Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

Rektor: dr Magdalena Dubiella-Polakowska, prof. EUH-E

  • WYDZIAŁ PEDAGOGIKI
 Kierunek pedagogika

Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
Specjalności:
- pedagogika resocjalizacyjna
- pedagogika opiekuńcza i praca socjalna

Stucia II stopnia (niestacjonarne)
Specjalności:
:: Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
- pedagogika opiekuńcza i socjalna
- pedagogkia opiekuńczo-wychowawcza
- pedagogika społeczno-rodzinna
- pedagogika ogólna


  • WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
Kierunek pielegniarstwo

Studia I stopnia – stacjonarne i niestacjonarne (pomostowe)
Studia II stopnia niestacjonarne

Kierunek ratownictwo medyczne

Studia I stopnia – stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek fizjoterapia

Studia I stopnia – stacjonarne i niestacjonarne


  • WYDZIAŁ ADMINISTRACJI
Kierunek administracja

Studia I stopnia – stacjonarne i niestacjonarne
Specjalności
-administracja europejska
-administracja publiczna
-administracja samorządowa
-planowanie i zagospodarowanie przestrzenne


  • WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH
Kierunek zarządzanie

Studia I stopnia – stacjonarne i niestacjonarne
Specjalności
- gospodarowanie w transporcie i praktyki logistyczne
- zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
- biznes europejski

ekonomia* -Kierunek planowany, wniosek złożony do MNiSW


  • STUDIA PODYPLOMOWE

 Kierunki pedagogiczne:

• andragogika – dwa semestry
• oligofrenopedagogika – trzy semestry
• organizacja i zarządzanie oświatą – trzy semestry
• pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pracą socjalna – trzy semestry
• przygotowanie pedagogiczne – trzy semestry
• resocjalizacja – trzy semestry
• socjoterapia – trzy semestry
• terapia pedagogiczna – trzy semestry
• zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – trzy semestry

Kierunki niepedagogiczne:

• administracja publiczna – dwa semestry
• broker edukacyjny – dwa semestry
• doradca zawodowy – trzy semestry
• logistyka i transport – dwa semestry
• marketing w przedsiębiorstwie
• organizacja działalności rolnej – jeden semestr
• zarządzanie placówką zdrowia – dwa semestry
• zarządzanie projektem unijnym – dwa semestry
• zarzadzanie kryzysowe – dwa semestry

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
ratownictwo medyczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie