Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

szczegóły w prezentacji

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Wydziały na uczelni:

humanistyczny
nauk ekonomicznych i prawnych
nauk przyrodniczych
nauk ścisłych

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
analityka z diagnostyką molekularną I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bioinżynieria produkcji żywności I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
chemia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dietetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
edukacja artystczna w zakresie sztuk plastycznych I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia polska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizyka I stopnia Stacjonarny
gospodarka przestrzenna I stopnia Stacjonarny
historia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kryminologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
rolnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zootechnika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa

pokaz kierunki studiow

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i bankowość Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

  • Adres:ul. Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce
  • Telefon:(025) 644 84 34

Policealne Studium Zawodowe CKU

  • Adres:ul. Browarna 4, 08-110 Siedlce
  • Telefon:(025) 644 30 45
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

technik administracji
technik bankowości
technik rachunkowości

Wyższa Szkoła Fiansów i Zarządzania

  • Adres:ul. Sokołowska 172, 08-110 Siedlce
  • Telefon:(025) 633 30 32

Zespół Szkół Medycznych

  • Adres:ul. Młynarska 17, 08-110 Siedlce
  • Telefon:(025) 644 78 17
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

opiekun w domu pomocy społecznej
opiekunka środowiskowa
pracownik socjalny
ratownik medyczny

Polecane Uczelnie