Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Niepubliczna Artystyczna Policealna Szkoła Ceramiki „Ceramiq” w Warszawie

Niepubliczna Artystyczna Policealna Szkoła Ceramiki „Ceramiq” w Warszawie

Rok zalozenia: 2013 | Rektor: mgr Agnieszka Barnat

Niepubliczna Artystyczna Policealna Szkoła Ceramiki „Ceramiq” kształci w dziedzinie ceramiki artystycznej. Autorski program nauczania jest skoncentrowany na zagadnieniach praktycznych, ściśle związanych z ceramiką.

Nauka trwa 2 lata, odbywa się w trybie zaocznym, w formie dwudniowych zjazdów weekendowych, średnio 2 razy w miesiącu.

Oferta edukacyjna szkoły jest adresowana do wszystkich, którzy pragną poznać zaawansowane technologie i zdobyć praktyczne umiejętności tworzenia ceramiki artystycznej i użytkowej. Zapraszamy absolwentów uczelni artystycznych, liceów ogólnokształcących, liceów plastycznych, techników oraz innych szkół ponadgimnazjalnych. Dla osób, które nigdy nie zetknęły się z ceramiką od strony praktycznej, proponujemy przygotowawcze kursy ceramiki dla początkujących.


Uczęszczając do szkoły Ceramiq zdobędziesz niezbędne umiejętności, aby w kompetentny sposób prowadzić własną pracownię ceramiki, organizować zajęcia, kursy i warsztaty, prowadzić działalność artystyczną, a także zdobyć zatrudnienie w szkole lub innej placówce oświatowo-kulturalnej.

Warunkiem przyjęcia do naszej szkoły jest:
 • przesłanie zgłoszenia pocztą tradycyjną lub w wersji elektronicznej
 • przedstawienie dotychczasowej działalności twórczej kandydata, w postaci zdjęć, filmów lub w innej formie wizualnej
 • pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej
 • zapłata wpisowego
Zawody na uczelni:

ceramika
plastyk
techniki rzeźbiarskie

Główny adres uczelni

 • Niepubliczna Artystyczna Policealna Szkoła Ceramiki „Ceramiq” w Warszawie
  ul. Chełmska 21 bud. 30, 00­-724 Warszawa
 •  
 • Telefon: 222­501­940, 881­704­704
 • Email: info@ceramiq.pl
 • Strona: http://www.szkolaceramiki.pl

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie