Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Kujawsko- Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Kujawsko- Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Rok zalozenia: 2000 | Rektor: prof. Nadzw. KPSW, dr. Helena Czakowska


Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy to działająca od roku 2000, największa i  najchętniej wybierana niepubliczna Uczelnia w regionie.

W rankingu PERSPEKTYW 2018 zajęliśmy 1 miejsce w województwie kujawsko – pomorskim wśród uczelni niepublicznych
.

Obecnie prowadzimy studia na 12 kierunkach magisterskich, inżynierskich i licencjackich oraz kilkudziesięciu kierunkach studiów podyplomowych. Z powodzeniem kształcimy liderów rynku pracy i przygotowujemy do dalszego rozwoju naukowego. Corocznie z naszej oferty korzysta kilka tysięcy osób. Nasi studenci systematycznie otrzymują stypendia, zdobywają nagrody i wyróżnienia.


Wszystkie prowadzone tu kierunki posiadają pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej, co daje studentom gwarancję rzetelnej realizacji programu studiów. Jako jedna z niewielu uczelni niepublicznych w regionie prowadzimy studia na kierunku Prawo, oferując studentom szereg kursów przygotowujących do egzaminów na aplikacje. Absolwenci Prawa osiągnęli m.in. najlepszy wynik wśród kandydatów z całej Polski na egzaminie wstępnym na aplikację radcowską.

Szeroko rozbudowana oferta specjalizacji na kierunku Pedagogika wychodzi naprzeciw oczekiwaniom kandydatów. Uczelnia jako jedyna w regionie oferuje specjalność Integracja Sensoryczna. Ukończenie jej gwarantuje uzyskanie krajowego lub międzynarodowego certyfikatu. 

Uczelnia prowadzi kształcenie równoległe na studiach drugiego stopnia i studiach podyplomowych. Można uzyskać dwa dyplomy w jednym czasie!

Dzięki Programowi Erasmus+ nasi studenci mogą podjąć studia, staże lub praktyki na uczelniach partnerskich i w ośrodkach akademickich w UE i poza Europą.

KPSW może poszczycić się znakomitą kadrą naukowców i praktyków z kraju i zagranicy. Studia I i II stopnia
 • Prawo – 5-letnie jednolite studia magisterskie S,NZ 
 • Administracja S,NZ
 • Ekonomia S,NZ
 • Pedagogika S,NZStudia I stopnia - licencjackie
 • Praca socjalna S,NZ
 • Stosunki międzynarodowe S,NZ
 • Finanse i rachunkowość S,NZ
 • Filologia S,NZ
  - filologia angielska
  - filologia hiszpańska
  - filologia germańska
  - filologia rosyjskaStudia I stopnia – inżynierskie
 • Geodezja i kartografia
 • Budownictwo
 • Informatyka

Oznaczenia symboli:
S – stacjonarne
NZ – niestacjonarne zaoczne
NW – niestacjonarne wieczorowe


Kontakt:

ul. Toruńska 55-57,
85-023 Bydgoszcz
tel. 52 322 0 322, 500 149 149 


Zapraszamy !

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
budownictwo Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia germańska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia hiszpańska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia rosyjska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
geodezja i kartografia Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie