Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Kierunki wykładane na uczelni:

architektura wnętrz Licencjat Stacjonarny
bezpieczeństwo i produkcja żywności Inżynier Stacjonarny
filologia angielska Licencjat Stacjonarny
filologia polska Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
historia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria środowiska Inżynier Stacjonarny
inżynieria transportu i logistyki Inżynier Stacjonarny
lingwistyka stosowana Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
mechatronika Inżynier Stacjonarny
politologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
projektowanie graficzne Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

  • Adres:ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl
  • Telefon:(016) 678 91 57

Niepubliczna Szkoła Biznesu

  • Adres:ul. Spytka Ligęzy 12, 35-055 Rzeszów
  • Telefon:(017) 852 42 49
  • Email:nsb@nsb.com.pl
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

technik administracji
technik ekonomista
technik handlowiec
technik hotelarstwa i agroturystyki
technik informatyk
technik obsługi ruchu turystycznego
technik rachunkowości

Niepubliczna Szkoła Biznesu

pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

technik ekonomista
technik handlowiec
technik hotelarstwa i agroturystyki
technik informatyk
technik rachunkowości

Policealne Studium

  • Adres:ul. Żołnierzy I Armii WP 2, 37-700 Przemyśl
  • Telefon:(016) 678 54 97
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

technik ochrony środowiska

Wyższa Szkoła Gospodarcza

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

Zespół Szkół Medycznych

  • Adres:ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl
  • Telefon:(016) 678 39 55, 678 61 28
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

opiekun w domu pomocy społecznej
opiekunka środowiskowa
ratownik medyczny
technik analityki medycznej
terapeuta zajęciowy

Polecane Uczelnie