Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

szczegóły w prezentacji

Szkoła Farmaceutyczna „Medan”

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

technik farmaceutyczny

Szkoły Policealne TEB Edukacja w Sosnowcu

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

szczegóły w prezentacji

Zespół Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

nauczyciel języka angielskiego
nauczyciel języka francuskiego
nauczyciel języka niemieckiego

Zespół Szkół „AS” w Sosnowcu

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

asystentka stomatologiczna
higienistka stomatologiczna
technik elektroradiolog
technik farmaceutyczny
technik masażysta
technik ochrony fizycznej osób i mienia
technik sterylizacji medycznej

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

 • Adres:ul. Zegadłowicza 1, 41-200 Sosnowiec
 • Telefon:(032) 266 98 04

Niepubliczne Policealne Studium Ekonomiczno-Turystyczne

 • Adres:ul. Partyzantów 11, 41-200 Sosnowiec
 • Telefon:(032) 266 86 09
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

technik hotelarstwa
technik obsługi turystycznej

Policalne Studium Zawodowe ZDZ

pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

technik bhp

Policealne Studium Zawodowe w Zespole Szkół Elektronicznych

 • Adres:ul. Jagiellońska 13, 41-200 Sosnowiec
 • Telefon:(032) 292 44 70
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

technik elektronik
technik informatyk

Policealne Studium Zawodwe

 • Adres:ul. Legionów 9, 41-200 Sosnowiec
 • Telefon:(032) 293 52 51
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

technik ekonomista
technik mechanik

Prywatna Szkoła Języka Angielskiego Eurolingua

 • Adres:ul. mjr. Dobrzańskiego "Hubala" 124 Sosnowiec
 • Telefon:(0-32) 292 86 12
pokaz kierunki studiow

Języki na uczelni:

angielski

Prywatny Zsepół Policealnych Szkół Biznesu i Języków Obcych

 • Adres:ul. Stalowa 9, 41-200 Sosnowiec
 • Telefon:(032) 266 83 19
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

pracownik administracji gospodarczej

Speak up

pokaz kierunki studiow

Wydziały na uczelni:

artystyczny
biologii i ochrony środowiska
etnologii i nauk o edukacji
filozoficzny
informatyki i nauki o materiałach
matematyki, fizyki i chemii
nauk o ziemi
nauk społecznych
pedagogiki i psychologii
prawa i administracji
teologiczny

Języki na uczelni:

angielski

Studium Zarządzania i Finansów

 • Adres:ul. Kilińskiego 31, 41-200 Sosnowiec
 • Telefon:(032) 294 48 12
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

technik ekonomista

Wyższa Szkoła Humanitas

 • Adres:ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec
 • Telefon:(032) 363 12 10
pokaz kierunki studiow

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
europeistyka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i marketing Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny

Wyższa Szkoła Humanitas

 • Adres:ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosonowiec
 • Telefon:(032) 363 12 00

Wyższa Szkoła Medyczna

Polecane Uczelnie