkół średnich i instytucji gospodarczych

 • Do dyspozycji nowoczesne pracownie

 • Przyjęcia słuchaczy bez egzaminów według kolejności zgłoszeń 

 • Organizujemy ciekawe wycieczki autokarowe i piesze.

 • Wysokie wyniki zdanych egzaminów zawodowych OKE naszych absolwentów


Koszt nauki: nauka jest odpłatna, a w sprawie kosztów należy skontaktować się bezpośrednio ze szkołą

LICZNE PROMOCJE W OPŁATACH
SZKOŁA POSIADA UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ
Miesiąc LIPIEC - interesujące PROMOCJE !


SEKRETARIAT SZKOŁY:
34-400 Nowy Targ, ul. św. Katarzyny 1
czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00 – 16.00
e-mail: szkola@nowytarg.edu.pl

www.nowytarg.edu.pl

Zawody na uczelni:

asystentka stomatologiczna
higienistka stomatologiczna
opiekun medyczny
technik farmaceutyczny
technik masażysta

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie