Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi

Rok zalozenia: 2007

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi, jest bezpłatną placówką, powołaną przez Samorząd Województwa Łódzkiego. Zadaniem szkoły jest stworzenie szansy podniesienia lub zdobycia kwalifikacji wszystkim zainteresowanym z terenu województwa łódzkiego, jak i całej Polski poprzez reagowanie na potrzeby pracodawców.

Od początku istnienia szkoły skupiliśmy wokół siebie firmy partnerskie, które patronują naszym przedsięwzięciom oraz aktywnie uczestniczą w poszerzaniu jej oferty edukacyjnej.

W związku z powyższym, proponowane przez nas kierunki kształcenia wynikają z aktualnych potrzeb lokalnego rynku pracy.

Wszyscy nasi słuchacze mogą zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe lub podnieść już nabyte, aby zmienić profil zatrudnienia zgodnie z wymogami rynku pracy, przez co stają się bardziej mobilni zawodowo.

Wykorzystując nowoczesną bazę techniczną i dydaktyczną kształtujemy umiejętności praktyczne, realizując kształcenie w systemie modułowym i dualnym - rekomendowanych przez Unię Europejską, w których cele kształcenia i materiał nauczania wynikają z przyszłych zadań zawodowych. 

Zajęcia w szkole odbywają się w systemie stacjonarnym (3 dni w tygodniu) i zaocznym (zjazdy co 2 tygodnie).

Potwierdzeniem naszej skuteczności są zdawane na bardzo wysokim poziomie egzaminy zawodowe.

Oferujemy bezpłatne kształcenie w kierunkach poszukiwanych na rynku pracy (2 lata)
 • Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej; 
 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (1,5 roku);
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • Technik eksploatacji portów i terminali;
 • Technik realizacji dźwięku;
 • Technik telekomunikacji;
 • Technik rachunkowości;
 • Technik teleinformatyk; 
 • Technik budowy dróg;
 • Technik informatyk;
 • Technik geolog;

Bezpłatne kursy kwalifikacyjne dające możliwość uzyskania tytułu zawodowego w zawodach
 • Elektromechanik
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Elektronik
 • Elektryk
 • Fotograf
 • Kucharz
 • Magazynier - logistyk
 • Mechanik –monter maszyn i urządzeń.
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Mechatronik
 • Monter sieci i instalacji sanitarnych
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych.
 • Operator maszyn i urządzeń odlewniczych.
 • Operator maszyn w przemyśle włókienniczym
 • Operator obrabiarek skrawających.
 • Sprzedawca
 • Ślusarz
 • Technik chłodnictwa i klimatyzacji.
 • Technik elektronik
 • Technik elektryk
 • Technik fotografii i multimediów
 • Technik handlowiec.
 • Technik inżynierii sanitarnej
 • Technik logistyk
 • Technik ekonomista
 • Technik mechanik
 • Technik mechatronik
 • Technik odlewnik.
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • Technik spedytor
 • Technik włókiennik
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych.

i wiele innych…

Proponujemy również kwalifikacyjne kursy zawodowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb pracodawców.

Kursy na uczelni:

Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik włókiennik
Technik spedytor
Technik robót wykończeniowych w budownictwie
Technik pojazdów samochodowych
Technik odlewnik
Technik mechatronik
Technik mechanik
Technik logistyk
Technik inżynierii sanitarnej
Technik handlowiec
Technik fotografii i multimediów
Technik elektryk
Technik elektronik
Technik ekonomista
Technik chłodnictwa i klimatyzacji
Sprzedawca
Ślusarz
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Monter sieci i instalacji sanitarnych
Mechanik pojazdów samochodowych
Kucharz
Fotograf
Elektryk
Elektronik
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Elektromechanik

Zawody na uczelni:

asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej
technik bezpieczeństwa i higieny pracy
technik drogownictwa
technik eksploatacji portów i terminali
technik geolog
technik informatyk
technik rachunkowości
technik realizacji dźwięku
technik teleinformatyk
technik telekomunikacji
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie