Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Centrum Edukacji Lingwistycznej

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Języki na uczelni:

ukraiński, szwedzki, rosyjski, portugalski, norweski, niemiecki, hiszpański, francuski, angielski, włoski

Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

asystent osoby niepełnosprawnej
higienistka stomatologiczna
opiekun medyczny
opiekun osoby starszej
opiekun w domu pomocy społecznej
opiekunka dziecięca
opiekunka środowiskowa
technik elektorniki i informatyki medycznej
technik elektroradiolog
technik farmaceutyczny
technik masażysta
technik usług kosmetycznych
terapeuta zajęciowy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Kierunki wykładane na uczelni:

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Licencjat Stacjonarny
ekonomia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
gastronomia z dietetyką Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka zasobami na obszarach wiejskich Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
mechanika i budowa maszyn Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
nowe media Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
praca socjalna Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
ratownictwo medyczne Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
rolnictwo Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny

Podkarpacka Szkoła Przedsiębiorczości w Sanoku

logo-szkoly

Szkoła Policealna

  • Adres:ul. Sobieskiego 23, 38-500 Sanok
  • Telefon:(013) 463 14 85
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

technik obsługi ruchu turystycznego
technik rachunkowości

Polecane Uczelnie