Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu


Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie została założona w 1946 roku przez Juliusza Osterwę, w wyniku połączenia trzech działających w Krakowie studiów: Studia Aktorskiego przy Starym Teatrze, Studia Aktorskiego przy Teatrze im. J. Słowackiego oraz Studia Dramatycznego Iwo Galla. W pierwszym okresie swego istnienia Szkoła kształciła aktorów dramatycznych w toku trzyletnich studiów. W 1949 roku zmieniono nazwę na Państwową Wyższą Szkołę Aktorską, wtedy też przedłużono okres studiów do czterech lat. Dzisiejsza nazwa, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego, została przyjęta w 1955 roku. W latach 1954 -1964 krakowska PWST kształciła również aktorów na Oddziale Lalkarskim (absolwentami tego kierunku byli m.in. Maja Komorowska, Ryszard Cieślak, Kazimierz Kaczor). W nowym kształcie specjalizacja lalkarska została reaktywowana w 1972 r. już jako samodzielny Wydział Lalkarski z siedzibą we Wrocławiu. W krakowskiej PWST prowadzone są również studia na kierunku reżyserii. Pierwotnie wydział został powołany w 1955 r., ale ze względów organizacyjnych przetrwał tylko do 1962 r. Absolwentami Wydziału Reżyserii byli m. in.: Mieczysław Górkiewicz, Jerzy Grotowski, Halina Gryglaszewska. Ponownie Wydział Reżyserii Dramatu powołał Rektor Jerzy Krasowski w 1973 r. Do tej pory Wydział wykształcił około stu reżyserów, tworząc wizerunek polskiego teatru współczesnego (m.in. Mikołaj Grabowski, Krystian Lupa, Edward Lubaszenko, Anna Polony, Krzysztof Babicki, Tadeusz Bradecki, Andrzej Dziuk, Waldemar Zawodziński, Anna Augustynowicz, Grzegorz Jarzyna, Krzysztof Warlikowski).

Obecnie AST kształci studentów w ramach jednolitych stacjonarnych studiów magisterskich, które na kierunku aktorstwo trwają 9.semestrów, a na kierunku rezyseria 10 semestrów. Posiada 5 wydziałów: Wydział Aktorski i Wydział Reżyserii Dramatu w Krakowie, Wydział Aktorski i Wydział Lalkarski w Filii we Wrocławiu oraz Wydział Teatru Tańca w Bytomiu. Filia AST we Wrocławiu prowadzi również kształcenie w ramach Podyplomowego Studium Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży.Uczelnią od początku istnienia kierowali wybitni artyści teatru: Juliusz Osterwa, Tadeusz Burnatowicz, Władysław Woźnik, Eugeniusz Fulde, Bronisław Dąbrowski, Jerzy Krasowski, Danuta Michałowska, Jerzy Trela, Jerzy Stuhr. Historię PWST współtworzyli z jednej strony wybitni pedagodzy (związani z Uczelnią przez dłuższy czy krótszy okres), zarówno aktorzy, reżyserzy, jak i teoretycy, a z drugiej absolwenci, którzy w znaczący sposób wpłynęli na kształt polskiego teatru. Do grona pedagogów krakowskiej Uczelni można zaliczyć: Jerzego Jarockiego, Jerzego Golińskiego, Tadeusza Kantora, Mieczysława Kotlarczyka, Władysława Krzemieńskiego, Ewę Lassek, Krystiana Lupę, Krzysztofa Pendereckiego, Annę Polony, Krystynę Skuszankę, Martę Stebnicką, Konrada Swinarskiego, Romana Zawistowskiego.

Spośród najwybitniejszych absolwentów Wydziału Aktorskiego krakowskiej PWST można wymienić: Halinę Gryglaszewską, Gustawa Holoubka, Jerzego Jarockiego, Zbigniewa Cybulskiego, Leszka Herdegena, Kalinę Jędrusik, Bogumiła Kobielę, Izabelę Olszewską, Jerzego Grotowskiego, Zofię Kucównę, Annę Polony, Marka Walczewskiego, Janusza Zakrzeńskiego, Jerzego Bińczyckiego, Aleksandra Bednarza, Teresę Budzisz-Krzyżanowską, Jana Nowickiego, Annę Seniuk, Ewę Demarczyk, Jana Peszka, Olgierda Łukaszewicza, Wojciecha Pszoniaka, Mikołaja Grabowskiego, Henryka Talara, Jerzego Trelę, Jerzego Stuhra, Krystynę Tkacz, Annę Dymną, Bogusława Lindę, Jana Frycza, Krzysztofa Globisza, Dorotę Segdę, Magdalenę Cielecką i Maję Ostaszewską. Wielu z nich obecnie współpracuje z PWST jako pedagodzy i reżyserzy spektakli dyplomowych.

PWST im. L. Solskiego od początku swego istnienia zapewnia ciągłość polskiej sztuki aktorskiej. O specyfice krakowskiej Uczelni decyduje również jej bliski związek z teatrami krakowskimi.STRUKTURA UCZELNI

WYDZIAŁY W KRAKOWIE

 • Wydział Aktorski
kierunek: aktorstwo, specjalność: aktorstwo dramatyczne
kierunek: aktorstwo, specjalność wokalno-aktorska

STUDIA MAGISTERSKIE


Czas studiów 9 semestrów
Limit przyjęć / coroczna Uchwała Senatu PWST /w 2015:
Liczba studentów 22 osoby na specjalności aktorstwo dramatyczne
8 osób na specjalności wokalno - aktorskiej

Dziekanat:
ul. Straszewskiego 22, 31-109 Kraków
tel. +48 12 422-72-89, +48 12 422-72-89, +48 12 422-18-55, 
+48 12 422-18-55, wew. 20, 21
fax +48 12 422-02-09

 • Wydział Reżyserii Dramatu
kierunek: reżyseria, specjalność: reżyseria teatralna
kierunek: reżyseria, specjalność: dramaturgia
kierunek: reżyseria, specjalność: reżyseria teatru muzycznego

STUDIA MAGISTERSKIE

Czas studiów 10 semestrów
Limit przyjęć / coroczna Uchwała Senatu PWST /w 2015:
4 osoby na specjalność reżyseria teatralna
4 osoby na specjalność dramaturgia
2 osoby na specjalność reżyseria teatru muzycznegoj

Dziekanat:
ul. Straszewskiego 22, 31-109 Kraków
tel. (+48) 12 422-72-89(+48) 12 422-72-89 , (+48) 12 422-18-55
(+48) 12 422-18-55 wew. 20, 21
fax (+48) 12 422-02-09

FILIA WE WROCŁAWIU

 • Wydział Aktorski
kierunek: aktorstwo, 
specjalność: aktorstwo dramatyczne

STUDIA MAGISTERSKIE

Czas studiów 9 semestrów

Dziekanat:
ul. Braniborska 59
53-680 Wrocław
tel. 71 358 34 00, 71 358 34 01
fax 71 358 34 21

 • Wydział Lalkarski
kierunek: aktorstwo, specjalność: aktorstwo teatru lalek
kierunek: reżyseria, specjalność: reżyseria teatru lalek

specjalność: aktorstwo teatru lalek
poziom studiów: jednolite magisterskie
czas trwania studiów: 9 semestrów

specjalność: reżyseria teatru lalek
poziom studiów: jednolite magisterskie
czas trwania studiów: 10 semestrów 

Dziekanat:
ul. Braniborska 59
53-680 Wrocław
tel. 71 358 34 00, 71 358 34 01
fax 71 358 34 21

 • Podyplomowe Studia Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży
kierunek: reżyseria

WYDZIAŁ TEATRU TAŃCA 
(Z SIEDZIBĄ W BYTOMIU)

 • kierunek: aktorstwo, specjalność: aktor teatru tańca
Czas studiów 9 semestrów
Limit przyjęć ustalony rocznie
Liczba studentów 25 osób

Dział nauczania:
ul. Piłsudskiego 24A 41-902 Bytom
tel. (+48) 032 283-02-72 w.10
fax: (+48) 032 283-02-74
Zapraszamywww.ast.wroc.pl       Wydziały na uczelni:

aktorski
lalkarski

Kierunki wykładane na uczelni:

aktorstwo Magister Stacjonarny

Główny adres uczelni

 • Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu
  ul. Braniborska 59, 53-680 Wrocław
 •  
 • Telefon: 71 358 34 00, 71 358 34 01
 • Fax: 71 358 34 21
 • Email: sekretariat@ast.wroc.pl
 • Strona: http://www.ast.wroc.pl

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie