Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Rok zalozenia: 1918 | Rektor: Ks. prof. dr hab. Stanisław WilkKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
to najstarszy uniwersytet katolicki w Europie Środkowowschodniej. KUL powstał w 1918 roku z inicjatywy ks. Idziego Radziszewskiego. Podstawową misją Uniwersytetu, jak o tym mówi szerzej jego Statut, jest „prowadzenie badań naukowych w duchu harmonii między nauką i wiarą, kształcenie  i wychowywanie inteligencji katolickiej oraz współtworzenie chrześcijańskiej kultury”.

KUL dziś jest jednym z najszybciej rozwijających się uniwersytetów w Polsce. Na Uniwersytecie prowadzone są wszechstronne badania naukowe zarówno w zakresie nauk ogólnych, jak i szczegółowych, których profil determinują humanistyczne tradycje KUL i otwarcie na współczesnego człowieka.Uniwersytet współpracuje z ponad 90 zagranicznymi uczelniami. W ramach tej współpracy realizowane są wspólne projekty badawcze i naukowe, wymiana pracowników i studentów, gościnne wykłady.

Z powodu lokalizacji geograficznej i historii Lublina, KUL ma silne związki zarówno ze wschodem jak i zachodem. Absolwenci i profesorowie KUL zajmują ważną pozycję w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym.

Studenci KUL mają możliwość działania w wielu organizacjach studenckich, dzięki czemu uniwersytet jest ważnym centrum życia kulturalnego. Tworzą je m.in. chóry: Akademicki oraz Duszpasterstwa Akademickiego oraz teatry: Scena Plastyczna KUL oraz Teatr ITP.

Corocznie na KUL odbywa się największa studencka impreza kulturalna - „KULturalia”, organizowana przez Samorząd Studentów KUL. Jest to wyjątkowy czas aktywności studenckiej, wypełniony koncertami, wystawami, licznymi warsztatami i dyskusjami.


Studia na KUL to czas wyjątkowy i niezapomniany!
Kierunki studiów I stopnia i studiów jednolitych magisterskich 
oraz kryteria rekrutacyjne rok akademicki 2016/2017
Kierunki studiów II stopnia
oraz kryteria rekrutacyjne rok akademicki 2016/2017


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin 
tel. 81 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
facebook.com/KULlublin


ZAPRASZAMY !!!
www.kul.plKierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
archeologia I stopnia Stacjonarny
architektura krajobrazu Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
edukacja techniczno-informatyczna I stopnia Stacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
etnologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
etyka I stopnia Stacjonarny
european studies I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
europeistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia germańska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia klasyczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia niderlandzka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia polska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia romańska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia słowiańska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filozofia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
gospodarka przestrzenna I stopnia Stacjonarny
grafika I stopnia Stacjonarny
historia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
historia sztuki I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria środowiska I stopnia Stacjonarny
kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
kultury i religie Bliskiego Wschodu I stopnia Stacjonarny
kultury i religie krajów Europy Wschodniej I stopnia Stacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
mediteranistyka I stopnia Stacjonarny
muzyka kościelna I stopnia Stacjonarny
muzykologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
nauki o działalności charytatywnej I stopnia Stacjonarny
nauki o rodzinie I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
naukoznawstwo I stopnia Stacjonarny
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
politologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
prawo kanoniczne Magister Stacjonarny
przyrodoznawstwo i filozofia przyrody I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
religioznawstwo I stopnia Stacjonarny
retoryka stosowana I stopnia Stacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
teologia Magister Stacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
    Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
  •  
  • Telefon: 81 445 41 37
  • Email: dts@kul.pl
  • Strona: http://www.kul.pl

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie