Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

szczegóły w prezentacji

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
architektura krajobrazu Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo i higiena pracy Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
filologia hiszpańska Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
filologia niemiecka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
filologia rosyjska Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
techniki dentystyczne Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Szkoły Policealne TEB Edukacja w Wałbrzychu

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

szczegóły w prezentacji

Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria bezpieczeństwa Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria finansowa Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria jakości Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria komunikacji wizerunkowej Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria procesu Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria przestrzenna Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria środowiska Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Medyczne Studium Zawodowe

  • Adres:ul. Armii Krajowej 35b, 58-302 Wałbrzych
  • Telefon:(074) 847 80 70
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

ratownik medyczny
technik analityki medycznej
technik dentystyczny

Policealne Studium Zawodowe

  • Adres:ul. 1 Maja 97, 58-305 Wałbrzych
  • Telefon:(074) 842 36 07
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

technik obsługi turystycznej

Policealne Studium Zawodowe CKU

  • Adres:ul. Niepodległości 88, 58-303 Wałbrzych
  • Telefon:(074) 842 58 75
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

technik administracji
technik ekonomista
technik obsługi turystycznej
technik organizacji reklamy

Sudecka Szkoła Biznesu

  • Adres:ul. Westerplatte 39, 58-309 Wałbrzych
  • Telefon:(074) 843 63 23
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

pracownik socjalny
technik bhp
technik ekonomista
technik informatyk
technik obsługi turystycznej
technik organizacji produkcji filmowej i telewizyj

Szkoła Policealna dla Dorosłych

  • Adres:ul. Ogrodowa 2, 58-306 Wałbrzych
  • Telefon:(074) 842 60 08
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

technik bhp
technik informacji naukowaj

Polecane Uczelnie