Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

Rok zalozenia: 2004 | Rektor: dr hab. Jolanta Witek, prof. nadzw.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  w Wałczu jest uczelnią publiczną, która powstała 1 lipca 2004 roku. Podstawowa jednostką organizacyjną Uczelni jest Wydział Społeczno-Inżynieryjny, w ramach którego funkcjonują 4 instytuty: Instytut Ekonomiczny, Instytut Humanistyczny, Instytut Politechniczny oraz Instytut Kultury Fizycznej. PWSZ w Wałczu prowadzi 3-letnie studia zawodowe w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach finanse i rachunkowość, filologia oraz wychowanie fizyczne zakończone nadaniem tytułu licencjata oraz w przypadku studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, 3,5-letnie studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym zakończone nadaniem tytułu inżyniera. Po otrzymaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku akademickim 2012/2013 zostaną uruchomione studia licencjackie na kierunku pedagogika.


Władze Uczelni

Rektor
dr hab. prof. nadzw. Jolanta Witek
Prorektor
dr doc. Renata Knap
Dziekan Wydziału Społeczno-Inżynieryjnego
dr inż. doc. Marek Olesiak
Kanclerz
mgr inż. Jacek Kasiński
Dyrektor Instytutu Ekonomicznego
dr doc. Sławomir Franek
Dyrektor Instytutu Humanistycznego
dr doc. Piotr Cegłowski
Dyrektor Instytutu Politechnicznego
prof. dr hab. inż. Jarosław Plichta
Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej
dr hab. prof. nadzw. Jerzy Eider


Oferta edukacyjna

Studia I stopnia
 • Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Specjalności:
• Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
• Bankowość
• Menedżer administracji
• Rachunkowość menedżerska
• E-finanse
• Finanse i rachunkowość małych firm
• Podatki i finanse przedsiębiorstw      
 • Kierunek: Filologia
„Tłumacz z przygotowaniem pedagogicznym”
  
ANGLISTYKA
Specjalność:
• Język angielski z przygotowaniem pedagogicznym
  Specjalizacja: teoria i praktyka tłumaczenia
  
GERMANISTYKA
Specjalność:
• Język niemiecki z przygotowaniem pedagogicznym
  Specjalizacja: teoria i praktyka tłumaczenia

 • Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Specjalności:
• Technologie internetowe w zarządzaniu
• Logistyka przemysłowa
• Programowanie obrabiarek i urządzeń technologicznych
• Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych

 • Kierunek: Wychowanie Fizyczne
Specjalności:
• Ochrona osób i mienia
• Trenerska
• Nauczycielska z dodatkową specjalnością gimnastyka korekcyjna

 • Kierunek Pedagogika*
• Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
• Pedagogika specjalna
• Andragogika – pedagogika dorosłych

* po otrzymaniu zgody z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Studia podyplomowe


• marketing internetowy
• teoria i praktyka tłumaczenia
• planowanie i zarządzanie produkcją
• rachunkowość
• finanse i polityka lokalna
• nauczanie języka obcego na poziomie wczesnoszkolnym


Warunki rekrutacji

Kandydatów z nową matura i starą maturą  obowiązuje konkurs świadectw obejmujący wyniki z przedmiotów:

Finanse i Rachunkowość
• matematyka, geografia, historia lub wiedza o społeczeństwie;
• język polski lub język obcy.

Filologia – specjalność: język angielski
• język angielski;
• język polski lub inny język obcy.

Filologia – specjalność: język niemiecki
• język niemiecki;
• język polski lub inny język obcy.

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
• matematyka, wiedza o społeczeństwie, historia, chemia lub fizyka;
• język polski lub język obcy.

Wychowanie Fizyczne
• biologia, fizyka, chemia lub geografia;
• język polski lub język obcy.


Wymagane dokumenty:
 • Podanie na obowiązującym w Uczelni formularzu (do pobrania w Dziekanacie, Rektoracie i na stronie www.pwsz.eu)
 • Świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpisie (w przypadku kandydatów kończących zagraniczne szkoły średnie kandydat może złożyć stosowne zaświadczenie)
 • 4 fotografie o wymiarach 35 mm x 45 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle.
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Świadectwo ukończenia szkoły w oryginale lub odpisie
 • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
 • Laureaci i finaliści olimpiad na szczeblu centralnym – oryginał dokumentu poświadczającego osiągnięcia kandydata
 • Zaświadczenie lekarskie w przypadku kandydatów na kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE od dowolnego lekarza medycyny pracy (skierowanie oraz formularz odpowiedniego zaświadczenia do pobrania w Dziekanacie, Rektoracie i na stronie www.pwsz.eu )

Termin rekrutacji:

I termin: 01.06 – 19.07.2012 r.
II termin: 23.07 – 29.08.2012 r.
III termin: 31.08 – 08.10.2012 r.
IV termin: 10.10 – 16.11.2012 r.

Punkt rekrutacyjny
Dziekanat Wydziału Społeczno-Inżynieryjnego
ul. Wojska Polskiego 99
78-600 Wałcz
Tel. 67 259 91 62
e-mail: dziekanat@pwsz.eu

Rektorat
ul. Bydgoska 50
78-600 Wałcz
Tel. 67 250 01 87
e-mail: rektorat@pwsz.eu


Na studentów PWSZ w Wałczu czekają:
 • Samorząd Studencki – dla aktywistów, którzy nie tylko chcą zdobywać wiedzę, ale także uczestniczyć w życiu Uczelni;
 • Koła Naukowe i organizacje studenckie m.in. Akademicki Związek Sportowy, Klub Uczelniany, Centrum Wolontariatu Sportowego, Studenckie Koło Naukowe Finansów, Studenckie Koło Naukowe Zarządzania i Inżynierii Produkcji DIZAJNER ZiIP – dla studentów, którzy chcą poszerzać swoje horyzonty i rozwijać zainteresowania;
 • Biuro Karier – oferujące pomoc w aktywizacji zawodowej absolwentów i studentów.Kierunki wykładane na uczelni

filologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
wychowanie fizyczne Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
  ul. Bydgoska 50, 78-600 Wałcz
 •  
 • Telefon: 67 250 01 87
 • Fax: 67 250 01 87
 • Email: rektorat@pwsz.eu
 • Strona: http://www.pwsz.eu

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie