Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego

Rok zalozenia: 1997 | Rektor: prof. dr hab. Henryk Kostyra

Studiuj w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego została utworzona 15 maja 1997 roku. Uczelnia została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych MENiS pod pozycją 116. Pomimo krótkiej historii udało nam się osiągnąć silną pozycję wśród uczelni Warmii i Mazur.

Aktualnie kształcimy około 4 tysięcy studentów na sześciu kierunkach – pedagogice, fizjoterapii, wychowaniu fizycznym, politologii, zdrowiu publicznym i języku angielskim. Pierwsze trzy kierunki obejmują także studia magisterskie.

Uczelnia posiada własną bazę dydaktyczno-sportową. W kompleksie budynków przy ulicy Bydgoskiej 33 w Olsztynie dysponujemy aulami, salami dydaktycznymi, świetnie wyposażoną biblioteką, specjalistycznymi pracowniami i gabinetami do nauki zawodu fizjoterapeuty czy kosmetyczki. Naszą chlubą są obiekty sportowe - własna pływalnia, hala sportowa do gier zespołowych, stadion ze sztuczną murawą i tartanową bieżnią, 4 korty do squasha, sale gimnastyczne. Naszym studentom studiów stacjonarnych oferujemy możliwość zamieszkania w komfortowym akademiku znajdującym się na terenie Uczelni.

Studenci o ambicjach naukowych mogą je realizować w licznych kołach naukowych, które umożliwiają naszym studentom rozwijanie zainteresowań.

W OSW działa własne wydawnictwo, organizacje studenckie, AZS, PCK, Samorząd Studencki. Uczelnia współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi i uczelniami w kraju i za granicą; organizuje sesje, konferencje, spotkania; organizuje wykłady monograficzne; prowadzi badania naukowe; organizuje obozy i praktyki; studenci OSW otrzymują stypendia socjalne i naukowe.


OFERTA KSZTAŁCENIA 


STUDIA MAGISTERSKIE


 • fizjoterapia
 • wychowanie fizyczne
 • pedagogika
  • pedagogika ogólna
  • pedagogika resocjalizacyjna
  • pedagogika promocji zdrowia
  • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
  • socjoterapia


STUDIA LICENCJACKIE

 • fizjoterapia
 • pedagogika
  • wczesna edukacja i gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
  • resocjalizacja i profilaktyka społeczna
  • animacja turystyki i rekreacji
  • pedagogika obronna i survival
 • politologia
  • polityka społeczna i zdrowotna
  • polityka socjalna
 • wychowanie fizyczne
 • zdrowie publiczne
  • kosmetyka stosowana
  • odnowa biologiczna z kosmetyką
  • odnowa biologiczna z żywieniem człowieka


Po szczegółowe informacje na temat naszej oferty i rekrutacji zapraszamy na www.osw.olsztyn.pl


Do zobaczenia w OSW!

Kierunki wykładane na uczelni:

fizjoterapia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
politologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
wychowanie fizyczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zdrowie publiczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie