Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Podkarpacka Szkoła Przedsiębiorczości w Sanoku

Podkarpacka Szkoła Przedsiębiorczości w Sanoku

Rok zalozenia: 1997

Podkarpacka Szkoła Przedsiębiorczości w Sanoku
(rok założenia 1997) jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Szkoła figuruje w rejestrze szkół i placówek niepublicznych Starostwa Powiatowego w Sanoku pod numerem X/97-3. Obliguje ją to do przestrzegania wymogów, zwłaszcza art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., a jednocześnie upoważnia do wydawania dokumentów państwowych, w tym: legitymacji, indeksów, dyplomów oraz międzynarodowych certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.Kształcimy praktycznie - zajęcia w szkole mają charakter warsztatowy, prowadzone są przez specjalistów, wykonujących swoją pracę z prawdziwą pasją, z wykorzystaniem urozmaiconych, indywidualnych i grupowych technik nauczania. 


Nasze wartości to:
 • troska o jak najwyższą, jakość usług edukacyjnych,
 • entuzjazm, zaufanie, otwartość i szczerość w kontaktach z Klientem,
 • innowacyjność i kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań biznesowych.


ORGANIZACJA I WARUNKI KSZTAŁCENIA
 
 • wykształcenie średnie - NIE WYMAGAMY MATURY!
 • 2/3/4 semestry nauki
 • zajęcia, co drugi tydzień w soboty i niedziele
 • zaliczenia i egzaminy po każdym semestrze 
 • praktyka zawodowa w firmach, instytucjach, biurach …


TRWA REKRUTACJA NA BEZPŁATNE KIERUNKI SZKOŁY POLICEALNEJ:
 • Administracja 
 • Ochrona Osób i Mienia
 • Archiwistyka
 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
 • Informatyka
 • Rachunkowość


PONADTO TRWA NABÓR NA KIERUNKI JEDNOROCZNE
 • Organizator Ruchu Turystycznego
 • Opiekun Osób Starszych
 • Administrator Baz Danych
 • Pracownik Obsługi Biurowej
 • Grafik Komputerowy
 • Administrator Sieci KomputerowychSekretariat Szkoły przy ul. Piłsudskiego 8 w Sanoku
(przy Hali Targowej, nad Delikatesami Społem – II piętro)
tel. 13 4645400, kom. 606987395


www.pspsanok.pl.

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie