Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Rok zalozenia: 2000 | Rektor: Rektor Prof. dr hab. Jerzy Malec

PIERWSZA NIEPUBLICZNA UCZELNIA AKADEMICKA W MAŁOPOLSCE

Oferujemy studia na 18 kierunkach i 46 specjalnościach

Szczegółowe informacje na stronie www.ksw.edu.pl

Studia w Krakowskiej Szkole Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego prowadzone są w formie stacjonarnej, niestacjonarnej oraz według indywidualnego planu i programu studiów. Realizowane programy nauczania mają charakter autorski. Specjalnie na potrzeby uczelni opracowali je eksperci, wykorzystując światowe tendencje w nauczaniu oraz wyniki analiz polskiego rynku pracy. W programie studiów oprócz przedmiotów kierunkowych prowadzone są zajęcia z języków obcych. Uczelnia oferuje do wyboru lektoraty z języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, włoskiego, hiszpańskiego, chińskiego, arabskiego oraz japońskiego. Dużą wagę przywiązuje się do nauczania informatyki. Nowoczesne sale komputerowe umożliwiają profesjonalną naukę tego przedmiotu. Obowiązkowe dla studentów studiów stacjonarnych praktyki pozwalają zdobywać konieczne umiejętności zawodowe.

Absolwenci Krakowskiej Szkoły Wyższej są przygotowywani teoretycznie i praktycznie do podjęcia pracy w wybranym przez siebie zawodzie. Uczelnia posiada partnerskie stosunki z wieloma szkołami wyższymi z różnych krajów. Słuchacze studiów stacjonarnych i niestacjonarnych uprawnieni są do otrzymywania państwowego stypendium socjalnego, mają prawo do otrzymywania państwowego stypendium za wyniki w nauce, jak również, dodatkowo, uczelnianego stypendium naukowego ze środków własnych uczelni. Studentom Krakowskiej Szkoły Wyższej przysługują takie same uprawnienia w zakresie opieki zdrowotnej, służby wojskowej oraz ulg komunikacyjnych jak studentom uczelni publicznych. Uczelnia oferuje możliwość zakwaterowania w akademiku.

Ofertę edukacyjną uzupełniają studia podyplomowe oraz studia Master of Business Administration.

Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów, po  zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dniem 17 grudnia 2007 r. przyznała Wydziałowi Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o polityce. 27 października 2008 r. uczelnia otrzymała uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo.

Prowadzimy studia na kierunkach:


 • PRAWO,
 • ADMINISTRACJA,
 • ARCHITEKTURA I URBANISTYKA,
 • EKONOMIA, FILOLOGIA,
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA,
 • INFORMATYKA I EKONOMETRIA,
 • KULTUROZNAWSTWO,
 • MALARSTWO,
 • NAUKI O RODZINIE,
 • OCHRONA ŚRODOWISKA,
 • PEDAGOGIKA,
 • POLITOLOGIA,
 • SOCJOLOGIA,
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE,
 • ZARZĄDZANIE,
 • PIELĘGNIARSTWO,
 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE.

Studiuj u Frycza!

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
architektura i urbanistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka przestrzenna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka i ekonometria I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
malarstwo I stopnia Stacjonarny
nauki o rodzinie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
politologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
ratownictwo medyczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Języki na uczelni:

rosyjski, norweski, hiszpański, francuski, chiński, angielski, włoski

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie