Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

Rok założenia: 2004 | Rektor: dr hab. Janusz Wiśniewski, prof. PWSZ

przejdź do spisu treści

Studiowanie w PWSZ w Gnieźnie zwyczajnie się opłaca!


Od końca 2016 r. uczelnia realizuje projekt praktyk zawodowych, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.W tego ramach tego projektu, studenci kierunków inżynierskich biorą udział w płatnych, pięciomiesięcznych praktykach zawodowych i otrzymują za nie wynagrodzenie w wysokości - 2300 zł miesięcznie!


Gwarantowana praca już na studiach

PWSZ w Gnieźnie to uczelnia, która na bieżąco monitoruje aktualne trendy w gospodarce i zmiany zachodzące na rynku pracy. Stąd też programy kształcenia zarówno na studiach inżynierskich, jak i licencjackich, oparte są przede wszystkim na zajęciach praktycznych, które realizowane są w formie: ćwiczeń, projektów, laboratoriów, studium przypadków a część zajęć praktycznych odbywa się również w przedsiębiorstwach i placówkach, z którymi Uczelnia współpracuje. Takie podejście do procesu kształcenia, powoduje że pracodawcy pozyskują absolwentów z wysokimi kwalifikacjami bez ponoszenia wysokich kosztów związanych z wdrożeniem nowego pracownika. To dlatego również wielu studentów, znajduje zatrudnienie w zawodzie już w czasie trwania nauki.

Nasi absolwenci to dzisiaj cenieni pracownicy m.in. w takich firmach jak: NB Polska Sp. z o.o., Cembrit Polska S.A., KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o., Urbis Sp. z o.o., MPK Gniezno Sp. z o.o., Sitech Sp. z o.o., PWiK Gniezno Sp. z o.o., Jenox Akumulatory Sp. z o.o., Inea S.A., OptiNav Sp.z o.o., PCE Polska Sp. z o.o., Altom Sp. z o.o., Panasonic Energy Poland S.A. itp.

Pierwsze studia medyczne w Gnieźnie

PWSZ w Gnieźnie to nie tylko studia inżynierskie. To również jednolite studia magisterskie oraz studia licencjackie, na których kształcą się przyszli specjaliści z zakresu nauk medycznych - fizjoterapii i pielęgniarstwa. To studia dla osób o niezwykłej empatii i cierpliwości, którzy cenią sobie kontakt z drugim człowiekiem i towarzyszenie mu w trudnych dla niego momentach tj.: choroba, rehabilitacja po przebytym wypadku itp. To również zawody, które wraz z rozwojem medycyny i technologii medycznych, zmieniają swoje podejście do procesu rehabilitacji i opieki nad pacjentem. Mając na uwadze te ostatnie przesłanki oraz innowacyjne podejście do procesu kształcenia młodych adeptów fizjoterapii i pielęgniarstwa, PWSZ w Gnieźnie wyposażyła swoje pracownie w najnowocześniejszy sprzęt medyczny i zaprosiła do współpracy wybitne osobowości z dziedziny nauk medycznych.

Studia za granicą w ramach wymiany międzynarodowej

Współpraca międzynarodowa to jeden z głównych priorytetów planu rozwoju Uczelni. Dlatego PWSZ w Gnieźnie z roku na rok rozszerza współpracę z uczelniami zagranicznymi i umożliwia swoim studentom odbycie części nauki lub zrealizowanie praktyk zawodowych za granicą. Na chwilę obecną studenci mogą skorzystać z Programu Erasmus+ w następujących krajach: Grecja, Bułgaria, Turcja, Malta, Portugalia, Litwa, Łotwa oraz Niemcy.

- „(…) to był jeden z najlepszych momentów w moim życiu, który pozwolił mi stać się osobą bardziej pewną siebie oraz pozwolił mi zrozumieć, że w życiu nie ma ograniczeń, wystarczą chęci.” - tak letnią praktykę zawodową na Malcie, wspominają Zuzanna Fabisiak i Monika Kosińska - studentki pielęgniarstwa w PWSZ Gniezno.

Nowoczesny kampus akademicki w Gnieźnie

Uczelnia posiada również własny kampus akademicki, zlokalizowany na terenie dawniejszych koszarów wojskowych przy ulicy Wrzesińskiej w Gnieźnie. W odrestaurowanych, historycznych już budynkach, mieszczą się: sale wykładowe, ćwiczeniowe, nowoczesne laboratoria oraz specjalistyczne pracownie.

Chcesz się przekonać ?

Dołącz do nas - to
MY RZĄDZIMY W TYM MIEŚCIE 


Studia stacjonarne


Inżynierskie

Licencjackie

Studia jednolite magisterskie


 Studia niestacjonarne


Inżynierskie

 • informatyka,
 • transport,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji,

Licencjackie:

 • pielęgniarstwo pomostowe - ścieżka AB (dla absolwentów liceów medycznych)

Na studiach inżynierskich możliwość bezpłatnych studiów dualnych "pracujesz - studiujesz"


 

przejdź do spisu treści

Elektronika i Telekomunikacja


- studia inżynierskie

STUDIA STACJONARNE - 3,5 roku (7 semestrów)
STUDIA NIESTACJONARNE - 4 lata (8 semestrów)

Specjalności:

 • systemy i sieci teleinformatyczne
 • bezpieczeństwo sieci (w przygotowaniu)
OPIS KIERUNKU STUDIÓW

Współczesna elektronika i telekomunikacja skupia się na szeroko pojętej elektronice oraz na przetwarzaniu sygnałów w postaci prądów i napięć elektrycznych. Podejmując naukę na tym kierunku, studenci zdobywają praktyczną wiedzę z zakresu systemów teleinformatycznych, sieci telekomunikacyjnych - światłowodowych i bezprzewodowych. Poznają zasady konstruowania układów, urządzeń i systemów elektronicznych i informatycznych. Mają również możliwość uzyskania wysokich kwalifikacji w zakresie: projektowania i programowania urządzeń radioelektronicznych oraz sieci transmisji radiowej, systemów przetwarzania, rejestracji i odtwarzania dźwięku oraz systemów multimedialnych.

PRZYKŁADOWE TREŚCI REALIZOWANE NA TYM KIERUNKU 

algorytmy i struktury danych, analiza matematyczna, architektura komputerów, badania bezpieczeństwo sieci komputerowych, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, elementy elektroniczne, ergonomia, fale i anteny, inteligentne budynki, matematyka , metodyka i technika programowania, mikroprocesory, optotelekomunikacja, podstawy metrologii, programowanie procesorów sygnałowych, projektowanie sieci teleinformatycznych, protokoły routingu, sieci telekomunikacyjne, standardy transmisji danych w sieciach bezprzewodowych, symulacja cyfrowa, synchronizacja w systemach i sieciach telekomunikacyjnych, systemy światłowodowe, systemy transmisji cyfrowej, techniczne aspekty projektowania sieci lokalnych i rozległych, technika cyfrowa, technologie bezprzewodowych sieci lokalnych, telekomunikacyjne i nawigacyjne systemy satelitarne, telewizja cyfrowa, zaawansowane systemy światłowodowe

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO ROZWOJU

Absolwenci studiów inżynierskich mogą kontynuować naukę, podejmując dalsze studia II stopnia (magisterskie) w uczelniach technicznych lub poszerzyć swoje kompetencje zawodowe, podejmując naukę na studiach inżynierskich z zakresu informatyki.

PERSPEKTYWY PRACY PO ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI

Absolwenci tego kierunku studiów znajdują pracę w firmach informatycznych telekomunikacyjnych, w bankach i urzędach administracji publicznej. Mogą pracować w przedsiębiorstwach produkujących sprzęt elektroniczny i telekomunikacyjny oraz u operatorów sieci i usług telekomunikacyjnych. 

Są zatrudniani jako administratorzy sieci lokalnych i rozległych, projektanci i wykonawcy sieci komputerowych, światłowodowych i bezprzewodowych. Absolwenci tego kierunku są również przygotowani do pracy na stanowiskach projektantów i administratorów systemów informatycznych, a także konstruktorów urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych.

ZAROBKI

Średnie miesięczne wynagrodzenie w tym zawodzie wynosi: 5100 zł brutto. Wg raportu płacowego przygotowanego przez portal pracuj.pl - wynika, że 31% osób pracujących na stanowisku: inżynier elektronik otrzymuje co miesięczną premię, a 94%osób zatrudnionych na stanowisku: inżynier elektronik pracuje na podstawie umowy o pracę.


przejdź do spisu treści

Informatyka


- studia inżynierskie

STUDIA STACJONARNE - 3,5 roku (7 semestrów)
STUDIA NIESTACJONARNE - 4 lata (8 semestrów)
NOWOŚĆ - STUDIA DUALNE (studiujesz i pracujesz)

Specjalności na studiach stacjonarnych: 

 • systemy informatyczne
 • mikroprocesorowe systemy automatyki
 • teleinformatyka
 • Internet rzeczy
 • informatyka w medycynie (w przygotowaniu)

Specjalności na studiach niestacjonarnych:

 • informatyka stosowana
 • inteligentne systemy sterowania
OPIS KIERUNKU STUDIÓW

Studia na kierunku informatyka już od lat cieszą się największym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia. Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii oraz „wkroczeniem” informatyki niemal do każdej dziedziny życia, absolwenci tego kierunku, stanowią jedną z najbardziej rozchwytywanych grup zawodowych na rynku pracy. Kim jest absolwent tego kierunku? To specjalista w zakresie projektowania i wdrażania systemów informatycznych w różnych branżach, który potrafi korzystać z najnowszych technologii informatycznych i zaprojektować inteligentne rozwiązania.

RZYKŁADOWE TREŚCI REALIZOWANE NA TYM KIERUNKU 

algorytmy i struktury danych, analiza matematyczna, architektura komputerów, badania operacyjne, bezpieczeństwo systemów informatycznych, elektronika i miernictwo, elektronika i teoria obwodów, fizyka, grafika komputerowa, inteligentne budynki, inżynieria oprogramowania, języki formalne i kompilatory, logika i teoria mnogości, metody probabilistyczne, narzędzia informatyki, ochrona własności intelektualnej, podstawy automatyki, podstawy zarządzania, programowanie deklaratywne, programowanie niskopoziomowe, programowanie obiektowe, programowanie wizualne, projektowanie aplikacji internetowych, sieci komputerowe, systemy baz danych, systemy informacji geograficznej, systemy operacyjne, systemy światłowodowe, systemy wbudowane, systemy wspomagania decyzji, sztuczna inteligencja, technika cyfrowa, technika mikroprocesorowa

Nowocześnie wyposażone laboratoria komputerowe to silny atut studiów informatycznych w PWSZ Gniezno. Uczelnia może pochwalić się, m.in.:

 • laboratorium systemów mobilnych i technik programowania
 • laboratorium grafiki komputerowej
 • laboratorium systemów operacyjnych i sieci komputerowych
 • laboratorium sztucznej inteligencji i baz danych
 • laboratorium architektury komputerów
 • laboratorium techniki mikroprocesorowej
 • laboratorium budynków inteligentnych
 • laboratorium elektroniki i miernictwa

Instytut Informatyki i Telekomunikacji współpracuje z wieloma firmami z branży informatycznej. Partnerem Uczelni jest m.in.: LCN Polska (Local Control Network). Studenci informatyki mają również możliwość poszerzania swoich zainteresowań, realizując swoje autorskie projekty w ramach Naukowego Koła „Codefly”

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO ROZWOJU

Absolwenci studiów inżynierskich mogą kontynuować naukę, podejmując dalsze studia II stopnia (magisterskie) w uczelniach technicznych, studia podyplomowe oraz kursy doskonalenia zawodowego.

PERSPEKTYWY PRACY PO INFORMATYCE

Absolwenci informatyki znajdują zatrudnienie w firmach komputerowych zajmujących się rozwijaniem, testowaniem oraz wdrażaniem oprogramowania i aplikacji. Mogą również podejmować pracę w przedsiębiorstwach wykorzystujących rozwiązania informatyczne w zarządzaniu produkcją. Dla przykładu: specjalność mikroprocesorowe układy automatyki przygotowuje absolwentów, między innymi do pracy z układami automatyki przemysłowej oraz przy projektowaniu instalacji w budynkach inteligentnych. Z kolei absolwenci specjalności: internet rzeczy, zyskują umiejętności programowania aplikacji do urządzeń mobilnych oraz systemów wbudowanych (układów scalonych) stanowiących integralną część danego urządzenia. W ten sposób mogą projektować aplikacje, które pomagają m.in.: optymalizować działanie ciągów produkcyjnych, wspierają procesy dostaw towarów, dzięki przewidywaniu pogody - pomagają oszczędniej użytkować energię a w medycynie np.: wspomagają procesy diagnostyki i leczenia pacjenta (np.: mobilna aplikacja mierząca poziomu cukru we krwi itp.)

ZAROBKI ABSOLWENTÓW

Wynagrodzenie w branży informatycznej  to temat, który elektryzuje specjalistów ds. wynagrodzeń. Widełki wynagrodzeń są zróżnicowane ze względu na: poziom doświadczenia informatyków, znajomość języków programowania, lokalizację i wielkość firmy etc.

W raporcie płacowym Sedlak & Sedlak dla branży IT 2017 podzielono firmy IT ze względu na profil działalności firmy. Wyróżniono sektor finansowy, usługi i software. Najwięcej zarabiają tzw. starsi programiści z sektora finansów (nawet do 12 tys. zł).

W przypadku młodszych programistów czyli pracowników z niedużym, bądź absolwentów bez doświadczenia zawodowego, najwyższe wynagrodzenie otrzymują zatrudnieni na kontrakcie (ok. 6 tys. zł). Zatrudnieni na umowę o pracę zarabiają około 1,2 tys. zł mniej, natomiast pracując na umowę zlecenie otrzymują wynagrodzenie w wysokości 4 tys. zł.


przejdź do spisu treści

Inżynieria Środowiska


 - studia inżynierskie

STUDIA STACJONARNE - 3,5 roku (7 semestrów)
STUDIA NIESTACJONARNE - 4 lata (8 semestrów)

Specjalności:

 • zaopatrzenie w wodę - oczyszczanie ścieków
 • ochrona środowiska
OPIS KIERUNKU STUDIÓW

Inżynieria środowiska to przede wszystkim studia o charakterze technicznym. Główne zadania inżyniera środowiska koncentrują się wokół utrzymania równowagi pomiędzy skutkami działalności człowieka a ochroną środowiska naturalnego. Studia mają charakter interdyscyplinarny, ponieważ dotykają wiedzy z zakresu nauk biologiczno - przyrodniczych oraz licznych aspektów technologicznych i inżynieryjnych.

Absolwent kierunku inżynieria środowiska potrafi rozwiązywać problemy o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym, dotyczące technologii procesów, urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska. Ponadto absolwenci tego kierunku mają możliwość ubiegania się o uzyskanie uprawnień budowlanych  w zakresie projektowania i budowy instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji centralnego ogrzewania.

Zakres uprawnień dla absolwentów inżynierii środowiska reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

PRZYKŁADOWE TREŚCI REALIZOWANE NA TYM KIERUNKU 

analiza matematyczna, biologia środowiska z elementami mikrobiologii sanitarnej, budownictwo i konstrukcje mechaniczne, chemia wody, ścieków i odpadów, ciepłownictwo i gazownictwo, gospodarka odpadami komunalnymi, gospodarka wodna, grafika inżynierska, hydrogeologia i hydrologia, instalacje sanitarne, inżynieria ochrony atmosfery, inżynieria elektryczna, kanalizacja, materiały budowlane i instalacyjne, mechanika i wytrzymałość materiałów, mechanika płynów, monitoring środowiska, ochrona środowiska z elementami ekologii, ogrzewnictwo i gospodarka energetyczna, podstawy automatyki, podstawy ergonomii, podstawy geodezji i kartografii, praktyka geodezyjna, technika cieplna, technologia ścieków, technologia wody, wentylacja, klimatyzacja, zaopatrzenie w wodę, zarządzanie środowiskiem

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO ROZWOJU

Absolwenci studiów inżynierskich mogą kontynuować naukę, podejmując dalsze studia II stopnia (magisterskie) w innych uczelniach, studia podyplomowe oraz kursy doskonalenia zawodowego.

PERSPEKTYWY PRACY PO INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Branża budowlana jest pierwszym miejscem gdzie inżynier środowiska możesz szukać zatrudnienia. Absolwenci tego kierunku pracują również w: biurach projektowych, jednostkach planowania przestrzennego, przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, przedsiębiorstwach gospodarki cieplnej, zakładach przemysłowych, biurach administracji państwowej, instytucjach naukowo-badawczych, biurach konsultingowych oraz w branżowych firmach produkcyjno-handlowych.

ZAROBKI ABSOLWENTÓW

Wynagrodzenie absolwenta inżynierii środowiska zależy od rodzaju firmy oraz od stanowiska, jakie w niej piastuje. I tak pensja asystenta projektanta w prywatnym biurze projektów, ze stażem pracy nie większym niż 2 lata, wynosi ok. 2500 zł netto. Inżyniera budowy w prywatnej firmie wykonawczej od 2500 do 3000 zł netto. Doradcy techniczno - handlowego z max. 2-letnim doświadczeniem ok. 2000 – 2500 zł netto + prowizje od sprzedaży

KOSZTY NAUKI 

 • Studia stacjonarne są nieodpłatne.
 • Opłata za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych inżynierskich dla osób rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2018/2019 wynosi 1800 zł za semestr.

przejdź do spisu treści

Ochrona Środowiska


-studia inżynierskie

STUDIA STACJONARNE - 3,5 roku (7 semestrów)
STUDIA NIESTACJONARNE - 4 lata (8 semestrów)

Specjalności:

 • ekotechnologia
 • biotechnologia środowiska
 • technologie chemiczne w ochronie środowiska
OPIS KIERUNKU STUDIÓW

Studia na kierunku ochrona środowiska przygotowują specjalistów do planowania, organizowania i kontrolowania działalności w zakresie kształtowania i ochrony środowiska na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Studenci nabywają umiejętności zastosowania wiedzy naukowej do rozwiązywania problemów cywilizacyjnych (np. utylizacji odpadów) oraz do tworzenia technologii produkcyjnych bardziej przyjaznych środowisku.

Ponadto studia na kierunku ochrona środowiska umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu projektowania procesów technologicznych występujących w przemyśle chemicznym. Absolwent tego kierunku studiów, posiada wiedzę o sposobie otrzymywania prostych i złożonych związków organicznych, o syntezie tworzyw sztucznych i otrzymywaniu polimerów biodegradowalnych, możliwości powtórnego wykorzystania produktów i materiałów zużytych, technologiach spalania odpadów, technologiach uzdatniania wody, fitoremediacji środowiska, etc.

PRZYKŁADOWE TREŚCI REALIZOWANE NA TYM KIERUNKU 

technologia informacyjna, chemia ogólna i nieorganiczna, ergonomia, ekologia i ochrona przyrody, chemia ogólna i nieorganiczna, chemia organiczna z biochemią, chemia analityczna i instrumentalna, grafika inżynierska, chemia fizyczna, prawne aspekty ochrony środowiska, podstawy technologii chemicznej, zarządzanie przedsiębiorstwem, geomorfologia, meteorologia i klimatologia, hydrologia i gospodarka wodna, monitoring i metody kontroli środowiska, zarządzanie i ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, gleboznawstwo, podstawy przetwórstwa oraz przetwarzania polimerów, polimery biodegradowalne i biorozkładalne

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO ROZWOJU

Absolwenci studiów inżynierskich mogą kontynuować naukę, podejmując dalsze studia II stopnia (magisterskie) w innych uczelniach, studia podyplomowe oraz kursy doskonalenia zawodowego.

PERSPEKTYWY PRACY PO OCHRONIE ŚRODOWISKA

Absolwenci kierunku ochrona środowiska mogą pracować w instytucjach naukowych, administracji rządowej i samorządowej, biurach projektowych i instytucjach konsultingowych, inspektoratach ochrony środowiska, w zakładach przemysłowych, laboratoriach lub stacjach prowadzących monitoring stanu środowiska naturalnego, miejskich i gminnych stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Mogą również pracować w charakterze technologów w oczyszczalniach ścieków, jako specjaliści ds. utylizacji odpadów medycznych, weterynaryjnych, rolniczych i komunalnych oraz specjaliści z zakresu nauk matematyczno - przyrodniczych i nauk o środowisku. Zatrudnienia mogą również szukać w instytucjach propagujących zachowania proekologiczne, w mediach i wydawnictwach z zakresu ochrony środowiska oraz w organizacjach zajmujących się poradnictwem w zakresie ochrony środowiska i krajobrazu.

ZAROBKI ABSOLWENTÓW

Miesięczne wynagrodzenie całkowite specjalisty ds. ochrony środowiska wynosi 3 737 zł brutto. Co drugi specjalista ds. ochrony środowiska otrzymuje pensję od 2 959 do 4 927 zł.

KOSZTY NAUKI

 • Studia stacjonarne są nieodpłatne.
 • Opłata za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych inżynierskich dla osób rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2018/2019 wynosi 1800 zł za semestr.

 

przejdź do spisu treści

Technologia Chemiczna 


- studia inżynierskie

STUDIA STACJONARNE - 3,5 roku (7 semestrów)
STUDIA NIESTACJONARNE - 4 lata (8 semestrów)
NOWOŚĆ - STUDIA DUALNE (studiujesz i pracujesz)

Specjalności:

 • chemia kosmetyczna
 • materiały polimerowe
OPIS KIERUNKU STUDIÓW

Technologia chemiczna to dyscyplina wywodząca się z nauk technicznych i chemicznych, która zajmuje się przekształcaniem produktów tj.: nawozy sztuczne, tworzywa polimerowe, kosmetyki, barwniki, detergenty czy surowce wtórne. Studenci technologii chemicznej zdobywają kompetencje na temat podstawowych problemów ochrony środowiska oraz zasady zrównoważonego rozwoju. Poznają surowce i materiały stosowane w technologii chemicznej, surowce poużytkowe, materiały polimerowe, metaliczne i ceramiczne oraz tworzywa sztuczne.

PRZYKŁADOWE TREŚCI REALIZOWANE NA TYM KIERUNKU 

automatyka i pomiary wielkości fizykochemicznych, bezpieczeństwo techniczne, bioinformatyka, chemia analityczna, chemia fizyczna, chemia organiczna, ekologiczne aspekty w energetyce, elektrotechnika i elektronika, inżynieria i aparatura bioprocesowa, maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznego, mineralogia, podstawy przetwórstwa oraz powtórnego przetwarzania polimerów, polimery biodegradowalne i biorozkładalne, prawo ochrony środowiska, produkcja biopaliw ze źródeł odnawialnych i odpadów, technologia barwników organicznych, technologia chemiczna organiczna i nieorganiczna, technologiczne zastosowanie enzymów, technologie biochemiczne, technologie neutralizacji i odzysku odpadów przemysłowych, termodynamika techniczna i chemiczna, walidacja metod analitycznych, zaawansowane technologie w inżynierii środowiska, zarządzanie jakością i produktami chemicznymi, zarządzanie przedsiębiorstwem

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO ROZWOJU

Absolwenci studiów inżynierskich mogą kontynuować naukę, podejmując dalsze studia II stopnia (magisterskie) w innych uczelniach, studia podyplomowe oraz kursy doskonalenia zawodowego.

PERSPEKTYWY PRACY PO TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

Absolwenci technologii chemicznej znajdują zatrudnienie w przemyśle produkującym wszelkiego rodzaju wyroby chemiczne, w laboratoriach, instytutach badawczych czy zakładach farmaceutycznych. Praca technologa chemicznego polega na przeprowadzaniu badań i doświadczeń. Wiąże się z wieloma godzinami spędzanymi w laboratoriach i na halach produkcyjnych. Absolwenci tego kierunku pracują w: przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, produkcją i eksploatacją urządzeń dla realizacji procesów technologicznych. W zakładach związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i przesyłaniem energii, w tym odnawialnych źródeł energii. W laboratoriach badawczych i jednostkach naukowych, w jednostkach administracji państwowej, w szkolnictwie i instytutach naukowo - badawczych.

ZAROBKI ABSOLWENTÓW

Miesięczne wynagrodzenie całkowite na stanowisku - technolog produkcji wynosi 4 200 zł brutto. Co drugi technolog produkcji otrzymuje pensję w granicach od 3 300 do 5 349 zł brutto.


przejdź do spisu treści

Transport 


- studia inżynierskie

STUDIA STACJONARNE - 3,5 roku (7 semestrów)
STUDIA NIESTACJONARNE - 4 lata (8 semestrów)
NOWOŚĆ - STUDIA DUALNE (studiujesz i pracujesz)

Specjalności: 

 • logistyka i technologia transportu
 • specjalista transportu kolejowego
 • infrastruktura transportu lądowego
OPIS KIERUNKU STUDIÓW

Studia obejmują szeroki wachlarz wiedzy z zakresu:

 • tworzenia nowoczesnej, zinformatyzowanej bazy transportowej firmy, miasta, regionu, kraju
 • rozwoju istniejącej infrastruktury transportu na zróżnicowanym obszarze
 • zagadnień ekonomicznych, ekologicznych, społecznych i międzynarodowych
 • projektowania środków transportu, a także dróg i mostów oraz obiektów pomocniczych
 • zarządzania transportem

PRZYKŁADOWE TREŚCI REALIZOWANE NA TYM KIERUNKU 

analiza ekonomiczna w transporcie, automatyzacja procesów transportowo-magazynowych, bezpieczeństwo w transporcie, budynki i urządzenia dla obsługi transportu, diagnostyka środków transportu, ekonomika transportu, elementy telekomunikacji, gospodarka magazynowa, grafika inżynierska i CAD, informatyka, infrastruktura transportu, infrastruktura transportu szynowego, inteligentne systemy transportowe, logistyka transportu międzynarodowego, marketing w transporcie, materiałoznawstwo, materiały eksploatacyjne, mechanika techniczna, metody optymalizacji w transporcie, metrologia, napędy spalinowe i hybrydowe środków transportu, obciążenie środowiska przez środki transportu, organizacja i technologia przewozów samochodowych, organizacja i zarządzanie w transporcie, podstawy automatyki, podstawy budowy maszyn, podstawy eksploatacji technicznej, podstawy inżynierii ruchu, podstawy projektowania dróg szynowych, podstawy projektowania obiektów inżynierskich, podstawy zarządzania, recykling środków transportu, satelitarne systemy nawigacyjne, spedycja i usługi logistyczne, systemy bezpieczeństwa pojazdów, systemy transportowe z systemami zarządzania infrastrukturą lądową transportu, systemy transportu miejskiego i regionalnego, środki transportu bliskiego, środki transportu i ich napędy, technologia prac ładunkowych i magazynowania

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO ROZWOJU

Absolwenci studiów inżynierskich mogą kontynuować naukę, podejmując dalsze studia II stopnia (magisterskie) w uczelniach technicznych, studia podyplomowe oraz kursy doskonalenia zawodowego.

PERSPEKTYWY PRACY PO TRANSPORCIE

Absolwenci specjalności: logistyka i technologia transportu, posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu realizacji procesów logistycznych w przedsiębiorstwach oraz funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych. Są przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, logistycznych, a także w centrach dystrybucyjnych i logistycznych. Nabyta wiedza teoretyczna z zakresu ekonomii, organizacji i zarządzania, modelowania procesów transportowych i magazynowych, prawa, a także zagadnień mechanicznych, materiałoznawstwa i podstaw budownictwa oraz praktyczne umiejętności, pozwalają im na realizację działań na szczeblu operacyjnym i taktyczny w zakresie zarządzania logistycznego w różnorodnych przedsiębiorstwach i instytucjach.

Absolwenci specjalności:  specjalista transportu kolejowego są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach związanych z transportem szynowym, czyli w takich firmach jak PKP S.A., POLREGIO Przewozy Regionalne sp. z o.o., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP Cargo, Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. i in. Posiadają wiedzę i umiejętności związane ze specyfiką transportu kolejowego, czyli  z planowaniem i realizacją przewozów kolejowych, z nadzorem ruchu oraz z budową i eksploatacją pojazdów kolejowych,  hamulców kolejowych, czy urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Nabyta w toku studiów wiedza inżynierska pozwala na zajmowanie odpowiedzialnych stanowisk, jak i na szybkie awansowanie w strukturach przedsiębiorstw kolejowych, znanych ze  stabilności oferowanych stanowisk pracy, z korzystnych świadczeń socjalnych  i wysokich wynagrodzeń.

Absolwenci specjalności infrastruktura transportu lądowego są przygotowani do organizowania i zarządzania działalnością przedsiębiorstw transportowych oraz mogą uczestniczyć w procesach inwestycyjnych związanych z infrastrukturą transportową. Nabyta w toku studiów wiedza inżynierska pozwala im również na realizację działań w zakresie projektowania obiektów infrastruktury transportowej.

ZAROBKI ABSOLWENTÓW

Średnie miesięczne wynagrodzenie całkowite stanowisku specjalista ds. logistyki wynosi 4 236 zł brutto. Co drugi specjalista ds. logistyki otrzymuje pensję od 3 414 do 5 383 zł.

 Na podobne widełki płacowe może również liczyć spedytor międzynarodowy - średnie miesięczne wynagrodzenie całkowite na tym stanowisku wynosi 4 210 zł brutto. Co drugi spedytor międzynarodowy otrzymuje pensję od 3 300 do 5 359 zł

KOSZTY NAUKI

 • Studia stacjonarne są nieodpłatne.
 • Opłata za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych inżynierskich dla osób rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2018/2019 wynosi 1800 zł za semestr.

 

przejdź do spisu treści

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 


- studia inżynierskie

STUDIA STACJONARNE - 3,5 roku (7 semestrów)
STUDIA NIESTACJONARNE - 4 lata (8 semestrów)
NOWOŚĆ - STUDIA DUALNE (studiujesz i pracujesz)

OPIS KIERUNKU STUDIÓW

Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) to interdyscyplinarny kierunek menedżerski, którego absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera. Program studiów obejmuje zarówno przedmioty techniczne (tj.: inżynieria produkcji, mechanika, informatyka, automatyka i robotyka, elektronika, materiałoznawstwo) jak i ekonomiczne (tj.: zarządzanie, ekonomia, finanse). Dzięki temu uzyskana wiedza i umiejętności pozwalają absolwentom dobrze rozumieć różne procesy i zjawiska zachodzące w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

Doświadczenie w tym zakresie pogłębiane jest podczas dwóch 6-tygodniowych praktyk zawodowych, które studenci odbywają m.in. w takich przedsiębiorstwach, jak: KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o., NB Polska Sp. z o. o, Cembrit Production S.A., PAROC Polska sp. z o.o., Volkswagen Group Polska S.A., Flex Films Europa Sp. z o.o., z którymi PWSZ w Gnieźnie ściśle współpracuje.

PRZYKŁADOWE TREŚCI REALIZOWANE NA TYM KIERUNKU 

podstawy zarządzania, technologie informacyjne, grafika inżynierska i CAD, materiałoznawstwo, informatyka, podstawy technologii, podstawy metrologii, ergonomia, mechanika techniczna, fizyka, statystyka, statyka i wytrzymałość materiałów (mechanika techniczna), projektowanie procesów technologicznych, podstawy konstrukcji maszyn i CAD, podstawy marketingu, rachunkowość, badania operacyjne, komunikacja w biznesie, mikroekonomia, ekologia i zarządzanie środowiskowe, podstawy konstrukcji maszyn i CAD, badania rynkowe i marketingowe, produkty chemiczne, automatyka i robotyka przemysłowa, elektrotechnika i elektronika, zarządzanie małym, średnim i dużym przedsiębiorstwem, organizacja przygotowania produkcji, zarządzanie logistyczne, organizacja stanowisk i badanie pracy, marketing w handlu i usługach, zarządzanie kadrami, inżynieria jakości, technologia przetwórstwa paliw, projektowanie zakładów przemysłowych, prawo gospodarcze, negocjacje i techniki sprzedaży, procesy innowacyjne i polityka patentowa, podstawy organizowania biznesu

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO ROZWOJU

Absolwenci studiów inżynierskich mogą kontynuować naukę, podejmując dalsze studia II stopnia (magisterskie) w uczelniach technicznych, studia podyplomowe oraz kursy doskonalenia zawodowego.

PERSPEKTYWY PRACY PO ZARZĄDZANIU I INŻYNIERII PRODUKCJI

Absolwenci kierunku ZIP są przygotowani do organizowania i nadzorowania procesów produkcyjnych, pracy w charakterze specjalistów ds.: technicznego przygotowania produkcji, zarządzania jakością, zarządzania technologiami, zarzadzania kadrą, rozwoju i opracowania nowych produktów, zarzadzania strategicznego, handlu i marketingu, controllingu i zarządzania finansami. Studia przygotowują także do prowadzenia własnej firmy.

ZAROBKI ABSOLWENTÓW

Średnie miesięczne wynagrodzenie całkowite na stanowisku inżynier produkcji, wynosi 5 462 zł brutto. Co drugi inżynier produkcji/procesu otrzymuje pensję od 4 210 zł do 7 011 zł brutto. 25% najgorzej wynagradzanych inżynierów produkcji/procesu zarabia poniżej 4 210 zł brutto. Na zarobki powyżej 7 011 zł brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych inżynierów produkcji/procesu. 

KOSZTY NAUKI

Studia stacjonarne są nieodpłatne.

Opłata za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych inżynierskich dla osób rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2018/2019 wynosi 1800 zł za semestr.


przejdź do spisu treści

Fizjoterapia


- studia medyczne

STUDIA STACJONARNE  -  5-letnie,  jednolite magisterskie

OPIS KIERUNKU STUDIÓW

Fizjoterapia (dawniej Rehabilitacja Ruchowa) jest działem medycyny, który zajmuje się podnoszeniem jakości i komfortu życia pacjenta w odniesieniu do jego możliwości ruchowych. Celem fizjoterapii jest całkowite lub częściowe zniesienie występujących dolegliwości bólowych, które współtowarzyszą wielu chorobom. Nieodłączną częścią fizjoterapii jest również edukacja pacjenta, dotycząca zasad profilaktyki zapobiegających urazom podczas pracy i uprawiania aktywności sportowych.

W 2016 roku weszła w życie ustawa o zawodzie fizjoterapeuty, która określa fizjoterapeutę, jako niezależny zawód medyczny, taki sam jak lekarz, pielęgniarka czy diagnosta laboratoryjny.

PROGRAM KSZTAŁCENIA składa się z przedmiotów kształcenia ogólnego, przedmiotów kierunkowych, specjalizacyjnych oraz z przedmiotów do wyboru (fakultetów). Nieodłącznym elementem programu kształcenia są również praktyki zawodowe, w tym 6-miesięczne praktyki uprawniające do uzyskania prawa do wykonywania zawodu.

PRZYKŁADOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA REALIZOWANE NA TYM KIERUNKU STUDIÓW

anatomia człowieka, biochemia, biofizyka, kinezyterapia, terapia manualna, fizykoterapia, masaż leczniczy, fizjoterapia ogólna, podstawy fizjoterapii klinicznej, podstawy fizjoterapii klinicznej w: geriatrii, kardiologii, chirurgii i onkologii, pediatrii, reumatologii, w ortopedii i traumatologii, psychiatrii, pulmunologii, ginekologii i położnictwie, neurologii i neurochirurgii oraz w neurologii dziecięcej, podstawy dietetyki, zaopatrzenie ortopedyczne, farmakologia, psychologia kliniczna i psychoterapia, zdrowie publiczne, prawo, ekonomia i systemy ochrony zdrowia, medycyna fizykalna i balneoklimatologia, diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji, sport osób niepełnosprawnych.

Studia na kierunku fizjoterapia, realizowane w profilu praktycznym, dzięki czemu studenci PWSZ, już od pierwszych semestrów mają możliwość uczęszczania na praktyki do ośrodków szpitalnych i pracowni poza szpitalnych. W programie studiów wyodrębniono praktyki ogólne (600 godzin) oraz praktyki kliniczne (960 godzin), które studenci odbywają w ośrodkach fizjoterapii, szpitalach, sanatoriach, ośrodkach dziennego pobytu, hospicjach itp.

Oprócz bogatej bazy partnerów którzy współpracują z Uczelnią w ramach realizacji zajęć praktycznych, studenci odbywają zajęcia dydaktyczne i praktyczne w Kampusie Uczelni przy ulicy Wrzesińskiej 43-55; w budynku nr 3, gdzie swoją siedzibę ma Instytut Nauk o Zdrowiu, w którym znajdują się specjalistyczne pracownie i sale dydaktyczne, wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny:

 • pracownia ratownictwa medycznego (OIOM) z salą rehabilitacji medycznej
 • pracownia fizjologii
 • pracownia anatomii funkcjonalnej
 • pracownia pielęgniarstwa w niepełnosprawności – kinezyterapia
 • pracownia fizykoterapii
 • pracownia hydroterapii wraz łazienką do ćwiczeń pielęgnacji osób niepełnosprawnych
 • pracownia kinezyterapii
 • pracownia masażu
 • pracownia integracji sensorycznej (fizjoterapii dzieci)
Jednolite studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia, trwają 5 lat i kończą się egzaminem dyplomowym.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO ROZWOJU

Fizjoterapia jako dziedzina nauki cały czas się rozwija, dlatego dalszy rozwój kariery zawodowej, tak naprawdę związany jest z wyborem ścieżki specjalizacyjnej oraz miejscem docelowej pracy. Fizjoterapeuta może rozwijać swoje kompetencje w ramach:

 • fizjoterapii w sporcie
 • fizjoterapii w odnowie biologicznej
 • fizjoterapii w ortopedii i traumatologii narządów ruchu
 • fizjoterapii w chirurgii i onkologii
 • fizjoterapii w neurologii  neurochirurgii
 • fizjoterapii w kardiologii i pulmunologii
 • fizjoterapii w pediatrii
 • fizjoterapii w ginekologii
 • fizjoterapii w geriatrii
 • masażu leczniczym
 • terapii manualnej
 • terapii zajęciowej
 • osteopatii
 • doboru i sprzedaży zaopatrzenia medycznego
 • promocji zdrowia itp.

PERSPEKTYWY PRACY PO FIZJOTERAPII

Absolwenci tego kierunku studiów, najczęściej znajdują pracę w takich instytucjach, jak: publiczne i niepubliczne placówki służby zdrowia, przychodnie sportowo - lekarskie, kluby sportowe, sanatoria i uzdrowiska, hospicja, domy opieki, centra odnowy biologicznej, SPA, placówki oświatowe: szkoły wyższe, centra kształcenia osób dorosłych itp. Coraz częściej fizjoterapeuci decydują się również otworzyć własny gabinet fizjoterapeutyczny.

ZAROBKI

W ostatnich latach znacząco wzrasta zapotrzebowanie na usługi fizjoterapeutów. Coraz więcej osób, większość swojego czasu spędza w pozycji siedzącej. Dlatego społeczeństwo cierpi na zwyrodnienia kręgów szyjnych, bóle pleców i wady postawy. Stąd też popyt na usługi fizjoterapeutyczne z roku na rok wzrasta. Ponadto obecna swoista „moda” na uprawianie różnych aktywności sportowych, wiąże się często również z koniecznością eliminowania urazów związanych  z przeciążeniami.

Miesięczne wynagrodzenie w zawodzie fizjoterapeuty waha się w granicach od 2 276 zł do 3 234 zł (brutto)* Wielu fizjoterapeutów decyduje się również na przeprowadzenie procedury związanej z uznawalnością dyplomu, aby w dalszej kolejności podjąć pracę za granicą (Niemcy, Francja, Szwajcaria etc.), gdzie wynagrodzenie wynosi: 1900 - 2700 euro/m-c


przejdź do spisu treści

Pielęgniarstwo 


- studia medyczne

STUDIA STACJONARNE  - bezpłatne - 3 lata (6 semestrów)
STUDIA NIESTACJONARNE  - pomostowe 2-3 semestry (w zależności od ukończonej szkoły medycznej)

OPIS KIERUNKU STUDIÓW

Studia na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ Gniezno prowadzone są już od 2009 roku zarówno w trybie stacjonarnym (dziennym) jak i niestacjonarnym (pomostowym). Studia te przygotowują do sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiej nad chorym i jego najbliższymi. Ponadto uczą prowadzenia profilaktyki i promocji zdrowia wśród społeczeństwa. Absolwent Pielęgniarstwa, uzyskuje kwalifikacje zawodowe zgodne  z standardem kształcenia MNiSW i jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu. Absolwenci kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ Gniezno, kończą studia z tytułem licencjata i mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich (II stopnia).

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH  obejmuje kształcenie przedmiotowe w zakresie:

 • nauk podstawowych tj.: anatomia, fizjologia, patologia, genetyka, biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, radiologia
 • nauk społecznych, tj.: psychologia, socjologia, pedagogika, prawo, zdrowie publiczne, filozofia i etyka zawodu pielęgniarki/pielęgniarza, język angielski
 • nauk w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej, tj.: podstawy pielęgniarstwa, promocja zdrowia, podstawowa opieka, dietetyka, badania fizykalne, badania naukowe w pielęgniarstwie, zajęcia fakultatywne – zakażenia szpitalne, język migowy, promocja zdrowia psychicznego
 • nauki w zakresie opieki specjalistycznej, tj.: interna i pielęgniarstwo internistyczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo – ginekologiczne, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, opieka paliatywna, podstawy ratownictwa medycznego

FORMA PROWADZONYCH ZAJĘĆ

Wykłady, seminaria i ćwiczenia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę medyczną profesorów, doktorów i magistrów pielęgniarstwa. Odbywają się one na salach wykładowych, wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny.

Uczelnia kładzie szczególny nacisk na praktyczny aspekt procesu kształcenia, dlatego większość zajęć odbywa się w formie ćwiczeń. Ćwiczenia to forma zajęć prowadzonych w specjalistycznych i nowoczesnych pracowniach umiejętności pielęgniarskich oraz laboratoriach: mikrobiologicznych, biochemicznych i biofizycznych. Zajęcia te studenci Pielęgniarstwa, realizują w kilkuosobowych grupach, nabywając jednocześnie umiejętności pracy zespołowej. Poznają zasady, techniki i procedury wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, opiekuńczych, leczniczych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych.

Większość zajęć dydaktycznych realizowanych jest w Kampusie Uczelni przy ulicy Wrzesińskiej 43-55; w budynku nr 3, gdzie swoją siedzibę ma Instytut Nauk o Zdrowiu, w którym znajdują się specjalistyczne pracownie i sale dydaktyczne wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny:

 • pracownia ratownictwa medycznego (OIOM) z salą reanimacji
 • pracownia fizjologii
 • pracownia anatomii funkcjonalnej
 • pracownie umiejętności pielęgniarskich
 • pracownia fizykoterapii
 • pracownia hydroterapii wraz łazienką do ćwiczeń pielęgnacji osób niepełnosprawnych
 • pracownia kinezyterapii
 • blok operacyjny z salą pooperacyjną

Ponadto Instytut posiada wiele fantomów do nauki i doskonalenia specjalistycznych czynności pielęgniarskich. W 2012 r. zakupiono nowoczesny fantom symultaniczny, przy użyciu którego można diagnozować patologiczne symptomy chorobowe oraz dostosowywać do nich metody leczniczo-pielęgnacyjne.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE

Studenci realizują je w warunkach klinicznych, tj. na oddziałach: chirurgicznym, ortopedycznym, internistycznym, intensywnej opieki medycznej (OIOM), geriatrycznym, ginekologicznym i położniczym, neurologicznym, opieki paliatywnej, pediatrycznym, noworodkowym, psychiatrycznym, rehabilitacji neurologicznej, w Domu Pomocy Społecznej oraz w przychodniach środowiskowo – rodzinnych i ośrodkach edukacyjno-wychowawczych, a także w środowisku domowym pacjenta.

Studenci kierunku Pielęgniarstwo, mogą również skorzystać z praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ i wyjechać do uczelni partnerskiej w Portugalii - Nursing School of Coimbra w Portugalii oraz skorzystać z oferty praktyk na Malcie za pośrednictwem Organizacji Paragon Europe.

PERSPEKTYWY PRACY PO UKOŃCZENIU STUDIÓW Z PIELĘGNIARSTWA

Główne miejsca pracy pielęgniarki to: szpitale, publiczne i prywatne zakłady opieki zdrowotnej, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, domy opieki społecznej, ośrodki opieki paliatywno-hospicyjnej, jednostki systemu ratownictwa medycznego, sanatoria. Absolwenci kierunku Pielęgniarstwa są również przygotowani do pracy w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

ZAROBKI

Średnie miesięczne wynagrodzenie w tym zawodzie wynosi 2 845 zł (brutto). Co druga pielęgniarka otrzymuje pensję wahającą się w granicach od 2 418 zł do 3 517 zł (brutto)


Kierunki wykładane na uczelni:

elektronika i telekomunikacja Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia Magister Stacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria środowiska Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
ochrona środowiska Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
technologia chemiczna Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
transport Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Zapisz się na studia inżynierskie i ...

ODBIERZ LAPTOPA

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane