Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Międzynarodowe Studium Turystyki i Kultury

Międzynarodowe Studium Turystyki i Kultury

Rok zalozenia: 1991

Międzynarodowe studium Turystyki i Kultury
Centrum kształcenia ustawicznego
Uczelnia Międzynarodowej Akademii Nauk(AIS)
w Bydgoszczy


 Zapraszamy do studiowania Turystyki, kultury i języków

Międzynarodowe Studium Turystyki i Kultury (MSTiK) – Centrum Kształcenia Ustawicznego jest międzynarodową placówką, działającą od 1991r., wpisaną do rejestrów szkół i placówek niepublicznych: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy (poz. 232/94) i Prezydenta miasta Bydgoszczy (nr ewid. 13/08). W 1996r. studium uzyskało status uczelni Międzynarodowej Akademii Nauk (AIS) z siedzibą w San Marino. Zajęcia w studium prowadzą wykładowcy z Międzynarodowej Akademii Nauk (AIS) i AKB (AIS Klerigejo Bydgoszcz-Uczelni AIS w Bydgoszczy), Międzynarodowego Instytutu Esperanckiego (IEI) w Hadze, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Muzeum Dyplomacji w Bydgoszczy, Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania z Poznania, Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli, Wojewódzkiego Ośrodka Kultury, a także dziennikarze oraz działacze PTTK, Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, Międzynarodowego Centrum Kultury i Turystyki „Kujawy i Pomorze”, Polskiego Związku Esperantystów oraz Biura Podróżników „Flugo”.  Słuchaczami Studium - Centrum mogą być osoby pełnoletnie, mające średnie wykształcenie z maturą oraz dobry stan zdrowia. W ciągu trzech lat nauki Studium umożliwia uzyskanie kwalifikacji i uprawnień, które pozwalają podjąć pracę w dziewięciu zawodach (według  klasyfikacji Unii Europejskiej):

I rok - kwalifikacje/uprawnienia: lektor języka esperanto dla początkujących oraz opiekun/wychowawca kolonijny; zawody/stanowiska: pracownik informacji turystycznej (422104), pracownik biura podróży (422103) oraz pilot wycieczek (511301);

II rok - kwalifikacje/uprawnienia: lektor języka esperanto dla średnio- zaawansowanych i twórca ceramiki artystycznej; zawody/stanowiska: organizator obsługi turystycznej (341401), przewodnik turystyczny terenowy (511304) oraz animator kultury (347601);

III rok - zawody/stanowiska: wykładowca języka esperanto (235910), specjalista ds. organizacji usług turystycznych (241915) oraz specjalista ds. organizacji kultury (241990); dodatkowo ewent. tytuł bakałarza AIS w zakresie nauk humanistycznych lub stosowanych.
W roku 2011/2012 w Studium realizowane będzie we współpracy z uczelniami, instytucjami i organizacjami oraz Biurem Podróżników „Flugo” prowadzenie specjalistycznych kursów z turystyki, m.in. pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, kultury (np. animatora kultury) i biznesu oraz kursów konwersacyjnych języków (m.in. angielski, esperanto, francuski, hiszpański, litewski, niemiecki i rosyjski) – koszt każdego kursu 300 zł. Natomiast tygodniowe (poniedziałek-piątek) kursy języków, turystyki i kultury ze studentami MSTiK kosztują tylko 50 zł. Także kurs konsultacyjny języka esperanto kosztuje 50 zł.

     Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2000r. – uzyskanie dyplomu naszego studium jest dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek uznanym dokumentem potwierdzającym znajomość języka esperanto.  Codziennie prowadzona jest nauka w języku międzynarodowym esperanto.  Współpraca z Międzynarodową Akademią Nauk AIS i z uczelniami polskimi pozwala uzyskać szeroką wiedzę z zakresu nauk humanistycznych i stosowanych, m.in. turyzmu, ekologii, eurologii, etnologii, etnografii, geografii, interlingwistyki, historii, nauk politycznych, dyplomacji, handlu, marketingu, zarządzania i kilku języków. Rok nauki 2011/2012 potrwa do 30.04.2012 i obejmie: w systemie dziennym po 30-40 godzin tygodniowo (z feriami w grudniu i styczniu), a w systemie zaocznym intensywne sesje studyjno-egzaminacyjne (w tym 9-dniowe, Międzynarodowy Kurs Pedagogiczny i Międzynarodowy Kurs Pilotów wycieczek z egzaminami końcowymi od 21 – 26.04.2012. Słuchacze zaoczni mogą też uczestniczyć - bez dodatkowych opłat - w dowolnie wybranych kursach i innych zajęciach prowadzonych dla słuchaczy dziennych. Międzynarodowy kurs pilotów wycieczek i przewodników będzie trwał razem z Międzynarodowym Kursem Pedagogicznym, których uczestnicy po zdaniu egzaminów otrzymają uprawnienia do nauczania języka esperanto na kursach i imprezach. Koszt tych kursów 300 zł lub promocyjnie tylko kursu pedagogicznego – 150 zł.

Rok nauki 2011/2012 rozpoczął się 36 Międzynarodowym Forum Turystyki, Edukacji i Kultury w Bydgoszczy wraz z 38 Sesją AKB/AIS – Międzynarodowej Akademii Nauk od 16-22 września 2011 w Bydgoszczy. Najwięcej kandydatów zgłosiło się jak dotąd na studia 2011/2012 w Międzynarodowym Studium Turystyki i Kultury w Bydgoszczy-Uczelni Międzynarodowej Akademii Nauk- z Albanii, Belgii, Rosji, Mongolii, Chin, Iranu, Kazachstanu, Nepalu, DR Kongo, Komorów, Angoli, Senegalu, Ukrainy i Polski.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych turystyką międzynarodową!

W ramach Międzynarodowego Kursu Pedagogicznego z okazji Dni Zamenhofa w Bydgoszczy i Toruniu od 12-18.12.2011 kursy AIS-Międzynarodowej Akademii Nauk na temat „Międzykulturowa edukacja na świecie” – poprowadzi dr Przemysław Paweł Grzybowski z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Koszt tej Sesji 300 zł, a ze zniżką 50% do 10.12.2011 – 150 zł.

 W latach 1991-2011 w ciągu ponad 20 lat zajęcia w Studium prowadzili wykładowcy z 60 krajów Europy, Afryki, Ameryki, Azji i Australii dla słuchaczy ze 100 krajów świata. W roku 2006/2007 studiowało w Bydgoszczy 115 studentów zagranicznych, w 2007/2008 – 68, w 2008/2009 - 64, a w 2009/2010 – 80 a w 2010/2011,  130 z ponad 20 krajów i 4 kontynentów: z Afryki, Azji i Europy. Aktualnie już ponad 70 z 14 krajów słuchaczy zgłosiło się na rok 2011/2012.

Najczęściej używanymi językami w Studium, obok polskiego i esperanto, były: angielski, hiszpański, francuski, litewski, albański, włoski, chiński, mongolski, niemiecki i rosyjski. Słuchacze poznają zatem kultury i języki różnych narodów -  a obcokrajowcy kulturę i język polski przy współpracy z Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Opłaty za naukę dla zapisujących się na I rok są następujące: Wpisowe 500 zł +czesne za 8 miesięcy x 200 zł=1600 zł –razem 2100 zł  lub opłata czesnego za cały rok  2011/2012 z góry  2000 zł. Do 31.12.2011 można się także zapisać na rok 2012/2013 w promocyjnej cenie – 50% zniżki tj. 1000 zł za cały rok nauki.

Promocje:  Dla kandydatów – członków Międzynarodowego Centrum Kultury i Turystyki w Bydgoszczy, zgłaszających się na studia i kursy w MSTiK, przysługują 50% ceny promocyjne – za kursy 150 zł (zamiast 300 zł), a na studia 2011/2012  1000 zł (zamiast 2000 zł) do 10.12.2011. Warto skorzystać!

    Słuchaczom wyższych lat przysługują zniżki: 15% przy płatności za cały rok albo 15% wpisowego przy systemie ratalnym. Uwaga: wpisowe obejmuje m.in. ubezpieczenie i czesne za wrzesień, jest płatne corocznie i bezzwrotne - natomiast przy rocznej wpłacie z góry i późniejszej rezygnacji potrąca się 20% wpłaty + 10% za każdy rozpoczęty miesiąc. Zapisy i wpłaty przyjmuje sekretariat Studium (adres w nagłówku); wpłat dokonywać też można na rachunek:

Międzynarodowego Centrum Kultury i Turystyki „Kujawy i Pomorze”
            w Banku Pocztowym SA Oddział w Bydgoszczy
            nr konta 80 1320 1117 2034 0100 2000 0001.

Organizatorzy grup 10-osobowych i prowadzący Punkty Konsultacyjne Międzynarodowego Studium Turystyki i Kultury mogą studiować bezpłatnie!

         Można się także zapisać na Międzynarodowy Kurs Dyplomacji, który będzie prowadzony w 2011/2012  przez Prof. dr hab. Adama Sudoła – Przewodniczącego Stowarzyszenia Miłośników Dyplomacji i Dziejów Migracji „Pro Diplomatio” i Dyrektora Muzeum Dyplomacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Koszt kursu wynosi 600 zł.

      W roku 2011/2012 będzie również prowadzone MIĘDZYNARODOWE STUDIUM WIEDZY O BYDGOSZCZY, dla wszystkich, którzy chcą uzyskać nie tylko wiedzę o mieście Kazimierza Wielkiego, ale także dyplomy ukończenia STUDIUM oraz tytuły bakałarza a następnie magistra Międzynarodowej Akademii Nauk w dziedzinie wiedzy o mieście Bydgoszczy. Studium jest przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych zarówno mieszkańców Bydgoszczy, z całej Polski i z zagranicy. Międzynarodowe Studium Wiedzy o Bydgoszczy poprowadzi mgr Jerzy Derenda – Przewodniczący Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy wraz z działaczami TMMB i znawcami Bydgoszczy. Koszt rocznego czesnego Studium umożliwiający uzyskanie tytułów bakałarza a następnie magistra Międzynarodowej Akademii Nauk wynosi 2000 zł a ze zniżką 50% dla członków MCKiT i TMMB 1000 zł a samego studium bez tytułów naukowych 600 zł a ze zniżkami 50% dla członków MCKiT i TMMB – 300 zł.  Studenci MSTiK mogą uzyskać dyplomy z wiedzy o Bydgoszczy bez dodatkowych opłat. Zapisy i wpłaty przyjmuje Sekretariat MSTiK- Międzynarodowego Studium Turystyki i Kultury w Bydgoszczy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 10 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 16.00. Informacje Tel. 52/3461151 lub u Przewodniczącego TMMB tel. 600535579. Inauguracja zajęć Międzynarodowego Studium Wiedzy o Bydgoszczy planowana jest na 10-11 grudnia 2011 roku.

Zapraszamy do tej nowej formy zdobywania wiedzy o Bydgoszczy!   

     Słuchacze Studium mogą wpisać się na listę studentów Międzynarodowej Akademii Nauk AIS (dodatkowy koszt 32,50 euro), co da im prawo do 75% zniżki w opłatach za dodatkowe kursy i egzaminy tej Akademii - zaś po uzyskaniu dyplomu studium pozwoli im ubiegać się o stopień bakałarza (odpowiednik licencjata) oraz po ewent. dalszych dwóch latach magistra AIS w zakresie nauk humanistycznych lub stosowanych.          

     Studia w Międzynarodowej Akademii Nauk (AIS)–Uczelni w Bydgoszczy (AKB–AIS Klerigejo Bydgoszcz) odbywają się według Bolońskiego systemu kredytowo-punktowego z możliwością uzyskania 150 punktów (studunuoj) w zakresie turystyki i 150 punktów w zakresie kultury-razem 300 punktów i przygotowanie do pracy w dziesięciu zawodach dotyczących turystyki i kultury. 

     Serdecznie zapraszamy do naszego Międzynarodowego Studium, które umożliwia bezpłatne lub zniżkowe praktyki (minimum 50%), a także pracę w ponad 100 krajach świata - są to najtańsze studia zagraniczne w Polsce, pozwalające na uzyskanie trzech dyplomów: polskiego i dwóch zagranicznych.

Ponadto piloci i uczestnicy kursu pilotów, znający język angielski, będą mogli m.in. podjąć minimum roczną pracę w Chinach w przedszkolach od 2012 roku a z językiem esperanto m.in. w Bułgarii, Chinach, Wietnamie i innych krajach.
Studia i kursy w Bydgoszczy to wartościowa oferta bezpłatnego podróżowania po świecie i pracy w wielu krajach świata na wszystkich kontynentach! Aktualnie Centrum i Studium utrzymuje kontakty ze 125 krajami świata.

W roku 2010 Międzynarodowe Studium Turystyki i Kultury w Bydgoszczy obchodziło  20-lecie działalności (1991 – 2010) i 15-lecie współpracy

Kierunki wykładane na uczelni

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie