Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego

Rok zalozenia: 1969

przejdź do spisu treści Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku liczy blisko 40 lat. Uczelnia funkcjonuje na prawach szkoły wyższej od 6 sierpnia 1969 roku, a do 1981 roku jako Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego. 28 kwietnia 1981 roku otrzymała status i nazwę Akademii Wychowania Fizycznego. Od 1992 roku posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej, zaś pełną akademickość Uczelni potwierdziła wydana 25 października 1999 roku decyzja o przyznaniu uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej. W uznaniu zasług na polu kształcenia kadr trenerskich i rozwoju sportu Prezydent RP 1 lutego 2002 roku zatwierdził zmianę nazwy Uczelni. Wśród rzeszy 15988 absolwentów naszej Akademii są wybitni sportowcy, medaliści igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata: Andrzej Grubba, Roman Paszke, Karol Jabłoński, Tomasz Tomiak, Cezary Siess, Ryszard Sobczak, Józef Klukowski, Maria Kamrowska-Nowak, Alicja Pęczak, Waldemar Legień, Daniel Waszkiewicz, Bogdan Wenta, Aneta Szczepańska, Łukasz Chyła, Leszek Blanik, Adam Korol i inni.

 • Studia w AWFiS
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku jest uczelnią kształcącą nauczycieli wychowania fizycznego, organizatorów kultury fizycznej, trenerów oraz specjalistów dla potrzeb turystyki i rekreacji. W uczelni prowadzone są także studia podyplomowe i kursy instruktorskie. Zajęcia dydaktyczne prowadzi 182 nauczycieli akademickich, w tym 41 samodzielnych pracowników naukowych i 80 doktorów.
W ubiegłym roku akademickim stopień doktora habilitowanego uzyskało 6 osób, a stopień doktora – 17. Obecnie na oliwskiej uczelni otwartych jest 25 przewodów doktorskich, w tym 10 w ramach prowadzonych przez nią czteroletnich niestacjonarnych studiów doktoranckich. W roku akademickim 2008/2009 na wszystkich kierunkach i rodzajach studiów kształci się 4100 studentów. Ponadto studenci AWFiS aktywnie uczestniczą w realizacji Europejskich Programów Edukacyjnych, takich jak Socrates – Erasmus.

 • Siedziba Akademii
Obiekty uczelni są rozmieszczone na 22 hektarach między Aleją Grunwaldzką –  główną arterią komunikacyjną Trójmiasta – a ulicą Czyżewskiego. Bazą kształcenia naszych studentów są pomieszczenia dydaktyczne i laboratoryjne, sala kongresowa o ogólnej powierzchni ok. 2500 m2 oraz obiekty sportowe, takie jak: sale do judo, tenisa stołowego, gimnastyki, zespołowych gier sportowych (piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki), a także hala lekkoatletyczna, wielofunkcyjna hala sportowa z trybunami na ok. 2000 widzów, siłownia, kryta pływalnia, stadion lekkoatletyczny, korty tenisa ziemnego, boiska piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią, trawiaste boisko do rugby o łącznej powierzchni 5.800 m2.
Baza żeglarska Uczelni znajduje się w Górkach Zachodnich u ujścia Wisły Śmiałej, gdzie od 2006 funkcjonuje nowoczesne Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS w Gdańsku. Uczelnia posiada także przystań wioślarską (na ul. Siennickiej w Gdańsku).
Obozy letnie naszych studentów odbywają się w pięknie położonym ośrodku uczelnianym nad jeziorem Brzeźno w Raduniu, zaś obozy zimowe narciarstwa zjazdowego są organizowane w Passo Tonale (Włochy).
Na początku 1994 roku uruchomiono w AWFiS węzeł Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (TASK), wprowadzający Uczelnię do rozległej sieci internetowej łączącej ośrodki naukowe, oświatowe i administracji publicznej Trójmiasta i Pomorza.

 • Wydawnictwo
Uczelniane AWFiS w Gdańsku istnieje od ponad 30 lat. Wydaje rocznie od 10 do 15 pozycji z zakresu szeroko pojętej kultury fizycznej, sportu oraz rekreacji zdrowotnej. Oferuje zarówno książki naukowe, jak i dydaktyczne. Wydawnictwo AWFiS sprawuje opiekę naukową i redakcyjną nad czasopismem „Research Yearbook. Studies in Physical Education and Sport” oraz wydaje „Rocznik Naukowy. Studia o wychowaniu fizycznym i sporcie”. Obydwa czasopisma są umieszczone na Index Copernicus Journal Master List.

 • Biblioteka
AWFiS posiada unikatowy w skali Pomorza księgozbiór z zakresu szeroko pojętej kultury fizycznej i turystyki. Jest biblioteką naukową aktywnie wspierającą proces dydaktyczny i badania naukowe Uczelni. Pracuje w systemie VIRTUA, w ramach Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego. Blisko 90-tysięczny księgozbiór obejmuje takie dziedziny jak: wychowanie fizyczne, sport, turystykę, rekreację, fizjoterapię, nauki medyczne, nauki przyrodnicze, pedagogikę oraz psychologię. Do dyspozycji czytelników pozostaje także znaczna liczba naukowych czasopism polskich i zagranicznych, a także dostęp do czasopism elektronicznych i baz danych, stanowiących podstawę dla uzyskania pełnej, merytorycznie sprawdzonej informacji, wykorzystywanej w publikacjach naszych pracowników naukowych i studentów, przyszłych magistrów i doktorów.

 • Dom studenta
Uczelnia dysponuje domem studenckim o łącznej liczbie 366 miejsc, z czego 186 miejsc znajduje się w modułach dwupokojowych ze wspólnym węzłem sanitarnym i kuchnią. W pozostałych przypadkach jeden węzeł sanitarny przypada na cztery pokoje, zaś wspólna kuchnia pozostaje do dyspozycji mieszkańców piętra.

 • Klub sportowy AZS-AWFiS
W Uczelni działa Klub Sportowy AZS-AWFiS umożliwiający uprawianie sportu wyczynowego w 10 dyscyplinach, takich jak: judo (kobiet i mężczyzn), lekkoatletyka (kobiet i mężczyzn), piłka ręczna (kobiet i mężczyzn), pływanie (kobiet i mężczyzn), rugby 7-osobowe (mężczyzn), szermierka (floret kobiet i mężczyzn), tenis stołowy (mężczyzn), wioślarstwo (mężczyzn), żeglarstwo (klasy olimpijskie) i gimnastyce sportowej (mężczyzn). Szkoleniem objęci są studenci i absolwenci AWFiS i innych uczelni Trójmiasta, jak również młodzież szkolna – łącznie ok. 650 osób.
przejdź do spisu treści
 • Studia  stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
 • Tytuł zawodowy licencjata i magistra
 • Przygotowanie do zawodu nauczyciela, trenera, menadżera,
 • Przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w KF
 • Studia Podyplomowe w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej
Studia na Wydziale Turystyki i Rekreacji
kierunki: turystyka i rekreacja
 • Przygotowanie do zawodu organizatora turystyki i rekreacji,
 • Samodzielna działalność menedżerska
 • Stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwach  turystycznych
 • Uprawnienia instruktorskie w rekreacji
Studia na Wydziale Wychowania Fizycznego
kierunki: sport, wychowanie fizyczne, fizjoterapia
 • Przygotowanie pedagogiczne do programowania, planowania oraz realizowania  wychowania fizycznego w szkołach, w sporcie, w służbie zdrowia, w ośrodkach dla osób niepełnosprawnych,
 • Samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w KF
 • Tytuł zawodowy  licencjata w zakresie sportu
 • Dyplom trenera II klasy
 • Organizacja i zarządzanie instytucjami sportowymi
 • Prowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych
Kierunki wykładane na uczelni

fizjoterapia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
sport Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
wychowanie fizyczne Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego
  ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-366 Gdańsk
 •  
 • Telefon: +48 58 554 71 21
 • Strona: http://www.awf.gda.pl

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie