Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Rybniku

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Rybnikuszkoła publiczna, bezpłatna


szkoła dla młodzieży 

kierunki dzienne:
 • technik masażysta
 • technik farmaceutyczny
 • terapeuta zajęciowy
 • technik usług kosmetycznych


szkoła dla dorosłych

kierunki wieczorowe:

 • technik masażysta
 • opiekun w domu pomocy społecznej
 • asystent osoby niepełnosprawnej
 • opiekunka środowiskowa
 • technik usług kosmetycznych
 • opiekun medycznykierunki zaoczne:

 • opiekun w domu pomocy społecznej
 • opiekun medyczny
 • asystent osoby niepełnosprawnej
 • opiekunka środowiskowa
 • technik usług kosmetycznych

bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe:

 • udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie 
  niepełnosprawnej
 • świadczenie usług opiekuńczych
 • wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
 • świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej


Zapraszamy:
www.rybnik.pl/medyk


Kierunki wykładane na uczelni

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie