Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu

Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu
Nauka w szkołach jest BEZPŁATNA. Indeks można uzyskać po ukończeniu liceum ogólnokształcącego, profilowanego lub uzupełniającego, technikum lub technikum uzupełniającego.

Szkoły gwarantują zdobycie w znakomitych warunkach atrakcyjnych zawodów.

Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym i zaocznym, rok szkolny rozpoczyna się we wrześniu. Termin składania dokumentów lipiec-sierpień.
Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu 
(nauka w formie stacjonarnej):

Spis kierunków: 
 • technik farmaceutyczny – 2 lata,
 • asystentka stomatologiczna - 1 rok,
 • technik masażysta -2 lata,
 • technik usług kosmetycznych - 2 lata,
 • opiekun medyczny - 1 rok,
 • terapeuta zajęciowy - 2 lata,
 • opiekunka dziecięca - 2 lata,
 • asystent osoby niepełnosprawnej - 1 rok,
 • opiekunka środowiskowa - 1 rok
 • opiekun w domu pomocy społecznej - 2 lata,
 • technik administracji - 2 lata,
 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy - 1,5 roku,
 • technik ochrony fizycznej osób i mienia - 2 lata,
 • opiekun osoby starszej – 2 lata.Łowicka Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Łowiczu

nauka w formie stacjonarnej i zaocznej:
(S) - kształcenie odbywa się stacjonarnie
(Z) - kształcenie odbywa się zaocznie 
 • Technik masażysta (S) - 2 lata 
 • Asystentka stomatologiczna (S) - 1 rok,
 • Higienistka stomatologiczna (S) - 2 lata, 
 • Opiekun medyczny (S /Z) - 1 rok,
 • Opiekun w domu pomocy społecznej (S /Z) - 2 lata,
 • Opiekun osoby starszej (S /Z) - 2 lata,
 • Asystent osoby niepełnosprawnej (S /Z) - 1 rok,
 • Opiekunka dziecięca (S) - 2 lata,
 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (S /Z) - 1,5 roku,
 • Technik sterylizacji medycznej (S /Z) - 1 rok, 
 • Opiekunka środowiskowa(S /Z) - 1 rok,
 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia(S /Z) - 2 lata,
 • Technik informatyk (S /Z) - 2 lata, 
 • Technik geodeta (S /Z) - 2 lata, 
 • Technik administracji (S /Z) - 2 lata,
 • Technik rachunkowości (S /Z) - 2 lata, 
 • Technik usług kosmetycznych(S /Z) - 2 lata.

Bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe:
 • Technik analityk,
 • Technik technologii chemicznej,
 • Technik pożarnictwa,
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • Technik przetwórstwa mleczarskiego,
 • Technik technologii żywności,
 • Technik ekonomista,
 • Technik logistyk, 
 • Technik administracji
 • Asystent osoby niepełnosprawnej,
 • Opiekunka środowiskowa,
 • Florysta,
 • Technik informatyk,
 • Technik obsługi turystycznej,
 • Technik hotelarstwa,
 • Technik rachunkowości,
 • Technik archiwista,
 • Technik usług kosmetycznych,
 • Opiekun medyczny,
 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia,
 • Koszykarz – plecionkarz,
 • Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Wymagane dokumenty:
 • podanie na druku szkolnym (dostępne na stronie internetowej).
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu od lekarza specjalisty medycyny pracy (szkoła wydaje skierowania),
 • 4 fotografie podpisane na odwrocie, 
 • ksero dowodu osobistego.
Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego 
Województwa Łódzkiego w Łowiczu
99-400 Łowicz, ul. Ułańska 2
tel./fax 46 837 58 85
sekretariat@lowickiecku.pl

Zawody na uczelni:

asystent osoby niepełnosprawnej
asystentka stomatologiczna
dietetyk
higienistka stomatologiczna
opiekun medyczny
opiekun osoby starszej
opiekun w domu pomocy społecznej
opiekunka dziecięca
opiekunka środowiskowa
technik administracji
technik bezpieczeństwa i higieny pracy
technik farmaceutyczny
technik geodeta
technik informatyk
technik masażysta
technik ochrony fizycznej osób i mienia
technik rachunkowości
technik usług kosmetycznych
terapeuta zajęciowy

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie